Deset nebeských stonků

Nebeské stonky jsou známé jako převládající nebo povrchová čchi.

V kontextu pa-c´ představují nebeské stopky vnější vnímání člověka - jinými slovy to, co člověk ukazuje na povrchu, pokud jde o charakter, osobnost a předpokládaný vývoj. Nebeské stonky ukazují vlastnosti, osobnost nebo předpokládaný vývoj, které mohou všichni – přátelé, rodina a známí – vidět a vnímat.

 

Například, jestliže se v nebeských stoncích zobrazuje bohatství osoby, označuje to člověka, který je rád, když lidé vědí, že je bohatý. Tito lidé mohou být okázalí v předvádění svého bohatství, takže každý ví, že mají peníze! (Jinou věcí je, jestli ho skutečně mají).

 

Hodina

Den

Měsíc

Rok

 

 

element bohatství

 

 

 

 

 

Příklad elementu bohatství uvedený POUZE v nebeském stonku.

 

Naopak jedinec s elementy bohatství, které se objevují pouze v jeho zemských větvích, nedává své bohatství najevo a ukazuje se jako skromný – drží se zpátky, jezdí v prostém autu, spíše než v Mercedesu a nebude hned u mnoha lidí známo, že je bohatý. 

 

Hodina

Den

Měsíc

Rok

 

 

 

 

 

 

element bohatství

 

Příklad elementu bohatství POUZE v pozemské větvi.

 

Nebeské stonky

element a polarita

Jia

jangové dřevo

Yi

jinové dřevo

Bing

jangový oheň

Ding

jinový oheň

Wu

jangová země

Ji

jinová země

Geng

jangový kov

Xin

jinový kov

Ren

jangová voda

Gui

jinová voda


Existuje deset nebeských stonků, tvoří jinové a jangové polarity pěti elementů: dřeva, ohně, země, kovu a vody. Uvědomuji si, že lidé často spojují koncept jinu a jangu se slabým a silným. Zatímco povšechně je to správné, v tomto bodě nedělejme soudy založené na tom, zda je element jinový nebo jangový. Ano existují koncepty slabého a silného v pa-c´, ale nejsou založené na polaritě, ale na dalších faktorech, které budou popsány dále. Prozatím zacházejte se stonky jako s jinovou a jangovou verzí pěti elementů a nic více.

 
 
 

 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz