Pět zvířat

Wu-čchin-si (wuqinxi)  nebo Wu sing (Wu xing)

„představení nebo hra pěti zvířat“. Velmi staré zdravotní cvičení. Jako autor se uvádí Chua Tchuo (Hua Tuo), který žil nejspíše v letech 110 až 208. Podobná cvičení ale existovala i dříve, zmiňuje je např. Čuang-c´ve 4. st. př.nl.

Cvičení napodobuje pohyby zvířat, aby rozproudila stagnující čchi při zaměřování se na pět vitálních orgánů: plíce, ledviny, játra, srdce a slezinu. Ty jsou přiřazovány (ve stejném pořadí) kovu, vodě, dřevu, ohni a zemi.

Zvířata odpovídající jednotlivým elementům a orgánům:

1.      Plíce, kov = tygr

2.      Ledviny, voda = medvěd

3.      Játra, dřevo = jelen

4.      Srdce, oheň = jeřáb (orel)

5.      Slezina, země = opice

 

5 Animals + 6 Healing Sounds Qigong – Michael Winn: úryvek - jen tygr https://www.youtube.com/watch?v=gsfwqHT2ca4

 

Dále se můžeme se stejně označeným cvičením setkat ve školách bojových umění se svojí buď buddhistickou, nebo i taoistickou tradicí.

Tygr, jeřáb, leopard, had a drak – hlavně jižní styly nebo tygr, jeřáb, leopard, had, kudlanka nábožná, opice a drak.

Původ: údajně Henan Shaolin Temple

 

Ukázková videa:

 

https://kungfu.chinese.cn/en/article/2009-09/27/content_69889.htm

 

WuDang Five animals Qi Gong:

Drak, tygr, leopard, had, jeřáb https://www.youtube.com/watch?v=01wUiCNr774

 

Qigong Chi Kung: Five 5 Animal Frolics

https://www.youtube.com/watch?v=egrEfhPm5EA

 

Five Animal Qi Gong Master Xiao:

Tygr, jelen, medvěd, opice, jeřáb: https://www.youtube.com/watch?v=_bUmNClexvY

 

Jesse Tsao: Five Animal Frolics for Beginners:

https://www.youtube.com/watch?v=vAMSQMehAO4

 

Ruský podrobnější popis metody s gif animacemi:

 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz