Metoda shromažďování a oběhu světla ducha

Shromažďování a oběh světla je popsáno v kontroverzním textu Tchaj-i ťin-chua cung-č (Tajemství zlaté květiny). Tato metoda se dělí na dvě části: shromáždění světla ducha a oběh světla.

Dříve než může být světlo ducha shromážděno a uvedeno do oběhu, musí se zrodit a nechat se vyvíjet. Duch je původní duch (jüan-šen) neboli nesmrtelný zárodek. Tato metoda se používá pouze v pokročilých stadiích vnitřní alchymie.

Aby se objevil původní duch, musí být zkrocen duch vědomostí (š´-šen). Duchem vědomostí je škodlivá, analytická, intrikující mysl. Je připoutána ke světským věcem a zodpovědná za násilné změny nálad a brání nám tak v tom, abychom viděli tao. Ke kultivaci původní mysli je třeba zvítězit nad duchem vědomostí a pak jej použít k tomu, aby napomáhal vývoji původního ducha. Zároveň musí praktikující osoba připravit tělo k početí zárodku nesmrtelnosti. K tomu je potřeba posílit a uvolnit kosterní systém, regulovat všechny funkce těla a shromažďovat, uchovávat a proměňovat rozmnožovací, životní a duchovní energii. Řečeno jinými slovy, předtím, než se může objevit původní duch, musí být dokončeny nižší a prostřední stadia vnitřní alchymie.

Když je počat nesmrtelný zárodek, zrodí se původní duch. Zpočátku je světlo původního ducha kalné a praktikující osoba má o jeho přítomnosti jen mlhavé vědomí. Pak je původní duch vyživován vnitřní energií, sílí a světlo je stále jasnější. Když je původní duch plně vyvinut, koupe se praktikující osoba ve zlatém světle. Světlo vyzařující z těla je pak shromažďováno a vtahováno do nitra. Časem přestává být světlo oslnivé a změní se v měkké, ale stálé záření. To je vhodná doba k tomu, aby začalo obíhat. Zpočátku světlo obíhá po obvyklých stezkách: v nitru sleduje meridiány, venku se vznáší nad praktikující osobou. V pokročilém stavu již neobíhá po žádných stezkách, ale šíří se rovnoměrně po celém těle a praktikující osoba má pocit, že je obalena rozptýleným zlatým světlem.

Tuto formu meditace obvykle praktikují sekty spojené se školou Úplné reality. Protože je tato metoda praktikována na nejvyšších úrovních duchovního učení, není možné se jí učit bez stavby patřičných základů vnitřní alchymie. Ve škole Úplné reality se této formě meditace vyučuje jen nejvyšším zasvěcencům.

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz