Lidské podvědomí skryté v naší animální přirozenosti

 

Důležité je, když lidé akceptují, že jsou zvířata. Máme zvířecí těla, jedna z věcí, kterou ověřil projekt genom. Zmapovali kód lidského genu. Co zjistili? Náš lidský genetický kód se hodně podobá zvířatům, u myší je odlišný jen o pár genů, max. tři procenta rozdílu. U šimpanzů je to dokonce ještě méně - rozdíl je 1,5%. To neznamená, že lidská a živočišná mysl jsou totožné, ale určitě se v něčem významně překrývají. Proč jinak by lidé tak vroucně milovali své domácí mazlíčky, pokud by necítili určitou známost, pocit spojení s ostatními savci?

Tento genetický důkaz nám připomíná, dokonce nás nutí, abychom čelili holé skutečnosti, na kterou jako duchovní hledači máme tendenci zapomínat: lidé jsou stále zvířata. Mohlo by to, co tady děláme - vyřešit napětí mezi naším zvířecím a duchovním já? Pokud nebudeme mít spojení,  pochopení a komunikaci se zvířecí úrovní sebe sama, naše zvířecí já se vědomě nezmění, nedosáhneme naplnění.  Můžeme dělat všechno možné, co změní náš lidský intelektuální a emocionální stav mysli, můžeme meditovat o bohu, ale pronikne to na úroveň naší živočišné inteligence?

Myslím, že to je důvod, proč většinou tápeme při změně sebe samých. Je to příčinou, že se neustále ptáme, proč se v našem životě odehrává tolik bojů. Naše tělesná inteligence je zdrojem mnoha záhadných překážek působících, že bojujeme. Tento odpor vyplývá z našeho nezahrnutí zvířecí inteligence do lidské identity.

My lidé jsme hrdí, jak rychle jsme schopni časem měnit svůj mozek v hlavě a jeho systém víry, je to součástí arogance informačního věku. Pomalu se učíme něco o zvládání našeho srdečního mozku, který je stále zmatený emocemi. Ale moderní lidé naprosto tápou, pokud jde o instinktivní břišní mozek a pět vitálních inteligencí, které jsou funkčními vládci našeho živočišného já.

 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz