Metoda držení jediného

Tento druh meditace, známý rovněž jako Hlídání jediného, vznikl v taoismu Šang-čchingu, kde Držení jediného poukazuje na udržování Jedinosti tao v nitru. V původní praxi Šang-čchingu obsahovalo Držení jediné vizuální představy různých manifestací Lao-c´ a či jiných božstev, které jsou obrazy tao. Tyto vizuální představy slouží rovněž k uchovávání božstev nebo strážných duchů v nitru. V současné praxi však si již metoda Držení jediného vizuální představy nevyžaduje.

Klíč k této meditaci se skrývá v zrušení duality mezi já a světem, takže lze dosáhnout jedinosti. V raných stadiích praktikující osoby nejprve ztiší mysl a tělo, aby nemohly vznikat žádné myšlenky, emoce nebo pocity. Jakmile je dosaženo zklidnění, objeví se „mysl tao”. Mysl tao je vědomím, které je zakončeno v tao a vidí všechny věci jako jednu. S pokračující praxí se prožitek jedinosti daří udržet, a tak je dosaženo spojení s tao.

Této formě meditace dávají přednost sekty, které se soustřeďují především na kultivaci mysli. Ani tato forma meditace si nevyžaduje specifické pozice těla, ale v průběhu praxe musí zůstat tělo a mysl v klidu, protože jakýkoli pohyb prožitek jedinosti zničí. Protože je tento požadavek pro praxi klíčový, jsou fyzické požadavky přísnější než u vnitřního pozorování nebo soustředění na střed. K udržení fyzického klidu musí být tělo uvolněné a kosterní struktura silná. Tento styl je obtížný pro lidi, kteří nemají pevnou kostru, zvláště páteř, protože je nutné držet tělo v jedné pozici po delší dobu, někdy i několik hodin.

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz