Základní myšlenky vnitřní alchymie

 

  1. Než jsme se narodili, byli jsme součástí tao. Byli jsme bez tvaru a nerozlišitelní od tao a nebyli jsme podrobeni zrození a smrti, růstu a zániku. V tomto stavu není žádná forma, žádná mysl, žádné tělo, žádné smysly a žádné pocity.
  2. Když se spojí rozmnožovací energie otce a matky, je energie z tao vtažena do lůna matky, aby v něm vytvořila zárodek. Zárodek představuje zlom neboli oddělení od tao: přijímá formu a není již nerozlišitelný od tao. Protože je však zárodek uzavřen v matčině lůně, nemá žádný kontakt se světem smrtelníků. Jeho energie tak nadále zůstává neposkvrněná a původní.
  3. Jak zárodek v matčině lůně roste, pokračuje i jeho diferenciace a vývoj. Když je forma dokončena, vychází z matčina těla, aby se stal samostatnou entitou. Při svém prvním kontaktu se světem se jeho vnitřní energie rozdělí do třech složek: rozmnožovací (ťing), životní (čchi) a duchovní (šen) energii. Současně se od sebe mysl a tělo začínají vzdalovat.
  4. Jak se z kojence stává dítě, mladý a dospělý člověk, začnou se tyto tři energie vytrácet. Rozmnožovací energie se ztrácí se sexuálním pudem, životní energie se vyčerpává s vývojem emocí a duchovní energie je oslabována vzrůstající činností mysli.
  5. Obyčejný člověk neví, že tento únik energií je příčinou špatného zdraví, stárnutí a smrti.

  6. Praxe vnitřní alchymie začíná vědomím, že únik energie je v životě příčinou mnoha fyzických a duševních problémů. Pomocí vnitřní proměny lze energii, kterou jsme vybaveni před narozením, znovu získat. Můžeme dosáhnout zdraví a dlouhověkosti a vrátit se do původního nerozlišeného stavu, abychom se znovu spojili s tao.

  7. Dlouhověkost je znovunabytím zdraví a zpomalením procesu stárnutí a nesmrtelnost je uvolnění ducha, aby se po smrti těla-schránky znovu spojil s tao.

  8. Dlouhověkost je proto prostředkem k nesmrtelnosti a prodloužení života v říši smrtelníků nám poskytne čas k přípravě na to, abychom ji opustili správným způsobem.

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz