Tao-te-ťing

 

Tao-te-ťing (Daodejing) – Kniha o tao a te – Nejznámější taoistický text, pravděpodobné datování do období válčících států (475 – 221 př.n.l.), třebaže někteří badatelé hovoří o dřívější době, obvykle v období jara a léta (770 – 476 př.n.l.) východní dynastie čou. Kniha obsahuje přísloví a jiná krátká rčení z mnoha ranějších zdrojů a tradičně je připisovaná starému mudrci neboli Lao-c´-emu, což byl pravděpodobně původní titul samotné knihy. Existuje k němu mnoho komentářů a mnoho překladů do dalších jazyků.

 

České a slovenské překlady:

 • František Čupr: Učení staroindické, (Praha, 1878)
 • Lao-tsïova kanonická kniha o Tau a ctnosti. Přeložil Rudolf Dvořák, (Kladno, J. Šnajdr 1920) online: Rudolf Dvořák (1920)
 • Jaroslav Kabeš: Moudrost a tajemství – Setkání s Lao-Tsem, (Praha, Jan Pohořelý 1944)
 • Jan Chin-šun: Staročínský filosof Lao-c‘ a jeho učení, (Praha, SNPL 1954). Překlad sinoložky Emy Bayerlové z ruského překladu a výkladu čínského textu. Jan Chin-šun (1954) – v roce 1995 a 2005 vyšlo s komentářem Květoslava Minaříka
 • Tao-te-ťing, čili Kniha o nejvyšším Principu a hlubokém Životě. Z různých překladů čínských originálů přeložil Jiří Navrátil. (Praha, Pragokoncert 1969). 2. vydání v knize Ve světě taoismu. (Praha, Avatar 1992)  Jiří Navrátil a Libor Wagner (1969)
 • Lao-c‘ o Tao a ctnosti. Přeložila a komentářem opatřila Berta Krebsová. (Praha, Odeon 1971). Nové vydání doplněné o čínský text: DharmaGaia 1997, 2003. Berta Krebsová
 • Tao – Texty staré Číny. (Antologie převážně literárních textů z raně středověké Číny, obsahuje také překlad Tao-te-ťingu.) Přeložil Oldřich Král. (Praha, Čs. spisovatel 1971). Druhé nezměněné vydání pod názvem Kniha mlčení vyšlo v nakl. Mladá fronta r. 1994.  Oldřich Král (1971)
 •  Lao-c‘: O cestě TAO a Jej tvorivej energii TE. Přeložili Egon Bondy a Marina Čarnogurská. (Bratislava, Hevi 1993).   Egon Bondy a Marina Čarnogurská (1993)         
 • Tao-te-ťing: Kniha o Tao a ctnosti. Přeložil F.H. Richard. Bratislava, (CAD Press 1994).   F.H.Richard (1994)         
 • Malá kniha Tao te ťing. Podle anglické verze zpracované R. Mabrym přeložila Martina Kotrbová. (Praha, Volvox Globator 1996).
 • Lao-c‘: Tao te ťing (O cestě Tao a jej energii Te). Přeložili Egon Bondy a Marina Čarnogurská. Bratislava, (Nestor 1996).
 • Lao-c‘: Tao-te-ťing. V převodu a s poznámkami Jana Kotíka. (Praha, Galerie Jiří Švetska, Makum 2000. (Již dříve tento překlad vyšel jako bibliofilie.)
 • Lao- c‘: Tao te ťing. Podle Wang Piho kopie originálu přeložili Marina Čarnogurská a Egon Bondy. (Bratislava-Pezinok, agentura Fischer&Format 2005).
 • Lao-c‘: Tao te ťing – o tajemství hlubším než hlubina sama. K tisku připravil a doslovem opatřil Václav Cílek. (Dokořán 2005, 2007, 2008). Václav Cílek (2005) s krátkými komentáři. 
 • Josef A.Zentrich: Tao te ťing - Kniha o Tao a cestě ke ctnosti (Fontána 2008). Josef A.Zentrich a s komentářemi Josef A.Zentrich
 • Marina Čarnogurská: Lao C' a proces vzniku Tao Te Ťingu (Veda 2009)

 • Daiana KrhutováTajné učení Tao te ťing (Mantak Chia a Tao Chuang) (Fontána 2013).
 • Viktor Horák (2013)
 • David Sehnal: Kniha Laozi -Překlad s filologickým komentářem (Praha 2013)
 • Marina Čarnogurská: Lao C' a proces vzniku Tao Te Ťingu 2 (Veda 2013)

 

Anglické překlady online:

 

Čínské verze Tao-te-ťing

 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz