K

 

Ke Chung (Ko Hong) - zvaný též Mistr Prostota (283-345) - po Wej Po-jangovi největší teoretik alchymie (zdědil po svém mistrovi velkou knihovnu, jejíž katalog je prvním dochovaným přehledem taoistických spisů). Autor spisu Pao-pchu-c’. Sepsal kromě uvedeného díla i množství dalších spisů o léčivých rostlinách, dechových cvičeních, magii i filosofii. Pokud jde léčitelství, připouští užitečnost nealchymistických léků, ovšem s výhradou, že neumožňují dosáhnout nesmrtelnosti. Jelikož kladl velký důraz na dosažení dlouhověkosti a magii, odsuzuje ve svém díle Pao-pchu-c’ přísně mistra Čuanga, neboť nepřikládal větší váhu životu nežli smrti a odmítal tělesné techniky. Oproti tomu si Ke Chung velmi vážil Lao-c’a, a to i přesto, že jej nepovažoval za božstvo, nýbrž za mimořádně nadaného člověka, jenž miloval nehybnost a neměl žádných žádostí.

 

Kuo Siang (Guo Xiang) - († 312) – autor komentáře k dílu Čuang-c’a.Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz