Stonky - větve

„Jedna větev je lepší než tři stonky“ – staré úsloví pa-c´

 

Nyní, když jsme popsali nebeské stonky a pozemské větve, můžeme se ptát: které jsou lepší nebo které jsou silnější?

Pojďme si to znázornit obrazně. Představte si pilíře pa-c´ jako strom dole s kořeny a nahoře s listy. Na povrchu se může zdát jako malý strom, ale jeho kořeny mohou probíhat hluboko do země nebo daleko kolem stromu.

Pozemské větve jsou jako kořeny stromu – jsou základem pilíře. Větve se nacházejí na pilíři, spoléhají na jeho sílu a držení, stejně jako kořeny stromu zakotvují a udržují stabilitu stromu. Pozemské větve nesou hlavní čchi - nebeské stonky potom zobrazují čchi na povrchu, která je obvykle slabší.

Proto stará klasika často říká: „jedna větev je silnější, než tři stonky“.

Nebeské stonky jsou zřejmé nebo převažující, zatímco čchi pozemských větví je méně zřejmá, ale má větší sílu, stejně jako kořeny stromu, poskytující stromu schopnost vzpřímeně stát.

Později se dozvíte, že pozemské větve sehrávají důležitou roli v analýze pa-c´, protože nejen že nesou sílu času, ale představují roční období a říkají nám o síle živlů. Také rozpor v pozemské větvi je vážnější, než rozpor v nebeském stonku.

V pa-c´, pilíř, který se skládá z jednoho nebeského stonku a jedné pozemské větve by měl být pevný a stabilní, podobně jako pevný strom. Je dobré, když elementy v pilíři jsou vzájemně harmonické. Jinak pa-c´ není vyvážená a čchi neproudí dobře (mezi nebem a zemí). Vyvážený horoskop je ten, který má harmonický tok čchi mezi nebem (stonky) a zemí (větve). Zpravidla se jedná o horoskopy, které patří lidem s vynikajícím štěstím.

 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz