Srdce

kanál ruky - menší jin
 

Srdce a tenké střevo jsou párové orgány. Srdce je považováno za jinový a tenké střevo za jangový, vyvažující párový kanál. Tyto dva orgány odpovídají v pěti fázích ohni, jižnímu směru, letnímu období, horké klimatické klima, barva červená, emoce štěstí, smích, chuť hořká a zápach z hoření. Místem vstupu je jazyk, ovládá krevní cévy a odráží se v obličeji.

Téměř všechny problémy a poruchy srdce jsou spojeny se slabostí. Čtyři hlavní typy srdeční slabosti jsou nedostatečná srdeční čchi, deficitní srdeční jang, deficitní srdeční krev a deficitní srdeční jin.

Hlavní funkce srdce jsou spojené s duchem a cévami. Srdce ovládá krevní cévy a je zodpovědné za pohyb krve cévami. Také uchovává ducha a je orgánem obvykle spojovaným s duševními procesy. Proto jsou běžnými příznaky srdečního onemocnění některé formy emocionální úzkosti, závratě, bušení srdce, dušnost a nedostatek vitality.

Nedostatečné čchi srdce symbolizuje obecně únavu, funění (zrychlený dech), mělké dýchání a časté pocení. Je-li obličej oteklý a popelavě šedý nebo modravě-zelený a končetiny jsou studené, je to nazýváno deficitní srdeční jang. Příznaky nervozity, podrážděnosti, závratě, roztržitost, nespavost jsou typickými znaky deficitu srdeční krve. V případě deficitního srdečního jinu se bude projevovat zarudlý pocit v dlaních a v obličeji, může nastat lehká horečka a bude se vyskytovat noční pocení.

Příznak srdečního přebytku pochází z přebytku srdečního ohně. Projevuje se horečkou, občas je doprovázen deliriem (blouzněním), napjatým pulsem, intenzivní nervozitou, nespavostí nebo častými nočními můrami, jasně červeným obličejem, červeným nebo houbovitým a bolestivým jazykem, a často pálením při močení. Tento příznak je důsledkem tepla přeneseného ze srdce do tenkého střeva, které zasahuje do malé role tenkého střeva v metabolismu a tělesném hospodaření s vodou.

V komunitě čchi-kungu se předpokládá, že mysl je spojena se srdcem, a že je také přímo spojeno s duchem. Termín srdce (sin) je obvykle používán pro znázornění emocionální mysli nebo myšlení. Střední tan-tchien v solar plexu je považován za sídlo ohnivé čchi. Tento oheň je používán k výživě mozku a ducha (šen) v jeho sídle, v horním tan-tchienu neboli třetím oku. V čínské medicíně se říká, že srdce je chrámem ducha, protože dodává ohnivou čchi a může vyživovat ducha bez omezení.

Obecně lze říci, že srdce je velmi citlivé během léta: Srdeční kanál je jinový, a když přijde s létem jang, může zvýšit hladinu srdeční čchi a způsobit problémy. Emoční poruchy, jako je vzrušení ze štěstí, jsou také považovány za škodlivé pro srdce, a to zejména v letním období. Čchi-kung zdůrazňuje regulaci srdce v létě.

 

acupuncture.com přeložil Jaroslav Holeček

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz