Neidan

Vnitřní alchymie (neidan) znamená doslova něco jako „vnitřní pilulka“ nebo „vnitřní rumělka“, překládáno také jako „vnitřní elixír“ a je komplexem fyziologické praxe zaměřené na kompletní psychosomatickou transformaci. Kombinuje různé rané tradice a dimenze tradiční čínské kultury, je neobyčejně komplexní. Posuzováno celkově, zahrnuje raná vnitřní alchymie elementy z následujících zdrojů: klasické taoistické texty, ranější techniky meditace, korelační kosmologii, symboly Yijing (Knihy proměn – I-ťing), náhledy a praktiky yangsheng, kosmologické názory a technickou terminologii spojenou s externí alchymií (waidan), čínskou medicínskou teorii a příležitostně buddhistickou nauku o vykoupení. Všeobecně vzato byla raná vnitřní alchymie založena na systému stupňů (stádií) a s nimi spojenou oddanou a dlouhotrvající praxí komplexních fyziologických technik zaměřených na kompletní psychosomatickou transformaci. Cílem bylo vytvoření transcendentního ducha, obvykle označovaného jako „nesmrtelný zárodek (embryo)“ (xiantai), „jangový duch“ (yangshen) nebo „tělo za tělem“ (shenwai shen). 

Rané systémy vnitřní alchymie využívají širokou škálu esoterické terminologie a zahrnují intenzivní trénink zaměřený na komplexní techniky. Tradičně se trénink vnitřní alchymie uskutečňuje s taoistickým učitelem, který osobě poskytuje specifické vedení ústními instrukcemi (koujue). Systémy vnitřní alchymie také inklinují ke specifickým liniím a tyto dimenze vedou k jisté míře utajení a obezřetnosti. Z hlediska samotné praxe člověk, podle některých středověkých textů, začíná uchovávat vitální substance těla. To obvykle vyžaduje dočasný nebo permanentní celibát. Poté, co byly vitální substance stabilizovány, začíná člověk řádnou vnitřní alchymii. Typické metody zahrnují spojování pěti čchi, aktivaci subtilního těla, zejména pomocí nebeského cyklu, odesílání jangového ducha atd. Spojování pěti čchi zahrnuje vizualizaci pěti jinových orgánů jako koulí světla:

  • játra – azurová
  • srdce – karmínová
  • slezina – žlutá
  • plíce – bílá
  • ledviny – purpurová

Tyto zářivé koule se potom spojí do jedné koule bílého a různobarevného světla v oceánu čchi v oblasti pupku. V nebeském cyklu, také uváděném jako mikrokosmická oběžná dráha nebo vodní kolo, obíhá člověk s čchi nahoru řídícím kanálem (v ose zad) a dolů koncepční drahou (po přední ose trupu). Existují různá zobrazení této praxe. Pomocí této a dalších praxí uváděné často v devíti stupních kombinuje člověk nesourodé prvky běžné osobnosti. Vytváří transcendentního ducha schopného překročit fyzickou smrt. Člověk se stává nesmrtelným a schopným vstupu do posvátných taoistických oblastí „odložení slupky a odeslání ducha“. Obvykle to zahrnuje sezení ve vzpřímené meditaci v okamžiku smrti a odeslání alchymisticky vytvořeného jangového ducha temenem hlavy. V pozdějších císařských a modernějších textech se často vnitřní alchymie zjednodušuje na třístupňový proces:

  1. Transformace vitální esence na čchi
  2. Transformace čchi na ducha
  3. Transformace ducha do prázdnoty

Nicméně skutečný a komplexní proces „vytváření elixíru“ je stejně tak zakryt jako odhalen touto patrně jednoduchou formulí. 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz