Metoda vnitřního úsměvu

Michael Winn
 
Série vnitřní alchymie
Základy čchi-kungu I
Metoda vnitřního úsměvu
Sebepřijetí - Taoistická cesta vnitřního míru
 

Michael Winn ©2003 Všechna práva vyhrazena
Vydal Dao Alchemy Research Institute,
Box 601, Asheville, N.C. 28802
Telefon do kanceláře: 888-999-0555.
Email: info@healingdao.com
Žádná část knihy nesmí být prodávána, reprodukována nebo zveřejněna na webu bez souhlasu s vyjímkou recenzí. Děkujeme za respektování integrity této práce.
Do češtiny přeložil: Jaroslav Holeček
 
Kamžodžská bohyně s blaženým vnitřním úsměvem
Současný týk, horské taoistické centrum (útočiště)
 
Poznámka: Tato krátká kniha je segmentem mého domácího audio Základy čchi-kungu I, ale je rozšířená. Zbytek audio kurzu 1 zahrnuje teorii a praxi taoistických pěti elementů: Hru pěti zvířat  nejstarší čínskou šamanskou formu čchi-kungu (qigong), stejně jako šest léčivých zvuků.
 

 

 

Poděkování

 

Zvláště hluboká vděčnost patří Mantakovi Chia, který mne inspiroval k prozkoumání cesty Taa. Speciálně mu děkuji za sdílení přenosu poustevníka jménem Oblak - jednoduché přítomnosti úsměvu. Díky patří mnoha dalším duchovním učitelům v celém mém životě, zvláště matce a otci, jejichž vnitřní úsměv v mém okamžiku narození byl tak drahocenný.

Díky mým mnoha dalším taoistickým mistrům a nespočetným generacím taoistických adeptů před nimi. Mistrům čchi-kungu a vnitřní alchymie za tisíce let historie, za sdílení "aha" úsměvu – díky za jejich objev, jak nejlépe kultivovat čchi při pobytu zakotveném v těle.

Nekonečnou vděčnost vyjadřuji mé partnerce Joyce Gayheart za její tak krásnou a srdečnou bytost, usmívající se blízkou osobu mého života. Díky všem mým kolegům a studentům Léčivého tao, kteří se věnovali rozšiřování úsměvu v lidské komunitě.

Hluboké ocenění patří taoistickým nesmrtelným, Zemi, Slunci, Měsíci, planetám a hvězdným existencím za jejich jemné usmívající se vedení na mé cestě do Velkého nitra a Velkého "Za".

Nabízím nejvyšší poslední díky Tau, za vytváření vnitřního úsměvu - pravdivé odpovědi na pochopení kosmického žertu. 

 

 

OBSAH knihy

 

O autorovi

Předmluva: Vnitřní úsměv – kořen kořene od Mantaka Chia

Úvod: Co je vnitřní úsměv?

Usmívající se vnitřní srdce našeho energetického těla

 

Kapitola 1

1. Moudrý způsob jak rozvinout tao: Vnitřní úsměv

 

Kapitola 2

2. Klíč k vnitřnímu úsměvu: sebe - přijetí

 

Kapitola 3

3. Jemný úsměv vítězí nad tvrdostí

 

Kapitola 4

·   Přehled praxe vnitřního úsměvu

·   První řízení úsměvu – „rozcvička“

·   Přehled metod úsměvu těla:

 

 

Kapitola 5

 

Jinová praxe:

 

Jangová praxe:

 

 

Kapitola 6

Otázky a odpovědi:

 

  1. Jak dlouho mám cvičit vnitřní úsměv při jednom sezení?
  2. Může vnitřní úsměv pomáhat párům majícím potíže?
  3. Co děláte, jestliže cítíte nudu při usmívání se?
  4. Zápolil jsem dlouho s nudou a depresí. Je třeba udělat tvrdší průlom
  5. Jaký je rozdíl mezi vnitřním úsměvem jako rozpouštěním "voda a oheň"   a rozpouštěcí metodou Tao jen-voda?
  6. Zmiňuje se Lao-c´ o vnitřním úsměvu?

 

 

Kapitola 7: Závěr

 

Dodatek 1.

Domácí kurz Základy čchi-kungu 1 a 2  (zlevněná nabídka). Osvědčení na zlepšení zdraví.

 

Dodatek 2.

Kompletní seznam: Léčivé Tao audio-video kursy domácího studia v doporučených sekvencích.

 

Dodatek 3.

Báseň "Úsměv" od Barbory Hauck 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz