CH

 

chej – tma

 

chou-tchien (houtian) - "po stvoření nebe", post-kosmický, pojem z Knihy proměn (I-ťing). Uspořádání pa-kua podle krále Wena.

 

chou-tchien-čchi – získaná čchi

 

Chuang-ti (Huangdi) - Žlutý císař. Jeho vláda se datuje do doby 2697 – 2597 př.n.l. a je mimořádně důležitý pro taoistickou filozofii, je od něj odvozeno taoistické učení. Je dle tradice autorem základního díla čínské medicíny Chuang-ti nej-ťing, Vnitřní knihy Žlutého císaře. Je také pokládán za autora čínského kalendáře. "Jsou lidé na této zemi, kteří znají tajemství jin a jang, dýchají kosmický vzduch a umí se ponořit do svého nitra." (Suwen) Ve věku 100 let měl magickou moc a vyrobil zlatý elixír (ťin-tan), načež vystoupil na draku na nebe (fej-šeng) a stal se jedním z pěti mytologických císařů, kteří panují nad pěti světovými stranami. Chuang-ti zaujímá místo ve středu.

Tradice praví, že Chuang-ti se sám spontánně stvořil na počátku světa splynutím energií. Lidi stvořil tak, že postavil na hlavní místa hliněné sochy a vybavil je na 300 let dechem počátku světa. Poté co byly zcela prostoupeny touto energií, mohly mluvit a hýbat se, a vznikly rozličné rasy. Od doby Válčících států (5. - 3. stol. př. Kr.) byl Chuang-ti dáván taoisty do souvislosti s představou nesmrtelných. Na svých cestách na posvátné hory se setkal s Mistrem Kuan Čengem, který ho v cvičeních dovedl k realizování taa. V Čuang-c' (11. kap., odd. 3) je toto setkání popsáno takto:

“Nedívej se kolem sebe, ničemu nenaslouchej. Ztichni tak, že obejmeš svou sílu, jež ti je dána hvězdami - a tvoje postava bude sama od sebe ve správném pořádku. Buď tichý, buď jasný, nenamáhej svou postavu, nedotýkej se svého (životního) potenciálu, tak můžeš žít dlouho. Když tvoje oči nic neuvidí a tvoje uši nic neuslyší, když ve tvém srdci (vědomí) není žádné vědění, když tvoje síla, jež ti je dána hvězdami, zachová (integritu tvé) postavy, pak může tato postava žít dlouho. Opatruj svůj vnitřek, uzavři se směrem ven; neboť příliš vědomostí přináší zkázu! Povedu tě na vrchol velkého světla a k pramenům jangu v jeho dokonalosti; povedu tě k bráně temnot a k pramenům nesmíšené jin.” (M. Kaltenmark, 1981, s. 213.)
 

 

Chuang-ťi nej-ťing – „Vnitřní kniha Žlutého císaře“, jemuž je autorství připisováno, ale skuteční autoři nejsou známi. Původně se dílo skládalo ze dvou dílů, Nej-ťing, Vnitřní knihy a Waj-ťing, Vnější knihy, která se nedochovala.

Nej-ťing se skládá ze dvou knih, Su-wen, Prosté otázky, neboli Základní otázky, a Ling-šu, Zázračný čep. Prosté otázky v sobě shrnují hluboké vědomosti o několika dnešních samostatných oborech, jako je filozofie, astrologie, fyzika, astronomie a další. Druhá kniha Ling-šu je více zaměřena na praktickou medicínu - dráhy oběhu čchi, body, nemoci, léčbu a její zásady. Můžeme se proto setkat také s jiným jejím názvem Čen-ťing, Kniha akupunktury.

K Nej-ťing se později jako ke zdroji obraceli všichni pozdější autoři. Jeho podstatné zásady a teorie platí dnes stejně jako před několika tisíci lety. To samo o sobě je v dějinách lidstva, kdy vše prochází postupným vývojem, velmi neobvyklé, až podivné.

 

Chuej-ming ťing (Kniha vědomí a života) byla napsána mnichem Liou Chua-jangem v roce 1794. Text kombinuje buddhistické a taoistické pokyny k meditaci. Skládá se s osmi odstavců – veršů a popisuje metodu jak dosáhnout nesmrtelnosti neboli buddhovství.

 

chun (hun) – nebeská,vyšší neboli éterická duše. "Druhou" duší je u člověka tzv. tělesná duše - pcho. Uvádí se, že člověk má tři duše chun. Také se nazývají jangové.Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz