Závěr: Rozpouštění není skutečným záměrem rozpouštění

Nedokonalosti a trápení, která způsobují, mohou adepta inspirovat, aby objevil zcela nové způsoby jak alchymisticky formovat pole čchi. Tento model špatných lidí, kteří se stávají nesmrtelnými je dobře zobrazen v čínských legendách obklopujících osm nesmrtelných. Chyby jsou tím, co činí každého nesmrtelného jedinečným a schopnost jedince milovat, spíše než duchovní naklonování nějakého vypůjčeného ideálu absolutní dokonalosti nebo prázdnoty, která nemusí být dosažitelná, dokonce ani žádoucí, když jsme v lidské podobě.

Alchymistický model integruje hybné síly bezpodmínečného přijetí svých lidských nedokonalostí srdcem-myslí schopností soustředit síly jin-jangu. V systému Oblaka to vnitřnímu úsměvu dovoluje, aby se stal nejpokročilejší praxí. Když mudrc nebo nesmrtelný slučuje esenci soustředěného srdce-mysli do srdce taa, signalizuje to, že se oddal procesu úplné služby (bohoslužby). Teď se usmívají jménem taa, zářícího pocitu bezvýhradného přijetí prvotního pole čchi. Úsměv vyzařuje neutrální sílu, která promazává proudění jin-jangu ve všech dimenzích nebe, země, lidství a osobního srdce-mysli.

Je to sloučení moudrého osobního srdce-mysli s myslí taa. Naznačuje to, že nejvyšším osudem lidství je pozvednutí nebe a země čistotou srdce a jedinečnou lidskou schopností pociťovat osobní lásku a přijetí nesčetných lidských bytostí. Pro lidi ze západu nabízí vnitřní úsměv zaměřený na srdce a bezpodmínečnou otevřenost most mezi taoismem a křesťanským učením bezpodmínečné lásky.

V tomto světle rozpouštění srdce-mysli ve všech zvažovaných modelech není zamýšleno na zbavení se srdce-mysli, ale na výměnu (nahrazení) starých vzorů rozšířenějším, všeobsáhlejším módem. Rozpouštěcí proces je navržen za tím účelem, aby učinil srdce-mysl pružným, aby reagovalo na pole čchi, tudíž ho posilující ke službě tau v lidství, v jeho ustavičné tvořivosti a sebe-zkoumání. 

 

 

Odkazy:

Chia, Mantak. 1991. Taoist Ways of Transforming Stress into Vitality. Huntington, NY: Healing Tao Books.

Frantzis, Bruce. 1993. Opening the Energy Gates of Your Body. Berkeley: North Atlantic Books.

Kohn, Livia. 1987. Seven Steps to the Tao: Sima Chengzhens Zuowanglun. St. Augustin: Monumenta Serica Monographs.

Phillips, Scott P. 2008. Portrait of an American Daoist: Charles Belyea/Liu Ming. Journal of Daoist Studies 1:161-76.

Rinaldini, Michael. 2008. How I Became a Daoist Priest. JDS 1:181-87.

Roth, Harold D., 1991. "Psychology and Self-Cultivation in Early Taoistic Thought," in Harvard Journal of Asiatic Studies, 51:2:599-650.

_____. 1999. Original Tao: Inward Training (Nei-yeh) and the Foundations of Taoist Mysticism. New York: Columbia University Press.

Sha, Zhi Gang. 2006. Soul Mind Body Medicine. New York: New World Library.

Winn, Michael. 1999. Way of the Inner Smile: Tao Path to Self-Acceptance and Peace. www.HealingTaoUSA.com

_____. 2003. Internal Chi Breathing and Bone Rooting. Qigong Fundamentals 3 &4.Home Study Course. www.healingtaousa.com/ckf3.html 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz