Dvanáct zvířat

Krysa: svádivá - energická - ví si rady - okouzlující - úzkostlivě pečlivá - společenská - veselá a zábavná - úporně vytrvalá - vtipná - intelektuální - roztomilá - sentimentální - velkorysá - čestná.

Ale může být také: vypočítavá - manipulující - roztěkaná a zneklidňující - hazardující - chtivá - malicherná - podezíravá - dotěrná - destruktivní - mocichtivá.

 

Buvol: trpělivý - pracovitý - rodinný typ - metodický - samotářský - vůdčí osobnost - hrdý - vyvážený - rezervovaný - precizní - důvěryhodný - výmluvný - obětavý - originální - tichý - trpělivý - silný - houževnatý.

Ale může být také: pomalý - hrubý - svéhlavý - ublíženecký - autoritativní - konvenční - nepružný a neochotný se měnit - cítit se nedoceněný - rigidní - mstivý - žárlivý.

 

Tygr: nesmírně velkorysý - zdvořilý - odvážný - sebejistý - vůdčí osobnost - ochránce - čestný - šlechetný - aktivní - svobodomyslný - přitažlivý - šťastný - silný - autoritativní – citlivý - hlubokomyslný - vášnivý - důstojný.

Ale může být také: nedisciplinovaný - nekompromisní - marnivý a domýšlivý - ukvapený - ve stálém ohrožení – neposlušný - uspěchaný - impulsivní - svéhlavý - nerespektující pravidla - nesnášenlivý.

 

Králík: diskrétní - jemný - poctivý - společenský - taktní - umí se ovládat - vnímavý - kamarádský - starostlivý – ctižádostivý - talentovaný - odpouštějící - rozvážný - tradicionalista - pohostinný.

Ale může být také: staromódní - pedantský - nedůtklivý - prohnaný - odměřený - uzavřený - diletantský - bázlivý a malomyslný - přecitlivělý - hypochondrický.

 

Drak: zásadový - citový - nadšený - intuitivní - bystrý a mazaný - vytrvalý - zdravý - vlivný - vitální - velkorysý - statečný - okouzlující - umělecky založený - obdivuhodný - šťastný - úspěšný - samostatný.

Ale může být také: umíněný - tvrdohlavý - náročný - popudlivý - chvástavý - nespokojený - nepraktický - neuvážlivý a impulzivní - odsuzující a předpojatý.

 

Had: moudrý - kultivovaný - racionální - ochotný – intuitivní - atraktivní - zábavný - šťastný - solidární - elegantní - hovoří jemně - dobře vychovaný - soucitný - filosoficky zaměřený - klidný a rozvážný - rozhodný.

Ale může být také: ostentativní - ublíženecký - lakomý - extravagantní - drzý a arogantní - majetnický - mstivý - sebekritický - flegmatický - líný - vrtkavý a nevypočitatelný.

 

Kůň: přívětivý a laskavý - výřečný - zručný - vyrovnaný a rozvážný - bystrý a chápavý - pohyblivý - zábavný - okouzlující - nezávislý - silný - pracovitý - veselý a srdečný - citový - upřímný a otevřený - citlivý.

Ale může být také: pyšný - slabý - impulzivní - nemilosrdný a bezohledný - vzdorovitý - věcný a praktický - pošetilý - netaktní - netrpělivý - necitelný - dravý a kořistnický.

 

Ovce: elegantní - kreativní - inteligentní - dobře vychovaná - přirozeně příjemná - vkusná - vynalézavá a nápaditá - prostá a upřímná - vytrvalá - roztomilá - jemná - umělecká - láskyplná - poddajná - altruistická - mírumilovná.

Ale může být také: pesimistická - panikářská – nespokojená - náladová - dotěrná - nedisciplinovaná - závislá - nezodpovědná - nedochvilná a nepřesná - nejistá.

 

Opice: pronikavě inteligentní - vtipná a duchaplná - vynalézavá - přívětivá - řeší problémy - nezávislá - dovedná v obchodních záležitostech - dosahuje cíle - nadšená - jasně myslící - pohotová, hbitá a čiperná - vášnivá - mladistvá - okouzlující - chytrá.

Ale může být také: prohnaná a taktizující - ješitná - pokrytecká - prospěchářská - rozvláčná a nudná - ne vždy důvěryhodná a spolehlivá - nevěrná - nedospělá - bezzásadová.

 

Kohout: upřímný a otevřený - živý a temperamentní - odvážný - důvtipný a duchapřítomný - atraktivní - talentovaný - velkorysý - upřímný - nadšený - konzervativní - přičinlivý - moderní - zábavný - hloubavý - podnikavý a dobrodružný - sebejistý.

Ale může být také: rýpal a hnidopich - chvástal - donkichotská povaha - nedůvěřivý - jízlivý - neprozíravý - poučující - okázalý - pedantský - rozhazovačný a marnotratný - bezostyšný.

 

Pes: ušlechtilý a velkomyslný - odvážný - charakterní – loajální - oddaný - pozorný a všímavý - nezištný - oddaný – skromný - altruistický - úspěšný - přemýšlivý - ohleduplný – diskrétní - svědomitý - jasně myslící - inteligentní.

Ale může být také: rezervovaný - uzavřený - zakřiknutý a neprůbojný - kritický - pesimistický - cynický - tvrdohlavý - moralista.

 

Vepř: ochotný a laskavý - loajální - zásadový - shovívavý - pravdomluvný - nestranný - inteligentní - upřímný - společenský - svědomitý - kultivovaný - citlivý - rozhodný - mírumilovný - milující - hluboký a pronikavý - smyslný.

Ale může být také: naivní - bezbranný - nejistý, bez sebedůvěry - zatrpklý - požitkářský - nesoutěživý - umíněný - důvěřivý - světský, smyslný, bez zábran - snadnou kořistí.

 
Zdroj: Mantak Chia a W.U.Wei: Sexuální reflexologie v praxi

 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz