Metoda soustředění na dutiny

Soustředění na dutiny si vyžaduje, aby praktikující stáhl pozornost od vnějších věcí a soustředil se na jistou tělesnou dutinu. Hlavní rozdíl mezi touto metodou a metodou soustředění na střed spočívá v tom, že střed a rovnováha mohou být vykládány různě.

Existují dva druhy soustředění. K prvnímu patří uvědomění si určité tělesné dutiny a zaměření pozornosti na ni. Tento druh soustředění se používá k uklidnění emocí, zastavení roztěkanosti myšlenek a minimalizaci pocitů. V pokročilých stadiích se praktikuje jiný druh soustředění, při němž se zaměří vnitřní energie do nějaké oblasti. Koncentrace energie v jisté oblasti těla může být využita k proražení nějaké blokace nebo k nahromadění energie v nějakém tan-tchienu, kde je pak pročištěna a zjemněna.

V závislosti na stadiu duchovního vývoje a zdravotním stavu praktikujícího se pozornost zaměřuje na různé tělesné dutiny. V raných stadiích je například pozornost zaměřována na dutinu známou jako Brána života (ming-men). Jak probíhá vnitřní alchymistický proces, zaměřuje se pozornost postupně na dolní, prostřední a horní tan-tchien. Pokud má praktikující nějaký specifický problém, zaměřuje se pozornost na méně známé dutiny.

Soustředění na dutiny praktikují sekty, které používají meditaci ve vnitřní alchymii. Je oblíbená u členů sekty Wu-Liou, kteří pokládají Bránu života za klíč k zahájení procesu vnitřní alchymie. Protože je tato metoda používána k usnadnění alchymistických proměn, je zapotřebí častých rad a odborného dohledu. A protože se tato metoda zabývá pohybem vnitřní energie, musí být předtím, než začne být praktikována, vybudovány fyzické a duševní základy. Vyžaduje se uvolněné tělo, pevná páteř, pohyblivé klouby, pružné šlachy a mysl vyprázdněná od myšlenek a tužeb. Tělesné pozice jsou náročné a od praktikujícího se požaduje zůstat v nich značně dlouhou dobu, aby mohly být dokončeny určité alchymistické procesy. Tato forma meditace se obvykle nedoporučuje novicům.

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz