Krevní tlak

Krevní tlak a výsledky testu purdue pegboard u jedinců se zvýšeným tlakem po střídavém dýchání nosními dírkami, po vědomém dýchání a bez zásahu.

Telles S , Yadav A , Kumar N , Sharma S , Visweshwaraiah NK , Balkrishna A .

 

SOUHRN a pozadí:

Po józe střídavého dýchání nosními dírkami (anuloma – viloma pranajama) se ukázalo snížení krevního tlaku (KT) u hypertenzních lidí. Zvýšený KT byl spojen s oslabeným výkonem při jistých úlohách vyžadujících pozornost a koordinaci. Úloha purdue pegboard vyhodnocuje manuální obratnost a koordinaci oči – ruce.

 

MATERIÁL – METODY:

V této studii se zúčastnilo 90 účastníků s primární hypertenzí. Jejich stáří se pohybovalo v rozmezí 29 až 59 let (průměrný věk skupiny ± S. D., 49,7 ± 9,5 let; šedesát mužů). Účastníci bylo náhodně vybíráni jako tři skupiny, s třiceti účastníky v každé skupině. Jedna skupina cvičila jógu střídavého dýchání nosními dírkami po dobu 10 minut, druhá skupina cvičila vědomé dýchání po stejnou dobu a třetí skupina měla kontrolní zákrok (tj. čtení časopisu s neutrálním obsahem). Vyhodnocení bylo před a po zákroku u účastníků tří skupin. Vyhodnocení zahrnovalo krevní tlak a výkon v úloze purdue pegboard. Data byla analyzována opakovaným měřením ANOVA a post-hoc analýzy byly ověření Bonferroni.

 

VÝSLEDKY:

Důsledkem střídavého dýchání nosními dírkami bylo významné snížení systolického a diastolického krevního tlaku (p˂0,001 a p˂0,05) a zlepšení v úloze purdue pegboard – výsledek pro obě ruce (p˂0,05) a pro pravou ruku (p˂0,001). Vědomé dýchání (kontrolní sekce) také ukázalo významné snížení systolického krevního tlaku (p˂0,05). Výsledky pravé ruky se zlepšily ve skupině čtoucí časopis (p˂0,05).

 

ZÁVĚR:

Výsledky naznačují, že okamžitý efekt střídavého dýchání nosními dírkami je snížení krevního tlaku při zlepšení ve vykonávání úkolu vyžadujícím pozornost, zručnost obou rukou a vizuálně-motorickou koordinaci.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23334063

Přeložil: J.Holeček

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz