Otázky a odpovědi - mikrokosmický okruh

 

 

Které jsou tři hlavní vnější zdroje energie?

Univerzální, kosmických částic a energie země.

 

Jaký je sled cvičení při dvacetiminutové meditaci v sedě při cvičení doma?

Začínejte dýcháním míchy  (spinal cord breathing), cvičením uvolňujícím míchu (spinal cord loosening), kosmickým vnitřním úsměvem, dýcháním varlat a vaječníků, centrálním zamknutím (power lock) a orgastickým tahem. Poté aktivujte mikrokosmický proces během techniky zadržení dechu (breath-holding technique), obíhejte energií v kosmické oběžné dráze, a spojte se s vnějšími silami. Cvičte embryonální dýchání, čchi orgánovou masáž a zvuky kosmického léčení.

 

Jaké jsou tři různé techniky otevření mikrokosmické oběžné dráhy?

 

1. Mysl a oči užíváme na otáčení čchi v každém energetickém centru a spojení mezi nimi jsou mentálně zajištěna. Obě ruce používáme na pomoc při vedení energie (pravá ruka dává energii a levá ruka energii přijímá). Pravou ruku dáme na pupek, zatímco levou ruku a duševní koncentraci do následného bodu podél funkčního a vládnoucího kanálu. Dech při této technice nezadržujeme.

 

2. Mysl a oči užíváme pro otáčení (kroužení) čchi v každém energetickém centru, přitahujíce energii k následnému bodu podél funkčního a vládnoucího kanálu.

 

3. Mysl a oči používáme na otáčení čchi jak krátké dechy vzduchu jsou usrkávané nosem na pomoc tažení energie ke každému následnému centru. Každý dech je usrkáván jeden za druhým bez výdechu, dokud není nutné vydechnout (než to začne být nepříjemné).

 

 

Jaký je význam pupku?

V něm je uložená původní ťing (jing) energie, ve skutečnosti je umístěná za pupkem a před ledvinami. Tady také transformujeme všechny formy energie.

 

Jak se aktivuje síla země?

Stahujte postupně hráz (perineum), řiť a zadní část řiti, pak nakloňte křížovou kost a zcela vydechněte.

 

 

Jak se vnímá působení síly země?

Síla země se může pociťovat jako hezká, chladná, modrá, jemná energie, která je spojena se ctností laskavosti.

 

 

Jak aktivovat kosmickou sílu?

Můžete použít energii úsměvu. Třete střed obočí, spirálu, a pomalu dýchejte kosmickou sílu středem obočí a nosem. Každý dech na chvíli zadržte.

 

Jak se vnímá kosmická síla?

Můžete ji pociťovat jako silnou, určující sílu mezi obočím. Také můžete pociťovat tíhu nebo znecitlivění nebo vidět zlatou barvu.

 

Jak aktivovat univerzální sílu?

Uvědomujte si temeno a mentálně vytvořte trubku nebo trubici, která se natahuje od temene do prostoru. Udržujte tuto představu tak dlouho, až uvidíte přicházet světlo. Na této úrovni praxe Polárka a Velký vůz odpovídá univerzální síle. Představujte si Polárku a Velký vůz, obrazce (archetypy) vyzařující fialové a červené světlo, které postupně vstřebáte temenem. Vdechujte jejich světlo do temene a mozkové šišinky a vnímejte, jak vstupuje do nosu a do těla.

 

Jak vnímat univerzální sílu?

Může být teplé, fialové a červené barvy a milující. Můžete pociťovat tíhu na vrcholu hlavy, znecitlivění nebo brnění a někdy bolesti v temenu.

 

Jak pomůžeme spojení mikrokosmické oběžné dráhy?

Stlačením a uvolněním jazyka proti patru bez jeho odpojení. Dělejte to devětkrát, osmnáctkrát nebo 36 krát. Pak odpočívejte a pociťujte (vnímejte) energetický tok dolů.

 

Jak pociťovat naplněné spojení mikrokosmické oběžné dráhy?

Někteří mohou cítit brnění, tok elektřiny nebo znecitlivění. Někteří mohou zažít chladný pocit uvolnění nebo pocit podobný ráně elektrickým proudem. Někteří vidí barvu, možná modrou, tekoucí dolů funkčním kanálem. Někteří slyší kmitočet, který mohou přivést k jazyku a potom cirkulovat v mikrokosmické oběžné dráze.

 

Jaký je význam slin v taoistické praxi?

Sliny jsou považovány za vzájemné ovlivňování nebeských a pozemských sil.

 

Jaký je význam kostrče?

Kostrč spojuje páteř, přes kterou protékají tělesné vnitřní energie, se silou země.

 

 

Jaký je energetický rozdíl mezi lidmi a zvířaty?

 

Zvířata mají kanál energie pro nebeskou sílu v ocasu. Lidský kanál obou sil je společný: Nejprve je nebeská síla, která je tažená temenem; druhá je síla země, která je tažená přes perineum.

 

 

Jak byli lidé stvořeni podle taoistické víry?

Taoisté věří, že lidé vytvořeni, aby přijali univerzální sílu, sílu kosmických částic a sílu země a zužitkovali je ve formě světla s 80 - 90% efektivitou. Když lidé začali ztrácet sperma a měli menstruaci, jejich schopnost tyto síly přímo zužitkovat se snížila na 10 - 15%.

 

 

Jaký je taoistický názor na jedinečnost kombinace Země a Měsíce?

Taoisté věří, že Země a Měsíc mají velkou hustotu a magnetismus. Tato unikátní kombinace je ojedinělá a nastává jednou ku miliardě. Touto kombinací Země stahuje esence ze všech hvězd a planet v naší galaxii, spolu s kosmickými částicemi.

 

 

Z čeho se podle taoistů skládají lidé?

Taoisté věří, že lidé se skládají z esencí všech hvězdných energií, které vytváří duši a ducha. Kosmická síla částic buduje a udržuje maso a orgány, síla země udržuje elektromagnetický tok v buňkách.

 

 

K čemu používají taoisté Polárku a Velký vůz?

Taoisté věří, že Polárka je "hlavou" této galaxie a že všechny hvězdy v této galaxii jsou jí ovlivňovány, stejně jako lidé a vše živé. Polárka je brána nebe a náš ochránce. Velký vůz ovládá období, která jsou významnějším zdrojem energie pro vše živé a rozvoj lidí. Taoisté věří, že musíme projít skrz Polárku, abychom se dostali do nebe.

 

Jaká je barva paprsků Polárky a Velkého vozu?

Polárka vyzařuje fialové světlo vysokého kmitočtu, který aktivuje všechny naše tělesné buňky. Velký vůz vyzařuje paprsky červeného světla nižšího kmitočtu, který napomáhá harmonizovat účinek fialových paprsků na tělo.

 

 Ke které hvězdě se Země naklání, a jak je udržována oběžná dráha Země?

Osa Země se vychýlena 23.5 stupně směrem k Polárce. Její oběžná dráha je udržovaná Sluncem a Polárkou tažením Země z opačných směrů otáčení: Slunce táhne Zemi vnitřně a Polárka táhne to vnější. Země rotuje pod jejím vlastním vlivem.

 

Kam se "kloní" lidské srdce a srdce všeho živého?

Taoisté věří, že lidské srdce je vychýlené 45 stupňů směrem k Polárce.

 

https://www.universal-tao.com/FAQ/index.html

Přeložil: Jaroslav HolečekKontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz