2. Vnitřnosti jako živé symboly

Vnitřnosti jsou v celé čínské tradici velmi důležité, protože se účastní sítě významů založených na teorii pěti hybných sil. Říci, že vnitřnosti tradičně korespondují s pěti zástupci, a navíc s celým světem znamená také, že představují linie síly pro organizaci celého těla jako strukturálního celku. V tomto smyslu jsou symbolickými body, které spojují mikrokosmos s makrokosmem, člověkem s přírodou. Všechny tyto faktory hovoří o celkové důležitosti vnitřností. Jak říká Huai-nan-tzu: „Močový měchýř je oblak, plíce jsou vánek, játra vítr; ledviny jsou déšť a slezina je hrom, tímto způsobem nebe a země tvoří triádu s člověkem.“  To je důvod, proč „pět vnitřností jsou podstatou člověka“ a proč by navíc neměly být „rozptýleny ven“.

Každá malá část lidského mikrokosmu přijímá něco z vnějšího vesmíru skrze kanály mocností nebo činitelů. V lidském těle jsou vnitřnosti jak polohou, tak privilegovanou formou vyjádření těchto mocností. Mocnosti jsou aktivní všude v těle, každý podle svého vlastního způsobu, svých vlastních činů (např. v závislosti na typu konzumovaných potravin) a svého vlastního času (např. určitá hodina dne nebo období roku), ale vnitřnosti jsou body koncentrace nebo uzly, které integrují ostatní tělesné části podle pravidla určeného vztahem pěti činitelů-mocností a vnitřností.

Vnitřnosti jsou také rezervoáry duchovní moci. Čínské slovo pro vnitřnosti - tsang, konkrétně znamená „nádrž“: obsahují duchovní elementy člověka. Ho-shang kung, slavný taoistický komentátor Lao-tzu, jehož dílo pravděpodobně pochází z druhého století n.l., vysvětluje, že játra „obsahují“ (tsang) maskulinní a nebeskou duši (nebo duše) - hun, plíce zase ženskou a pozemskou duši (p'o), srdce hlavní duši (shen), ledviny esenci (ching) a slezina vůli, - to je „pět duchů“ („pět duchů“ a „pět vnitřností“ je synonymem Ho-shang kung), které je třeba zachovat. A pokud jsou vnitřnosti zraněné, pak duchové odejdou.

Zde je třeba poznamenat, že Ho-shang kung pouze vysvětluje obecně přijímanou teorii období.

Počínaje touto základní koncepcí, trvají taoistické texty na velmi zvláštním významu vnitřností. Zdůrazňují význam vnitřností a občas věnují těmto orgánům určitý druh poezie. Takže, vnitřnosti jsou „nádoby pěti duchů a nádoba, která obsahuje život.“

Komentář k Huang-t'ing ching vysvětluje, že pokud člověk přivře (napůl) oči, pak může spatřit vnější démony a duchy; a jestliže někdo překříží ruce (v meditačním postoji), pak může spatřit vnitřní útroby.

Z tohoto důvodu neexistuje žádné oddělení mezi vnějším a vnitřním. Vnitřní tělesné útroby jsou tedy protějšky vnějších bohů a démonů.

Ho-shang kung varuje, že "pokud jsou vnitřnosti zraněny, duchové odejdou." Stejně jako tělo, nádoba ducha, musí být zachováno tak, aby duch mohl přežít, tak, a ještě konkrétněji, musí být vnitřnosti v dobrém zdravotním stavu, aby se zajistilo nepřetržité přebývání duchů. Když duchové přebývají, pak jsou vnitřnosti "plné". To je skutečný význam jednoho z výkladů slavné fráze Lao-tzu: "Naplňte břicho a vyprázdněte srdce." Člověk musí zachovat a ochránit vnitřnosti jako poklad (pao). Takže, v rituálu, který předchází recitaci Huang-t'ing ching-u, je přikázáno “očistit ducha a pao vnitřností.”

Navíc jeden ze dvou textů, které tento rituál používají, používá termín pao ve smyslu „ochrana“, zatímco druhý text používá pao ve smyslu „poklad“ nebo „vytvoření pokladu“. Tyto dva čínské znaky (rozličně psané, ale vyslovované stejně) mají významy, které se často zaměňují. Takto sehrávají vnitřnosti stejnou roli jako talismany. Oboje jsou pao (viz výše, 1.kapitola knihy) a obě přitahují božstva.

Huang-t'ing ching liu-fu pu-hsieh t'u, což je text velmi blízký Huang-t'ing ching, výstižně vysvětluje toto pojetí vnitřností: Nebe řídí jang a vyživuje člověka pěti dechy; země řídí jin a vyživuje člověka pěti chutěmi; interakce dechů a chutí vytváří pět vnitřností. Rozšíření dechu pěti vnitřností tvoří čtyři členy, šestnáct částí a tři sta šedesát členění; rozepnutím vytváří šlachy, žíly, rozpoložení, krev a dřeň; kondenzací tvoří šest nádob, tři ohřívače a dvanáct meridiánů; cirkulací vytváří devět otvorů. To je důvod, proč pět vnitřností jsou správci těla. Pokud se jedna z vnitřností oslabí, objeví se nemoc; když oslabí pět vnitřností, duchové zmizí. To je důvod, proč je pět vnitřností příbytky světelných duchů, duší hun a p'o, vůle a esence (ching). Rozšířeny navenek odpovídají pěti hvězdám (planetám) a pěti horským vrcholům.

Tento text pokračuje naléháním, že je třeba udržovat vnitřnosti neporušené a „pevné“, abychom se vyhnuli vnitřním „jedům“ a chorobným dechům. Jak tento text říká, je to „dech pěti vnitřností, které se stáčejí do pěti oblaků“ a umožňují člověku vystoupit do ráje a velet duchům.

Vnitřnosti jsou zároveň celkovým základem těla a tělesných duchů, hmotného a jemného těla.

Když jsou vnitřnosti v dobrém zdravotním stavu, svítící, oživené vnitřními duchy a transformované askezí, pak se říká, že „kvetou“, „přetváří se na květiny,“ nebo „vytvářejí květiny“ (chieh-hua, ch'eng-hua). Takové obrazy jsou v taoismu běžné, ale jsou zvláště nápadné v rámci školy Mao-shan. Předmluva k Huang- t'ing ching nicméně slibuje, že u těch kdo budou recitovat text budou vnitřnosti “v květu”. V Huang-t'ing ching stejně jako v jiných písmech, jsou vnitřnosti označovány jako "pět květů". Tento výraz může někdy nabývat velmi zvláštního významu, že např. v určitých meditačních cvičeních se říká, že každá z vnitřností vytváří leknín, ve kterém se objeví božstvo.

„Vnitřnosti v květu“ jsou také ty, které mají „samovolný život“. To je fakticky označení, které se vyskytuje ve vzývání na konci každé věty cvičení věnovaného duchům v podobě barevných duchů vstupujících do každé z vnitřností. Když se to podaří, žádá adept duchy naplněné vnitřnosti o rozvoj svého vlastního samovolného života.

Hagiografové popisují několik případů adeptů, jejichž vnitřnosti byly jedinými tělesnými částmi, které zůstaly naživu i po smrti. Chao Ch'eng-tzu, např., požil pět pilulek během vzývání podle rituálu dosud zachovaného v Tao-tsang, každou z pěti císařů pěti kardinálních bodů. Ve vnitřnostech byly tyto pilulky přeměněny na kameny, které tím, že zablokovaly viscerální otvory, pravděpodobně uzavřely přebývající duchy a ochránily před smrtícími dechy z vnějšku. Chao-vy vnitřnosti zůstaly živé několik let po jeho smrti. O pět nebo šest let později si muž povšiml Chao-vy mrtvoly v jeskyni, když večer chodil po horách, „maso už odehnilo a kosti zůstaly; mezi kostmi stále bylo možné vidět pět vnitřností, které žily stejně jako před úmrtím, když jimi obíhaly krev a tekutiny a zavlažovaly je.“ O několik let později Chao Ch'eng-tzu oživl a bylo to, jako by stále žijící vnitřnosti tvořily uzly reanimace, ze kterých se tělo mohlo samo oživit. Vnitřnosti se staly kvasem nového života, protože byly očištěné a ozářené lékem, který zpočátku nedokázal ovlivnit celé tělo. 

 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz