1. kapitola - Vnitřní úsměv: moudrý způsob, jak rozvinout Tao

Dalajlama měl nedávno vyučování. Jako poslední dostal otázku: "co vám můžeme dát?" Radostně se usmíval do publika. "To je snadné," řekl. "jen mi dejte úsměv. Cítím se dobře, když vidím lidi, jak se na mě usmívají. A jestliže se na sebe usmíváte, můžete být také velmi dobří. Tak mi prosím dejte své úsměvy."

Co je to Tao? Tao znamená "přirozenou cestu". Je ve skutečnosti nedefinovatelné, protože zahrnuje vše, co existuje v přírodě, plus všechno ještě neexistující! Když je Tao aplikováno na lidi, označuje ctnost, neboli "Te", přirozený sebe-rozvoj. Historicky byl vnitřní úsměv základem praxe taoistického nej-tan kungu (neidan gongu), neboli "schopnosti vnitřního elixíru". Dnes překládáme nej-tan jednoduše jako "vnitřní alchymie", ve významu věda změny sebe v souladu s přirozeným zákonem, ale rychleji.

Vnitřní alchymie jednoduše znamená, že to, co by se normálně mohlo stát prohlédnutím za deset měsíců vnějších životních události, k tomu může nyní dojít během 10 minut praxe vnitřního úsměvu. To se jeví jako magie, alchymie, ale je to vlastně vědecký proces, v tom smyslu, že je to systematické a opakovatelné. Ale to je možné jenom když uchopíme skrytou esenci života. Jakmile se staneme vědomými si čchi vtékající do našeho těla, můžeme ji formovat.

Vnitřní úsměv je prvním krokem ze sedmi "formulí" vysoce tajné taoistické vnitřní alchymie na urychlení lidského duchovního vývoje.

Ale vnitřní úsměv má také klíčovou funkci ve formulích dvě až sedm. Je úžasné uvážit, že vnitřní úsměv je současně nejsnadnější začátečnickou metodou a nejpokročilejší úrovní uskutečnění! (Na plný popis sedmi formulí nesmrtelnosti od taoistického poustevníka jménem Oblak se podívejte na článek na mém webu:  www.healingdao.com/tao_alchemy_formulas.html nebo česky: ZDE.

Vnitřní úsměv vytváří centrální, pozitivní, otevřený vnitřní myšlenkový prostor, ve kterém může nastat "sebekultivace". Tento stav usmívání se, by neměl být zaměňován s ostatními asijskými koncepty "prázdné mysli", které jsou pro západní lidi velmi obtížné k uchopení nebo dlouhému udržení. Součástí toho je jazykový problém. Jestliže nahradíme představu "prázdnoty" "otevřeností" nebo "kompletním přijetím" vyjasní to hloubku vnitřní praxe úsměvu.

Z tohoto taoistického hlediska snaha docílit vyprázdnění mysli povede ke zbytečnému zklamání. Příroda rychle znovu naplní to, cokoliv vyprázdníte, včetně vaší mysli. To je dynamika mezi nehybností a pohybem, která je známa jako „tchaj-ťi“ (taiji), znamenající nejvyšší konečné stadium. Tchaj-ťi nezaměňujme s bojovým uměním tchaj-ťi-čchüan (taijiquan), které je pouze jednou s aplikací, ve které "boxují" s těmito neviditelnými silami za účelem poražení protivníka.

Tchaj-ťi je spíše kosmický princip podporující všechen život. Tajemství tchaj-ťi v lidském životě spočívá v postupujícím hladkém a harmonickém toku čchi prostorem těla a mysli. V tomto kontextu se stálé "vyprazdňování" a "naplňování" mysli myšlenkami, city a pocity nemůže vyskytovat harmonicky, jestliže neexistuje základní "otevřenost" nebo pocit přijetí. V tomto přijetí je skutečná svoboda změny sebe.

Jako jedinečná forma náboženství a filozofie povzbuzuje Tao k radikální otevřenosti vůči celému životu bez posuzování. Většina z nás se již natvrdo dozvěděla, že nemůžeme měnit vnější svět nebo druhé lidi proti jejich vůli. Je nesmyslné stavět se proti přirozené cestě rozvoje druhých lidí. Ale pokud změníme sebe, svět a všichni lidé jsou automaticky změněni bez jakéhokoliv vnějšího zápasu.

To se děje ze dvou důvodů. Za prvé "svět" je ve skutečnosti jenom souborem vnímání, který neseme ve vlastní mysli. Za druhé naše osobní pole čchi (naše mysl) je částí kosmického pole čchi (neboli univerzální mysli). Jestliže se naše osobní energetické pole změní, větší pole čchi se musí také změnit. Příroda je jenom hřištěm (polem čchi), kde můžeme prodělat naše životní změny. Harmonie znamená, že můžeme svobodně hrát na poli čchi našeho osobního nebo světového kosmu.

Vše, co je třeba ke zpřístupnění pole čchi, je otevřenost vrozenému popudu k usmívání se. Jakmile uplatňujeme náš pokojný, usmívající se vnitřní tělesně-myšlenkový prostor, aktivuje se přirozeně série měnících aktivních posunů. Jestliže zůstaneme uvolnění, náš vnitřní úsměv pokračuje ve svém přirozeném procesu, dokud nepocítíme, že jsme zpátky ve stavu harmonie. Jestliže se staneme podrážděnými, můžeme se jednoduše rozpomenout na vnitřní úsměv.

 

 

Mapování našich energetických tělesně-duševních vzorců

Pomůže vám, když si pořídíte zobrazení lidských "vnitřností", než začnete se cvičením vnitřního úsměvu. Také vám pomůže seznámit se s některými běžnými čínskými termíny používanými taoisty k popisu duchovního vývoje. V angličtině je problém, že často postrádá slova na zřetelný popis toho, co pokračuje v našem nitru na subtilní úrovni.

"Subtilní energie" není běžnou součástí západní kultury, a jazyk týkající se "energie", "duše", "ducha" má sklon k zastřenému, neurčitému pojetí. Taoisté měli velmi specifické odborné výrazy, takže se praktik mohl soustředit na jejich záměr s větší vytříbeností a tak zintenzívnit účinnost.

Jak již bylo řečeno, naše osobní sexuální esence neboli tělesná substance (ťing), udržuje všechny znaky našich energetických vzorů. Je sexuální, protože reprodukujete své tělesné buňky. Tato subtilní substance – možná nejlépe popsaná jako substance, ze které je vytvořeno naše DNA a RNA – okamžitě pocítí podporu vnitřním úsměvem. Myslete na své tělo a jeho sexualitu jako na svou Zemi.

Když se usmíváte, je to jako Slunce vycházející za tmavými mraky, a osvětlující vaší zemi. Jenom se to odehrává hluboko uvnitř vás, když vnitřní srdce vyjde z úkrytu a usměje se na sexuální substanci. Tělo pocítí teplo, lásku a přijetí, jako kdyby bylo láskyplně objato zevnitř. Tělo okamžitě začne vytvářet zdravé, nové dětské buňky! Dokážete si představit tuto "malý milostný příběh" odehrávající se ve všech 80 miliardách buněk lidského těla? To je důvod, proč se může vnitřní úsměv rychle stát velmi hmatatelným a silným zážitkem.

Když naše tělesná substance cítí přijetí, můžeme pak samovolně a přirozeně vyrůst do silné, zdravé přítomnosti nebo ducha (šen). Duch potřebuje tělo za účelem zážitku sebe sama. Náš duch stále rozpouští staré "tělesné obrazy" a vytváří svěží nové identity na buněčné úrovni. Tato hluboce přirozená inteligence je nazývaná starověkými taoisty původním duchem. Tato vrozená inteligence by neměla být zaměňována s oslnivostí rozumu nebo s IQ.

Podle taoistů nám naše přirozená inteligence poskytuje vedení potřebné k naplnění našeho lidského osudu v každém okamžiku. Nikdo nemá lepší nebo horší osud, než někdo jiný a nějak je všech šest miliard našich lidských osudů na této planetě harmonicky propojeno dohromady, třebaže často nemůžeme vidět, jak tato úroveň naší kolektivní inteligence funguje. Vnitřní úsměv je lidské rozhraní mezi naší osobní Zemí a naším osobním Nebem. Nakonec nás přivede do kontaktu s centrem kolektivního lidského vědomí.

 

 

 

Naše vnitřní rodina biologických inteligencí

Naše osobní biologické inteligence ťing-šen (jingshen) jsou spojené s našimi vitálními orgánovými funkcemi - se srdcem, ledvinami, játry, slezinou a plícemi.

Tyto orgány a jejich energetické meridiány jsou ovládány různými druhy inteligence. Podle této taoistické teorie - testované přes tisíce let praxe -myslí, cítí, vnímá a poznává celé tělo – nejen hlavní mozek.

Náš celo-tělesný mozek zahrnuje mnoho různých druhů inteligence. Představte si to jako svůj vnitřní duševní tým nebo rodinu. Každý druh inteligence má jinou činnost. Někdy tyto inteligence pracují společně, někdy bojují. Naše tělesně-sexuální inteligence se ptá: kdo je dobrý partner pro mě nebo pro mé děti? Co potřebuje moje tělo léčit? Naše sociální inteligence se ptá: jak se mohu spřátelit a fungovat ve skupinách?

Naše tvůrčí inteligence hledá nové způsoby, jak cvičit představivost, všechna rozhodnutí od toho, co si oblékat, až k tvůrčím projektům. Naše duchovní inteligence má schopnost povšimnout si běžnou realitu duševní úrovně, která dává to velmi různé informaci, než co nabízejí naše smysly.

Cílem taoistické meditace je žít v dynamické rovnováze. To vyžaduje, aby se celá naše rodina vnitřních biologických inteligencí na sebe vzájemně usmívala. Cílem není sedět v prázdnotě, ale kultivovat svou autenticitu nebo opravdového člověka – čen-žen (zhen ren), který vždy usiluje o harmonii.

 

 

 

Vnitřní úsměv je prohloubením dalších taoistických cvičení

Malba dvou nesmrtelných taoistických žen. Jelen je symbolem jemnosti a jeřáb je symbolem dlouhého života. Za nevyzpytatelným východním vnitřním úsměvem je skrytá obrovská moudrost umění vnitřní energie a spokojenost adepta s vnitřní duševní kultivace. 

 

Existuje mnoho dalších taoistických praktik vyvinutých během tisíciletí, které používají proces vnitřního úsměvu k očištěnější úrovni regenerace fyzické a duševní sebe-léčby a k rozvoji duše. To vše pomáhá vytvořit a stabilizovat radostný a klidný vnitřní prostor, který vyrovná tok naší životní cesty. Tyto metody zahrnují základy čchi kungu 1 – trénink Hry pěti zvířat a šesti léčivých zvuků, které nás naučí hlouběji komunikovat s každým aspektem normálně nevědomých pěti hlavních biologických inteligencí wu  ťing-šen (wu jingshen).

Poté se v základních úrovních čchi kungu 2, 3 a 4 naučíme hlavní energetické tělesné cesty: mikrokosmickou oběžnou dráhu a vnitřní dýchání čchi a zakořenění. Když už existuje toto základní zakotvení, fúze pěti elementů vám pomůže zharmonizovat emoce a aktivovat skryté duševní kanály síly. Léčivá láska (sexuologie pro zdraví a blaženost), praxe snění a alchymie vody a ohně (kchan a li) jsou veškeré volitelné vyšší stupně, které vám umožní získání opravdu úžasných zážitků, o kterých většina lidí nikdy ani nesnila.

Ale bez vnitřního úsměvu by tato praxe nebyla tak hluboká nebo účinná. Na každé úrovni je pohybová praxe čchi kung, stejně jako cvičení meditace vsedě, které se vzájemně vyrovnávají. Když se mne lidé ptají: "jaký je nejlepší způsob, jak se připravit na vyšší úrovně praxe", obvykle jim odpovídám, že je to hlubší praxe vnitřního úsměvu. Stav celkové otevřenosti je nejlepší způsob, jak se naučit a dozvědět něco nového. Usmívejte se svým neohebným hranicím, otevřeni pro novou úroveň uvolněné harmonie čchi.

Tyto taoistické praxe, kultivované tisíce lety testování, nám pomohou získávat esence vnějšího makro-vesmíru (Přírody) do svého osobního mikro-vesmíru (těla). Je to fantastický způsob, jak říci, že nám pomáhají pochopit vztahy mezi fyzickým, hmatatelným já - a nepostižitelným, kosmickým já. 

Je opravdu znamenité, dělat vnitřní úsměv v kombinaci s dynamickým čchi-kungem nebo vznešenými alchymickými meditacemi. Ale vnitřní úsměv je také jednoduchou, zábavnou a snadnou "samostatnou" praxí. Může být dokonce i více než to. Vnitřní úsměv může být kompletní cestou k sobě, jestliže si ho zvolíte jako jedinou praxi.

 

 

 

Osobní sexuální napětí proti tchaj ťi harmonii kosmické bytosti

Energicky od nás vnitřní úsměv žádá přijetí, že naše osobní vnitřní bytost je součástí původního ducha jüan šen (yuan shen) tao. Podle starověkého čínského uvažování, původní duch vydechoval původní dech jako čistý, nepolární dech vesmíru. Tento dech následuje kosmický zákon tchaj-ťi principu harmonie. Jeho neviditelné vedení hluboko uvnitř našeho těla je důvodem, proč stále hledáme harmonii ve svém každodenním životě. 

Myslete na tao jako na zdroj přírody. Tao dýchá své duchovní vlastnosti či "te". Te vyzařuje jako naše vlastní vnitřní síla, aby projevila různé duchovní vlastnosti v našem životě, jednou z nich je samo fyzické tělo jako nádoba kosmické energie. Klasická kniha Lao-c‘eho (500 př.n.l.) Tao te ťing (Dao de jing) byla nazývána Knihou cesty nebo síly.

Usmívající se Lao´C jede na hřbetu vola. Vůl je symbolem břemena světa, zemního prvku a lidské duše jedoucí na fyzickém těle. Mudrcové tao v Číně se obvykle zobrazují, jak se usmívají. To je vnitřní úsměv, doporučující, že bez ohledu na to, jak špatným se stává břemeno světa, tao uvnitř jejich vnitřního srdce zůstává věčným zdrojem usmívající se radosti. 

Existuje klasický obraz Konfucia, Buddhy a Lao-c´eho sedících kolem kádě octa. Každý ho usrkává. Konfucius se tváří trpce. Buddha hořce. Lao-c´ má velký úsměv. Ocet vnějšího života je alchymisticky transmutován na vnitřní víno v taoistickém vnitřním kotli adepta.

Jak "dýchá" jsoucno tao, te se stává fyzickou úrovní, ne-dvojný původní dech se polarizuje na dech jin a jang. Harmonický tok této trojice – jin-jang a původního dechu – je nazýván tchaj-ťi (tai chi). Tato polarizace energie na jin-jang vytváří všechny přírodní síly jako horko a chladno, den a noc – a ženské a mužské tělo.

Tato polarizace naší původní kosmické energie vnáší dynamické napětí do naší fyzické existence, je základní zkušeností sexuálně-tvůrčího napětí v našem těle a mysli. Každý člověk je jedinečný, takže každý člověk zažívá toto sexuálně-tvůrčí napětí jinak.

Někteří z tohoto napětí dostávají popudy v sexuálních vztazích. Ale většinou směřuje k pohlavnímu rozmnožování na buněčné úrovni, konstantní úloze narození nového fyzického těla. V taoistické alchymii je psycho-sexuální napětí přesměrováno ke znovuzrození našeho fyzična těžkého jako olovo na "tělo zlatého světla", které není vystaveno smrti. To je "zlatá" substance, o jejichž kultivaci usiluje vnitřní alchymie.

Toto sexuální-tvůrčí napětí je tím, co dělá pozemský život vzrušujícím v krásné souhře lásky mezi mužem a ženou. Ale může také udělat život mizerným, ošklivou roztržkou mezi pohlavími či zápasem mezi myslí a tělem, což má za následek nemoc. Pod tímto zevnějším napětím začíná napětí mezi naší neutrální vnitřní bytostí a naším pohlavně polarizovaným procesem změny.

Mohli bychom toto vyvstání existence nazvat napětím zjevného rozporu mezi "myslí a tělem" nebo "duchem a hmotou". Ale starověcí taoisté to neviděli jako rozštěpení. Zakoušeli tyto polarity jak vyrovnané kontinuum. Třebaže se lidé nacházejí v ženském nebo v mužském těle, každý z nás má vnitřně kontinuum mužských a ženských vlastností.

Konečným účelem vnitřního úsměvu je přivést vědomí do tohoto základního napětí, obejmout ho a zharmonizovat. Úsměv je metodou na urovnání tohoto napětí, která je neuvěřitelně jednoduchá, efektní, hluboká, pokojná, snadná – a zábavná!

Kultivace původního dechu vnitřním úsměvem jüan čchi (yuan chi) je klíčovým tajemstvím řešícím hluboké napětí mezi tělem a myslí. Toto jin-jang sexuální napětí je tak hluboké, že mnozí ani netuší, že existuje. Jüan čchi je ve své podstatě neutrální a vyvážené. Téma sexuality je příliš rozlehlé, abychom ho zde pokryli. Jestliže vás zajímá hlubší poznání tohoto tématu, můžete shledat Taoistické tajemství sexuologie a Vnitřní sexuální alchymii docela zajímavou (jsou k dispozici jako Taoistické domácí studium, ale doporučené jsou jenom po Základech čchi kungu a Fúzi pěti elementů.

Zážitek jüan čchi (yuan chi) nás inspiruje k životu v jednoduchém, nepřetržitém toku čchi soustředěném v srdci. To posílí vnitřní pocit míru a hluboké přítomnosti, dokonce, i když život a další lidé bojují kolem nás. Náš jüan čchi (yuan chi), neboli původní dech, je tím, co nám umožní ztělesnit představu o wu-wei, neboli "nenucené činnosti".

Když se vnitřní bytost usmívá, všechny pochybnosti – nahromaděné za léta – se okamžitě rozptýlí, jako stíny prchající před slunečním světlem. Lidé uvažují: "nemám čas na meditaci". To je opravdu jen způsob říkající, že si volí vložení svých priorit jinam, nebo že jejich vnější život je tak stresující, že nemohou pečovat o svůj vnitřní život. Vítejte ve vnitřním úsměvu, kde tato omluva nefunguje.

Usmívání nezabere žádný zvláštní čas. Můžete dokonce praktikovat vnitřní úsměv, zatímco děláte vše ostatní v rušném životě. Nic neobětujeme, když se vnitřně usmíváme. Jenom přidáváme více srdečné přítomnosti ke všemu, co děláme. Jediná věc, kterou ztratíme vnitřním úsměvem je nevědomé "vnitřní zamračení“, které mnoho lidí kolem nás nosí.

Toto vnitřní zamračení je formou chronického stresu, který si způsobujeme sami sobě. Časem nás to začíná tížit, jako bychom svůj odpor k životu nesli jako těžké závaží na svém krku. Bohužel často navalujeme toto zamračení na lidi okolo nás. Jestliže hledáte odpověď na zrcadlení svého života, můžete pozorovat, jestli je to váš případ. Každý máme zapotřebí ptát se sami sebe, zda jsme ochotni přestat s tímto přehazováním těžkého břemena a začít se snadnějším životem, řízeným vnitřním úsměvem.

 

 

Mohou lidé vnitřním úsměvem měnit reálnou životní situaci?

Slyšel jsem mnoho, mnoho příběhů lidí o jejich vnějším úspěchu s vnitřním úsměvem. Jedna žena mi vyprávěla, že dostala velké zvýšení platu. Dělala vnitřní úsměv ke svému velmi protivnému šéfovi, který byl na peníze jako čert.

Začala usmíváním se do tohoto člověka po dobu několika dní, jen spojovala své vnitřní srdce s jeho vnitřním srdcem, dbala na to, aby nenavrhovala nic o penězích. Pak jednoho dne jenom vstoupila do jeho kanceláře a řekla: "opravdu potřebuji zvýšení platu". Lakomý šéf vzhlédl, jen se mile usmál a řekl OK.

To je to, co nazývám samozřejmá změna. Protivní, lakomí lidé nechtějí být takoví, oni se jenom obávají být někým jiným, být někým, kdo je milován. Takže když ve skutečnosti někoho tiše milujete, bezpečným, neutrálním způsobem, jejich bytost se může potom změnit. Voalá!

 

 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz