Vztahy elementů

 

1.      přínosný vztah

2.      vztah podřízenosti  

3.      vztah oslabení

Hovoříme o nich jako o přínosném (produktivním) cyklu, řídícím cyklu a oslabujícím cyklu.

 

1. PRODUKTIVNÍ CYKLUS  (přínosný vztah)

Produktivní cyklus je fáze, kde se elementy podporují a vzájemně se posilují. V této fázi je vztah podpůrný, dávající, přitažlivý, příjemný a velkorysý. Tento cyklus je v harmonii a v neustálém pohybu. V produktivním cyklu se elementy vzájemně vyživují a podporují. Čchi proudí hladce.

Pomůcka k zapamatování:

1.      z ohně vzniká popel (země)

2.      v zemi vzniká kov

3.      na kovu se sráží voda

4.      z vody vyrůstá dřevo

5.      a ze dřeva je oheň

 

2. KONTROLNÍ CYKLUS (ŘÍDÍCÍ vztah)

Není správné klasifikovat kontrolní cyklus jako "dobrý" nebo "špatný". Pamatujete na jin a jang? K dispozici jsou vždy dvě strany téže mince. Svět bez kontroly je světem bez práva a pořádku, a vládne chaos. Takže ovládání je dobré, když přináší pořádek. Řádná kontrola označuje odpovědnost, stabilitu a mír. Na druhé straně, s přílišného řízení se stává diktatura a dusící situace – takže není žádoucí ani příliš mnoho kontroly.

Dobrá kontrola je podobná kontrole matky nad dítětem. Matka uplatňuje omezení, a znepokojení nad svým dítětem v jednání a chování tak, aby její dítě nemohlo být ohroženo a nevyrostlo ve špatného člověka. Špatná kontrola je obdobou zneužívajících rodičů, bijících své dítě, což způsobuje emocionální utrpení a fyzickou bolest…

Pomůcka k zapamatování:

1.      oheň taví kov

2.      kov seká dřevo

3.      dřevo zarůstá zemi

4.      země zadržuje vodu

5.      voda hasí oheň

 

3. CYKLUS OSLABENÍ

Třetí cyklus je nazýván cyklem oslabení. Opět, nedělejme ukvapené závěry o "oslabení", že je negativní jenom proto, že oslabuje. Pamatujte si, že v pa-c´ se snažíme o rovnováhu.

Když je element v tabulce příliš silný, měl by být do určité míry oslaben tak, aby se navodila rovnováha mezi elementy.

Oslabení ve skutečnosti znamená, že element "vytváří" další element. Je to jako produkt nebo vynález. Energie se spotřebuje k vytvoření něčeho jiného.

Proč oslabující cyklus? Každý objekt, který vytvořen, oslabuje to, co ho vytvořilo. Například, pokud matka porodila dítě, je oslabena její energie a vytrvalost. Cyklus oslabení to ilustruje v rámci pěti elementů.

Proto když se vytváří další prvek, je oslaben jeho produkt. Například když Země produkuje kov, kov zesiluje, zatímco země vyčerpává sílu. Nyní si to představme: pokud je důl nerostů (kov) uvnitř země, nemáme kopat a proniknout do země, to je oslabit zemi?

 

Pomůcka k zapamatování:

1.      oheň stravuje dřevo

2.      dřevo spotřebovává vodu

3.      voda je příčinou koroze kovu

4.      dobývání kovu oslabuje zemi

5.      popel (země) je produktem ohně

 

Horoskop pa-c´ se skládá s pěti elementů jak v nebeských stoncích a pozemských větvích. Na zkoumání a hodnocení jejich vzájemných vztahů a působení používáme vztahy pěti elementů.

Jsou to základní vztahy, které budeme opakovaně využívat. Nevztahují se pouze k pa-c´, je to obecná čínská filozofie pěti elementů, která je shodně používána v tradiční čínské medicíně, ve feng-šuej , v čchi-kungu atd.

 

 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz