Tinnitus - šelesty v uších

Ušní tinnitus je častá porucha, obtížně léčitelná. Čhi-kung je vědomé cvičení a důležitá složka tradiční čínské lékařské praxe. Provedli jsme randomizovanou kontrolní studii na vyhodnocení efektu čchi-kungu u pacientů s tinnitem. Předpokládali jsme, že zejména pacienti s tinnitem se somatosenzorickými složkami mohou mít prospěch z techniky mysli-těla čchi-kungu.

 

METODY:

Osmdesát pacientů s tinnitem trvajícím minimálně 3 měsíce bylo náhodně přiřazeno k intervenční skupině (n=40) skládající se 10 čchi-kung tréninků v 5 týdnech nebo do seznamu vyčkávající kontrolní skupiny (n=40).  Závažnost tinnitu byla vyhodnocena vizuální analogickou stupnicí (VAS) a dotazníkem tinnitu (TBF-12) před léčením, okamžitě po léčení a 1 a 3 měsíce po léčení.

 

VÝSLEDKY:

Čchi-kung nezapříčinil žádné vedlejší účinky a byl dokončen 80% přiřazených pacientů. Ve srovnání s kontrolní skupinou zažívali účastníci čchi-kungu zlepšení potíží tinnitu, což se projevilo významným snížením ve VAS a TBF-12. V podskupině pacientů se sematosenzorickým tinnitem byly efekty čchi-kungu výraznější, výsledkem bylo velmi významné zlepšení v obou stupnicích ve srovnání s vyčkávající skupinou.

 

ZÁVĚR:

Tato zjištění naznačují, že zákrok čchi-kungem může být užitečným doplňkem léčebné péče u pacientů s tinnitem a zejména u těch se somatozenzorickými složkami. Spokojenost se zákrokem, vysoká úroveň dokončení a stabilita efektů nejméně 3 měsíce po zákroku dále zdůrazňují potenciál čchi-kungu v léčení tinnitu.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20708452

Přeložil: J.Holeček

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz