Taoistické léčení a udržení zdraví

Jednota s tao

V lese, v mikrokosmosmu i v rozlehlém vesmíru všechny části spolupracují na vytvoření harmonického celku. Les vytváří páru a přitahuje déšť. Déšť pomáhá stromům, rostlinám a zelenině v růstu. Rostliny produkují kyslík a ovoce pro člověka, zvířata a ptáky. Lidé a zvířata produkují oxid uhličitý používaný rostlinami na tvorbu jídla, trus oplodní stromy, rostliny a zeleninu. Když ničíme lesy, je cyklus a jeho rovnováha narušena a všichni trpí.

 

V taoismu je lidské tělo také považováno za mikrokosmos vesmíru. Stejně jako u lesa, zdraví těla závisí na rovnováze mezi jeho částmi. Z pohledu taoistické teorie pěti prvků, elementární síly v těle vyživují a vzájemnou kontrolou podporují jedna druhou.

 

Z hlediska západní fyziologie je na tělesné systémy a orgány také nahlíženo jako na vzájemně si pomáhající a podporující, všechny tělesné procesy jsou řízeny řadou zpětných vazeb. Přes podobnost v porozumění mezi východem a západem, tento komplexní pohled není nedílnou součástí západního lékařského přístupu. Léky a operace jsou předepsány pro určité části těla, aniž by plně zohlednily následky pro celou bytost. Výsledkem je často, že zatímco původní hlásící se symptomy jsou "vyléčeny", nepříjemné vedlejší účinky poskytují důkaz, že léčba narušila harmonickou provázanost tělesných systémů. Nespokojenost s tímto přístupem je přesně ten důvod, proč dnes více a více lidí hledá alternativní metody medicíny a léčení.

 

Mikrokosmická oběžná dráha pomáhá integrovat celé tělo

 

Některé z nejbezpečnějších způsobů léčení byly objeveny starověkými taoisty. Mnoho studentů se mně ptá na své problémy a nemoci a vždycky odpovídám: „Prostě dělejte mikrokosmickou oběžnou dráhu, což spojí jednotlivé části těla do celku. Nejprve hledejte harmonii a mnoho problémů bude vyřešeno."

 

Jeden z mých studentů se odkazoval na lékaře. Ukázal mi dva listy popisující jeho onemocnění: vysoký krevní tlak, cukrovka, bolesti zad, bolesti hlavy, a tak dále, problémy, které v západní medicíně nejsou dávány do souvislosti. Dal jsem mu jedno řešení pro všechny tyto rozmanité projevy disharmonie: meditaci mikrokosmického okruhu. Zeptal se mě proč. Řekl jsem: "První věc, kterou musíte udělat, je doplnit okruh. Když energie volně proudí, můžete si vzít více energie na uzdravení svého těla. Když cvičíte, nesoustřeďujte se na nemoci, nebo na chtění léčit nemoc. Myslete pouze na otevření okruhu, na absorpci více energie do něj pomáhající vyvážit energii v těle, a na péči o tělo jako celek. Když jsou všechny části silnější a zdravější, budou si navzájem pomáhat."

 

Později v této kapitole uvádíme některé speciální receptury pro konkrétní problémy, ale základní léčivá síla vychází z aktivace původní síly a praktikování mikrokosmického okruhu, vnitřního úsměvu a šesti léčivých zvuků. Jakmile budete pociťovat čchi, můžete použít energetické recepty na řešení specifických problémů.

 

(Z úvodu k 16. kapitole knihy Probuzení léčivého světla tao, přeložil: Jaroslav Holeček)Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz