Fuqi

K nejsubtilnějším dimenzím taoistické nauky o dietě patří „vstřebávání čchi“ (fuqi – fu-čchi), které se praktikuje jako meditační technika, právě tak jako technika zdravotní a k prodloužení života. Vstřebávání čchi je zejména spojeno s raným taoistickým hnutím Nejvyšší čistoty, ale tento typ praxe je také obsažen v některých systémech vnitřní alchymie. Také v čchi-kungu nalezneme cvičení přijímání čchi. Podle taoistického náhledu je člověk, který žije ze subtilního dechu a z kosmických par, a potřebuje málo nebo žádné obyčejné jídlo k přežití na nejvyšší „dietetické“ úrovni lidství. Vstřebávání čchi znamená přijímat sezónní a lokální vlivy, stejně tak jako absorpci záře hvězd. Existují ekologické a kosmologické aspekty cvičení, stejně jako různé náhledy.

Některé přístupy k vstřebávání čchi zdůrazňují kosmologické naladění, zatímco jiné zaměření se na (roz)ředění (rarification) a sebezbožnění. Někteří praxi vstřebávání čchi představují jako absorpci čchi pěti směrů (východ, jih, střed, západ, sever) a energie Slunce, Měsíce, hvězd a planet.

Vstřebávání sluneční záře (Yuyi jielin tu)

Například v raně středověké technice známé jako „metoda absorpce mlhy“, která obsahuje vstřebávání tzv. „pěti klíčků - výhonků“ (wuya – wu-ja) absorbuje člověk čchi z pěti směrů a lokalizuje čchi v korespondujících jinových orgánech. 

Tato metoda začíná polykáním slin a vzýváním a opěvováním původní (prvotní) čchi světových stran. Za svítání se člověk postaví čelem k přidruženému směru, obvykle se začíná východem a představuje si čchi tohoto směru v odpovídající barvě (východ – azurová, jih – karmínová, střed – žlutá, západ – bílá a sever – purpurová). Nejasná mlha na počátku se postupně formuje do koule světla. Ta se soustřeďuje, zmenšuje velikost a blíží se k tělu adepta. Nakonec ve velikosti pilulky je "výhonek" spolknut a nasměrován do korespondujícího jinového orgánu (játra, srdce, sleziny, plix a ledvin).

Všimněme si ústředního významu světla v některých taoistických náhledech a přístupech k praxi uskutečnění. Toto přijímání čchi můžeme chápat jako praxi "vyživování světlem“ nebo „žití ze světla“. 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz