taoistické školy

Severní škola

Existují dvě větve severní školy.

1.      severní škola Kompletní reality - Pej-čchüan-čen (Beiquanzhen), která byla založena Wang Čchung-jangem (Wang Chongyang).

2.      sekta Neomezeného prvotního nebe (Xientienwujimen), kterou založil Čchen Si-i (Chen Xiyi).

Obě školy vznikly za dynastie sung (960 – 1276 nl) a obě učí kultivaci mysli před tělem a nepoužívají techniky sexuální alchymie.

Učení severní školy Kompletní reality je reprezentováno sektou Dračí brány (Longman). Tato klášterní sekta byla založena Čchiou Čchang-čchunem (Qiu Changchun) žákem Chen Siyiho. V současnosti existují kláštery Dračí brány po celém světe, ale vliv severní školy Kompletní reality je stále nejsilnější v severní Číně.

Vliv sekty Neomezeného prvotního nebe je obtížněji dokumentovatelný, protože funguje v liniích poustevníků, ale malé skupiny jejích praktiků můžeme objevit v Číně, Tchajwanu a Hongkongu.

 

Jižní škola

Škola jižní Kompletní reality nejen učí, že je tělo třeba kultivovat před myslí, ale také používá techniky sexuální jógy (párová metoda). Ačkoli je za zakladatele uznáván Čang Po-tuan (Zhang Boduan) z dynastie sung, rozdělení ve škole Kompletní reality existovalo již za jeho učitele Liou Chaj-čchana (Liu Haichan.). Oba studovali s Lu Tung-pinem (Lu Dongbin), patriarchou moderní taoistické vnitřní alchymie.

Existuje několik důležitých rozdílů mezi mezi jižní a severní školou Kompletní reality. Zaprvé jižní větev není klášterní. Za druhé – většina jejich praktiků jsou hospodáři, kteří založili rodinu dříve, než začali studovat umění dlouhověkosti. Někdy se tímto vysvětluje rozdíl od školy severní, která pracuje s párovou cestou (sexuální alchymií). Za třetí, protože jde o laickou tradici, byla jižní škola a stále je volně sdruženou skupinou praktiků, vedenou nezávislými učiteli. Vyskytuje se jižně od řeky Jang-c' (Yangzi). Praktici následují učitele, kteří často přidávají učení „osobní styl“. Případně se některé z těchto osobních stylů změnily v rozdílné učební linie. Jedním z nich byla východní škola Lu Si-sing (Lu Xixing) a dalším škola západní Li Si-jüe (Li Xiyue).

 

Východní škola

Lu Si-sing (Lu Xixing), je také známá pod jménem jejího zakladatele Lu Qianxui. Jeho unikátní techniky kombinující sólovou a párovou cestu přilákaly velké množství studentů v jihovýchodní Číně a zejména v jeho domovské provincii Ťiang-su (Jiangsu). Protože většina z jeho následovníků žila ve východní Číně, nazývá se východní školou. Lu začal svoji kariéru jako konfuciánský učenec. Po několika neúspěšných pokusech absolvovat, přijal taoismus. Zpočátku byl přitahován k učení severní školy Kompletní reality. Ale po setkání s taoistickým učitelem, který ho naučil metody sexuální alchymie, si uvědomil, že oba přístupy (sólový a párový) si nemusí odporovat. Jeho vlastní experimentování s těmito dvěma postupy jej dovedlo k tomu, aby vytvořil přístup, spojující to nejlepší z obou. V pozdějších letech také přičlenil do své praxe čchanovou (zenovou) meditaci. Párovou praxi doporučoval pro starší a slabší žáky, aby mohli rychleji vytvářet základy nezbytné pro vyšší úroveň vnitřní alchymie. Bez ohledu na věk, jakmile praktikující dosáhl určitého stupně vnitřního vývoje, byla upřednostňována praxe sólové kultivace. Lu Si-sing byl plodný spisovatel. Jeho spisy obsahují komentáře k Čuang-c' (Zhuangzi), Čang Po-tuan-ovo (Zhang Boduan) klasické Pochopení reality (Wu-čen-pchien - Wuzhenpian), originální pojednání o kombinaci sólové a párové praxe, jakož i příručku k četbě Avatamsaka sútry.

 

Západní škola

Li Si-jüe (Li Xiyue), známý jako Li Hanxui a Duanyangzi je zakladatelem západní školy. Stejně jako Lu Si-sing byl adptem obou cest (sólové i párové). Nicméně jeho duchovní a kulturní zázemí bylo radikálně odlišné od Lu. Za prvé Li Si-jüe nebyl nikdy konfuciánem a nikdy neaspiroval na vládního úředníka. Za druhé, i když respektoval buddhismus, Li se nikdy nezajímal o čchanovou meditaci. A konečně zatímco Lu cestoval po celé Číně a měl kosmopolitní tendence v aplikaci svého náhledu, byl Li do značné míry produktem své rodné kultury S´-čchuan-u (Sichuan). S´-čchuan je jedním s nejizolovanějších regionů Číny. Nachází se v povodí obklopeném horami a je přístupný pouze přes rokle řeky Jang-c´. Rozvinula se tady unikátní kulturní tradice.

Podle kronik linie západní školy Čang Po-tuan (Zhang Boduan) (zakladatel jižní školy Kompletní reality) přijal učení párové praxe od poustevníka v S´-čchuan-a (Sichuan). Tento poustevník prý sám studoval s samotným Liou Chaj-čchan-em (Liu Haichan), který mu na oplátku předal techniku sólové praxe. A od koho přejal Lu Tung-pin (Lu Dongbin) učení párové praxe? Podle západní školy se Lu naučil techniky sexuální alchymie od poustevníka při putování v horách O-mej (Omei) v S´-čchuanu (Sichuan). To znamená, že stoupenci západní školy se považují za přímé duchovní nástupce učení sexuální alchymie od Lu Tung-pina. Tvrdí, že se Lu sám naučil párovou praxi od rodného S´-čchuanu.

Nemůžeme vědět, zda se Lu Tung-pin skutečně naučil alchymii od poustevníka v S´-čchuanu, protože k tomu neexistují žádné záznamy, než ze západní školy. Nicméně nezávislé zdroje nám říkají, že Li Si-jüe studoval učení Lu Si-singa a napsal komentáře k jeho spisům, stejně jako k jeho editacím. Ovlivnění Li Si-jüe učením východní školy je nesporné, ale jeho přístup k párové praxi je odlišný od Lu. Za prvé Lu nahlíží na párovou praxi jako na funkční techniku pro ty, kteří začínají s kultivací později v životě. Pro Li byl ale nebyl párový postup pouze funkční, ale přednostní. Za druhé ve východní škole je párová praxe používaná pouze v počátečních fázích vnitřní alchymie na doplnění generativní energie. Jakmile praktici dosáhnou dostatečné úrovně generativní energie, je přednostní cestou sólová praxe. V západní škole se ale párová praxe praktikuje po počáteční fázi budování základů, takže dnes jsou praxe západní školy synonymem pro sexuální alchymii.

 

Podle: Eva Wong - Holding Yin, Embracing Yang, přeložil: Jaroslav Holeček

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz