4. Vnitřní alchymie rozpouští hluboké věci

Jak může vnitřní alchymie rozpustit základní sílu jin-jang, která ovládá srdce-mysl a přetvořit ji? To nás přivádí k našemu poslednímu modelu rozpouštění srdce-mysli použitím vnitřní alchymie. Taoisté mají důmyslný model myšlení, který byl napsán v 6. století před Tao-te ťingem, a byl zjištěný analýzou raných textů, jako je písmo vnitřního tréninku neboli Nei Ye (Roth 1991, 1999). Tito ranní taoisté si byli dobře vědomi ťing-ového, čchi a šen-ového aspektu srdce-mysli vzájemného vyprazdňování a rozpouštění. Jsou to podstatné základy alchymistického rozpouštění srdce-mysli, které se dochovalo do 21. století.

Pozdější linie nej-kungu, jako je Oblakových sedm formulí nesmrtelnosti, tvrdí, že tajemství rozpouštějící srdce-mysl urychluje transformaci ťingu, čchi a šen propojením s vyššími silami kosmického jinu a jangu. Adept používá tyto polarity, aby zachytil původní dech (jüan-čchi) skrytý v postnatálním neboli fyzickém poli čchi. Kvůli tomu je potřebná nádoba neboli tan, aby udržela vyšší vibraci prvotního jüan-čchi. Běžná vibrace srdce-mysli je příliš pomalá a polarizovaná, aby vydržela tuto silnou původní sílu.

V modelu vnitřní alchymie je to důvod, proč musí být ling neboli vnitřní srdeční esence adeptem kultivována a prosycena do elixíru neboli tanu. V západních termínech je to zhruba ekvivalent tvrzení, že duše je skutečným prostředníkem mezi nebem a lidstvím. Duše neboli ling musí být dokonale vyladěna na vyšší síly nad ní, síly, které musí být snadno sdělovány běžnému vnímání srdce-mysli a rozhodovacímu procesu pod ním.

Čínská medicína a teorie nej-danu zmapovali tyto síly dole jako jin-jang a pět fází proudění čchi, které regulují srdce-mysl. Jsou to vitální okruhy orgánů srdce, sleziny, ledviny a jater, a jejich „partnerští“ duchové vnitřností, kteří obsahují dvanáct činitelů. Chovají se stejně jako skuteční politici a byrokraté. Všeobecně jejich prací je, aby regulovaly srdce-mysl, přesto paradoxně ztělesňují skutečné vzory odporu (rezistence), které je třeba rozpustit, když blokují zdravou změnu. Ale srdce-mysl postrádá vůli zcela rozpustit sebe sama. Tudíž hlubší úroveň lingu neboli duše musí být nejprve zpřístupněna. Tento náhled na hybnou sílu se stává oblíbenějším u moderních západních léčitelů (Sha 2006).

V taoistické alchymii modeluje lidskou schopnost soustředit čchi na rozpuštění obstruktivních modelů sebe sama nevyžaduje dokonalost nebo absolutní prázdnotu mysli, aby bylo úspěšné. Rozpouštění je proces, ne konečný cíl nebo fixní stav. Srdce-mysl potřebuje dostatek integrity, aby udrželo centrum při absorpci vyšších kosmických sil, dokonce jestliže není ještě fyzicky, morálně nebo duchovně zdokonalené. Ve skutečnosti mohou být velké závady v srdci adeptů, které vedou alchymistickou metodu vnitřní rafinace, která je nejúspěšnější.

Pokračování - Závěr

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz