B

Bohové a duchové: v šang-čching (škole svrchované čistoty) se ve vztazích s božskými bytostmi adepti v  usilují s nimi sjednotit (spojit se s nimi), někdy dotekem cudné lásky. Božstva jsou přímluvci, která se zjevují věřícím a pomáhají jim na jejich cestě spásy, dávají jim klíče k nebeským palácům, odhalují jim jejich jména a toponymii a vyživují je kosmickými nebo nebeskými výpary. Bohové sestupují do adepta a vedou ho do nebeské říše, ruku v ruce, kde s ním sdílejí své hry. Tento vztah se výrazně liší ve spisech nebeských mistrů. Je vyjádřen v mnoha písních mísících blaženosti a vytržení s mystickou radostí, které se objevují v taoistickém hnutí poprvé.

Různí bohové jsou všech různých forem prvotního počátku, a mohou mít mnoho podob. Mezi nejvyšší patří Nebeský král původního počátku (Jüan-š' tchien-wang viz san-čching), Nejvyšší Pán tao (Tchaj-šang tao-ťün), Majestátní pán (Ti-ťün), Majestátní pán zlaté brány (Ťin-čchüe ti-ťün), který je také známý jako Světec pozdějšího věku (chou-šeng) a je identifikován s Li Chung (označení Lao-c´ jako mesiáše), královna matka Západu (Si-wang mu), a její společník Čching-tchung (Blankytný mladík). Jejich hlavním úkolem je sloužit jako prostředníci a jsou pramenem hlavních projevených textů.

Šang-čching je dědicem taoistické vize lidství jako ztělesnění mnoha duchů, které nalézáme nejprve v "tkaných textech" chan nebo wej-šu (viz Taoism and the apocrypha, jména několika duchů, jsou stejné nebo podobné v obou korpusech). Kosmická božstva, včetně bohů hvězd, planet a pěti sektorů prostoru, hrají zásadní roli ve vizualizacích. Sestoupí do těla věřícího a osvítí ho. Mnoho z nich žije současně v nebi a v lidské bytosti, pravidelně dozírají na životy adeptů a na aktualizaci seznamů života a smrti. Šang-čching také podporuje dřívější představy o třech rumělkových polích (tan-tchien) a třech mrtvolách (san-š', viz sanshi a jiuchong). Na rozdíl od tří paláců v dřívějších dobách, ale si ale Šang-čching texty představují, že mozek je rozdělen na devět paláců (ťiou-kung), což se stalo standardní součástí taoistické subtilní fyziologie. Kromě toho přebývá v těle dvacet čtyři zářících bohů, rozdělených do tří skupin po osmi známých jako pa-ťing (osm zářících), z nichž každý je řízen jednou ze tří čistých dam (San-su). Tito duchové hrají klíčovou roli při rozluštění smrtelných uzlů v těle. Pět bohů (wu-šen) seznamů života, kteří žijí v mozku, plicích, játrech, srdci a v podbřišku, jsou řízeny Velkým (Tcha-i) v mozku (viz Taidan yinshu = tchaj-tan jin-šu).

https://www.goldenelixir.com/publications/eot_shangqing.html

    

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz