Konečná stadia: alchymistické dílo

Pročištění duchovní energie k návratu do Prázdnoty. V tomto stadiu, lien-šen-chuan-su, se očištěná čchi zvedá do horního tan-tchienu a proměňuje se v duchovní energii. Ve fyzickém těle se tato část vnitřní alchymie zaměřuje na horní tan-tchien, který je umístěn mezi očima. V duchovní oblasti se jedná o vyprázdnění mysli od myšlenek, zrušení duality objektu a subjektu a bytí ve stavu naprosté prázdnoty.

Dokončení čištění duchovní energie se říká rozkvět Zlaté květiny. V této době se všechny tři energie ve své očištěné formě zvedají k temeni hlavy a tam se smíchají v jedinou nerozlišitelnou energii. Tomuto alchymistickému úkonu se říká tři květiny shromážděné na temeni hlavy.

Návrat tří energií – rozmnožovací, životní a duchovní – ke svému původnímu nerozlišenému stavu je vznikem semínka tao. Tato nerozlišená pára sestupuje do podbřišku, aby v něm vytvořila zárodek. Jako je tomu u fyzického zárodku, musí se nesmrtelný zárodek v těle vyvíjet. Při vývoji se v břiše vnitřního alchymisty pohybuje, víří, převaluje a roste. Inkubačnímu období se říká desetiměsíční těhotenství, protože připomíná vývoj plodu v matčině lůně. V tomto stadiu musí být praktikující vnitřní alchymista osamocen na nějakém klidném místě a nesmí se ničím rozptylovat. Učiní-li nějaký špatný krok, bude nesmrtelný zárodek ztracen.

V průběhu deseti měsíců inkubace nesmrtelného zárodku musí praktikující vnitřní alchymista i nadále shromažďovat, pročišťovat a nechat obíhat vnitřní energii, aby měl zárodek výživu. Fyzické a duševní zdraví vnitřního alchymisty je nesmírně důležité a velká péče musí být věnována zajištění vhodné výživy jak nesmrtelnému zárodku, tak tělu, v němž se vyvíjí.

Kultivace Prázdnoty k splynutí s tao. V tomto stadiu, lien-su-che-tao, když je období inkubace dokončeno, se nesmrtelný zárodek vynoří z lůna. Nyní se nazývá původní duch (jüan-šen). Dozrání jüan-šenu se připodobňuje k růstu kojence přes dětství a mládí do dospělosti. Když roste k dospělosti, opouští jüan-šen dolní oblast podbřišku a vstupuje do prsou, kde je živen vnitřní energií a koupán v páře. Vnitřní alchymie nazývá toto stadium Tři roky kojení. Nakonec jüan-šen vystoupí do hlavy a temenem vychází ven. Začne cestovat a opouští tělo, které mu poskytovalo úkryt a živilo ho. Zpočátku jsou cesty krátké a podobně jako v mládí se po cestě často vrací do bezpečí domova. S postupujícím časem vykonává stále delší cesty, navštěvuje různé říše, aby se naučil, jak se dostat zpátky k Počátku. Toto je výchova jüan-šenu, v níž se připravuje na okamžik, kdy opustí skořápku těla navždy. Když fyzické tělo zemře, jüan-šen se osvobodí a znovu se sloučí s nerozlišenou energií tao. Toto je konečné stadium vnitřní alchymie – návrat tam, kde jsme byli předtím, než jsme se narodili.

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz