Nižší stadia: stavba základů

Vnější posilování neboli waj-čuang pracuje na vnější struktuře fyzického těla. V tomto stadiu jsou uvolňovány svaly, vazy a šlachy a posilují se klouby, páteř a kosti.

Alchymistické proměny jsou jak fyzické, tak duchovní a bez změn struktury kostry nemůže dojít ke změnám vědomí, energie a ducha. Vnější posilování proto připravuje žáka na další stadia učení.

Vnější posilování je prvním krokem učení v sektách vnitřní alchymie, které se soustřeďují nejprve na kultivaci těla a teprve pak mysli. K technikám vnějšího posilování patří práce na šlachách (i-čun), masáže (an-mo), józe se podobají cviky (čchi-kung), tělesné cvičení a vnitřní bojová umění jako je tchaj-ťi čchüan. Cílem této části učení je oživení kosterního systému a dosažení vnějšího zdraví.

Vnitřní posilování neboli nej-čuang se týká vnitřní struktury a funkcí fyzického těla. Jakmile je kosterní systém dostatečně posílen, začíná práce na vnitřních orgánech. Znamená to masírování vnitřních orgánů, posilování krevního oběhu a stimulaci nervového systému. Masírování vnitřních orgánů a stimulace nervového systému lze dosáhnout pohyby páteře. Protože je páteř spojena hluboko v těle s vnitřními orgány řadou svalů, jemné pohyby páteře vedou k otřásání a masírování orgánů. Některé formy vnitřních bojových umění a tělesného cvičení byly vymyšleny speciálně k tomuto účelu. Cílem této části učení je revitalizace vnitřních funkcí těla a dosažení vnitřního zdraví. Normálně se jedná o druhé stadium učení v sektách, které dříve než mysl chtějí kultivovat tělo.

Očištění mysli neboli lien-sin, včetně ztišení mysli, kultivace klidu, minimalizace tužeb, prostého života a nezájmu o vzrušení a smyslovou stimulaci.

V tomto stadiu učení je typickou technikou meditace. Meditace může mít formu klidného sezení nebo stání či obsahovat fyzický pohyb jako v tchaj-ťi čchüan nebo při meditaci v chůzi. V tomto stadiu učení jsou důležité změny v životním stylu a přístupu: od žáka se vyžaduje minimalizovat činnost a vést klidný a tichý život.

U sekt, které před kultivací mysli nejprve kultivují tělo, je toto první krok učení. Jakmile dojde ke zklidnění mysli a změně životního stylu a přístupu, kultivuje se tělo technikami vnějšího a vnitřního posilování. U sekt, které se soustřeďují nejprve na kultivaci těla a teprve pak mysli, je toto rovněž posledním krokem při stavbě nižších základů alchymistické práce.

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz