3. T'ai-p'ing ching jako předek (předchůdce)

 

Slavné T'ai-p'ing Ching neboli Písmo velikého míru, které byly podkladem hnutí T'ai-p'ing, pochází z prvního století př.n.l. (ačkoli bylo pravděpodobně editováno později). Tento text přikládá velký význam vizualizaci těla a vnitřností. Doporučuje, aby adept viděl své tělo jako bílé, jedinečně nasměrované dechem, a bez formy svého těla jako „zářivý, bezvadný nefrit od shora až dolů“. Jedna ze schválených metod spočívá v „počítání a měření hromadící se esence a jejím zpětném získávání. Počítáním (svých částí) od vlasů na hlavě až k prstům při rozlišování vnitřních a vnějších aspektů těla a vzhledu, dosahuje vyčerpávajícího popisu."

Další postup se používá, když „duchové odešli, aby dováděli.“ Zahrnuje „soustředění se na denní vstup a výstup duchů spojených s pěti vnitřnostmi, vidění vývoje duchů a účast na rozhovoru s nimi, sledování jejich příchodu a odchodu v duchu a myšlení a také vidění celku těla. „Tímto způsobem člověk „pozná podezřelé a nepříznivé“, což v této souvislosti ukazuje na míru vitality.

„Vstupem do břicha se dech pěti činitelů a čtyři roční období stávají subtilními duchy pěti vnitřností.“ Text dále vysvětluje, že tito duchové jsou „vnitřními, jemnými duchy pěti vnitřností člověka a navenek [jsou] jemnými duchy čtyř ročních období a pěti činiteli… Jejich barva odpovídá barvě ročního období Nebes a Země ... Mají období růstu a úpadku, která následují rytmus ročních období.“

Citovaná pasáž, která se už nevyskytuje v existující verzi T'ai-p'ing ching, San-tung chu-nang (taoistická antologie období T'ang) to objasňuje: jestliže duchové vnitřností odejdou, pak příslušné orgány onemocní. „Je-li duch jater vyčerpaný nebo dovádí jinde jsou oči bez světla, pokud duch srdce je vyčerpaný nebo dovádí jinde, nos nefunguje, je-li duch ledvin vyčerpaný nebo dovádí jinde, uši jsou hluché, pokud duch sleziny je vyčerpaný nebo dovádí jinde, lidská ústa už nevnímají sladkou chuť.“ (sladkost odpovídá středu a slezině).

Ačkoli detaily se v různých textech někdy liší, T'ai-p'ing ching určuje klasickou korelaci mezi vnitřnostmi a vnějšími orgány. Tato korelace navíc odpovídá systému nalezenému v Huang-ti nei-ching su-wen, nejstarším díle o čínské medicíně (datované několik stoletím př. n.l.).

T'ai-p'ing ching pokračuje tím, že „tito duchové přirozeně a vždy přebývají na prázdných a klidných místech, ne na místech neklidných“. Vzhledem k tomu, že zmizení duchů je příčinou nemoci a smrti, je proto důležité vědět, jak je udržet a jak je vrátit. Způsob, jak toho dosáhnout, je tématem jedné kapitoly v T'ai-p'ing ching, kde se píše, že člověk musí nejprve na duchy myslet (ssu, nien), což znamená, že na ně musí soustředit myšlení. To potvrzuje účinnost a sílu myšlení, protože mentální koncentrace připoutává duchy a udržuje je na místě. To je také princip, který je základem meditačních technik.

Ale existuje ještě více opuštěných metod, jak je navrhuje kapitola z T'ai-p'ing ching, která je nazývána "Metoda návratu duchů zavěšením obrazů (hsiang)". Člověk musí ve skutečnosti „přitahovat“ vnitřnosti „podle jejich formy“ a pak tuto představu odložit nebo zavěsit. (Výraz zde použitý je hsüan-hsiang neboli "zavěšené symboly", které se vztahují k nebeským tělesům, takže jsou opět vnitřnosti nahlíženy v korespondenci s planetami, které jsou zase v korelaci s pěti činiteli.) Muž přitahuje duchy tím, že jim dá mužskou podobu a ženy jim dávají podobu ženskou. Vzhled těchto duchů se v různých pasážích textu liší. Někdy jsou zobrazeny pro muže jako deset chlapců a pro ženy jako deset dívek; a v obou skupinách se říká, že duchové jsou vysocí jednu stopu, nosí oblečení v barvě ročního období (pro roční období odpovídající středu se požaduje dvanáct osob). Někdy je to prostě tak, že každý duch je přitahován podle své barvy (tj. barvy orgánu a jemu odpovídajícímu činiteli). Jindy jsou duchové oblečeni do tří vrstev oděvů: „(Barva) převažujícího dechu, který převládá (aktuálního ročního období) je na vnější straně; (barva) podpůrného dechu (ročního období následujícího) je pod ním; a slabého dechu (ročního období následujícího po posledním) je nejvíce uvnitř. Na hlavě nosí klobouček a jedou na koni.“

Tito duchové jsou úzce spjati s duchy pěti činitelů, kteří jsou jako "vnější" formy reprezentováni v podobě jízdních a vyzbrojených válečných duchů pověřených ochranou světových stran (kardinálních bodů).

Pro T'ai-p'ing ching jsou proto vnitřnosti vnitřní formou pěti činitelů. Barvy a antropomorfismus jsou v detailní shodě se čtyřmi ročními obdobími a sezónním cyklem.

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz