6. Kosmické dimenze vnitřností

Vizualizace vnitřností však nemá pouze lékařský a funkční účel. Huang-t'ing ching přiřazuje těmto orgánům božstva, která nejsou pouze lidskou nebo vtělenou formou viscerálních duchů (jak jsme viděli, orgánová zoomorfní forma je obecně heraldickým zvířetem nebo symbolem odpovídajícího hlavního směru daného orgánu). Zatímco každé z těchto božstev má v Huang-t'ing ching zjevené jméno, zdá se, že zůstávají anonymní v T'ai-p'ing ching a Pao-p'u-tzu.

Některá z těchto božstev jsou v textech Velké čistoty velmi významná a hrají důležitou roli ve vizualizačních cvičeních, o nichž pojednává tato studie. Dva příklady takových důležitých božstev jsou Pai-yüan a Wu-ying, která obsazují plíce a játra a jsou jmenována v Huang-t'ing ching. Je však třeba poznamenat, že tato dvě božstva se překrývají s duchy jiného jména, která jsou již spojena s vnitřnostmi. Na jedné straně se zdá, že orgán je pouze inkarnací jednoho druhu ducha, zatímco na druhé straně se zdá, že existují další aktivní duchové s nezávislými životy, kteří žijí v odpovídajícím orgánu a mají také nebeskou existenci. Tento poslední druh ducha hraje významnou roli v duchovním osudu jednotlivce. Mají navíc aktivní symbolickou funkci, která není jen záležitostí představující vtěleného ducha orgánu. Vrátíme se k funkci těchto duchů, až budeme studovat další texty o Velké čistotě, ale zde je dobré si povšimnout, že jsou popsány, nebo přinejmenším zmiňovány, v Huang-t'ing ching. Je ale obtížné rozhodnout, zda osobní role těchto duchů je výsledkem pozdějšího vývoje vizualizačních postupů nebo zda již měli takovou funkci sami. V druhém případě by to mohlo být tak, že je pro Huang-t'ing ching je dostačující je pouze zmínit a připomenout, protože jde o jednoduchý text k recitaci a zpěvu.

Bez ohledu na status těchto duchů musíme trvat na tom, že vnitřnosti přijaly aktivní funkční roli od samého počátku.

Vnitřnosti jsou základní orgány, nádoby původního dechu a duchovní síly člověka a strážci vitální rovnováhy. Vnitřnosti jsou také příznivé božské síly, a je třeba vědět, jak se aktivují.

Vnitřnosti jsou především základní jemné síly, které jsou proto úzce spojeny s pěticí, tj. pěti duchovními silami vesmíru symbolizovanými pěti činiteli a pěti heraldickými zvířaty. Tímto způsobem jsou vnitřnosti vnitřním lidským rozměrem pěti kosmických sil. Toto chápání vnitřností je silně vyjádřeno v T'ai-p'ing ching a je zahrnuto v několika meditačních praktikách.

Když se adept připravoval na meditaci, jeho pravidelnou a téměř neustálou praxí bylo vyvolávání heraldických zvířat jako symbolů pozemských kvadrantů. Tím, že zvířata zaujmou své správné pozice a obklopují adepta, ustanoví posvátnou hráz, která chrání před zloduchy. Tato praxe obnovuje mikrokosmos soustředěný kolem meditujícího takto: bílý tygr napravo, zelený drak vlevo, rumělkový pták vpředu a želva (zv. Tmavý válečník) vzadu (pokud se adept nakloní, potom se pták a želva umisťují na hlavu a chodidla. Heraldická zvířata často vznikají z vnitřního „dechu“ vnitřností, a ne z vnějších světových stran. V tomto smyslu se usazují ve vnitřnostech jako druh mikrokosmické hypostáze[1], která již není závislá na makrokosmických a směrových modalitách. Koneckonců je to „pravý dech“ každého z vládců hlavních směrů, které vyplývají z odpovídajícího orgánu v příslušném sezónním období. Tímto způsobem adept absorbuje duchovní dech pěti směrů, které vystupují z vnitřností.

"Metoda opravení (ts'un) tělesných duchů" zahrnuje nejprve vizualizaci „čtyř duchů" viděných jako čtyři chlapce, kteří jsou oblečeni ve vhodných viscerálních barvách a vydechují podobně zbarvené dech. Tito duchové jsou následně přeměněni na heraldická zvířata vlastní každé z vnitřností. Ve druhé části tohoto cvičení je třeba uvažovat o jménech viscerálních duchů (stejná jména jako ta, která jsou uvedena v Huang-t'ing ching), kteří jsou stále oblečeni v odpovídajících barvách. Obecně, adept musí „vidět pět vnitřnosti uvnitř, zřetelně a vroucně“, a poté sledovat viscerálními duchy náležitě zbarvený vydechovaný vzduch, který je transformován do heraldického zvířete.

Tato cvičení vizualizace vnitřností se také týkají praktik absorpce zárodků nebo semen čtyř směrů. Je to důležitá praxe, kterou nalézáme často v textech Velké čistoty a je zmiňována v Huang-t'ing ching.

Ssu-ma Ch'eng-chen naléhá tedy na praktikujícího, aby každé z hlavních semen vstoupilo do orgánu a procházelo odpovídajícím meridiánem daného orgánu.

Mimoto existuje „Metoda absorbce mlhy“ (fu-wu fa), která je znázorněna v mnoha textech, a proto se zdá být dobře známou. Tato metoda v komentáři k T'ao Hung-ching začíná určením vizualizací vnitřností ve vztahu k „jejich vládnoucí formě a barvě.“ Adept si potom musí představit dech pěti základních barev obklopující jeho tvář, který bude polykat. Komentář v T'ao Hung-ching vysvětluje, že tyto dechy se pak vrátí do svých odpovídajících orgánů. Obecně, termín „mlha“ odkazuje na výpary hor, mokřin a nerostů, ale tady je přirovnána k dechům pěti vnitřností. Kompletní cvičení se následně zabývá „sjednocením“ externích „mlh“ (nebo dechů) s „mlhami“ vnitřních vnitřností. Ačkoli pro to neexistuje žádný historický důlaz, je tato metoda je spojována s jistým Chang Wei-tzu, který měl žít během doby císaře Han Chao (86-73 př.n.l.).

Pokud bychom důvěřovali této tradici, pak by metoda vizualizace vnitřností existovala již v prvním století př.n.l.

Zdá se, že Huang-t'ing ching považuje tři z vnitřností za obzvláště důležité. Jedná se o slezinu, srdce a ledviny, o nichž Huang-t'ing ching říká, že jsou mistry (chu) pěti vnitřností a orgánů fu, neboli celého těla. Ve skutečnosti, Huang-t'ing ching uvažuje slezinu jako centrální orgán, ledviny jako původce života, a srdce jako tradičního mistra nebo pána těla (v taoismu je obecně srdce středním rumělkovým polem). V srdci se setkává šest ze třinácti duchů (tj. duchů vnitřností a žlučníku). Srdce je také protějšek mozku, který, stejně jako ostatní rumělková pole, spojuje obličejové duchy. Srdce tak ovládá střední a centrální oblast těla.[1] zpodstatnění, zvěcnění; povýšení abstrakce na samostatnou kategorii.

 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz