W

 

waj-čchi (waiqi) - vnější čchi, dech, vdechovaný a vydechovaný vzduch.

 

waj-tan (waidan) - vnější alchymie, vnější elixír nebo rumělka.

 

Wang Pi (Wang Bi) - 226-249, autor významných komentářů k Tao-te-ťingu a Knize proměn. Ve svém komentáři k I-ťingu ho interpretuje jako knihu moudrosti a nikoli věštební příručku.

 

Wej Po-jang (Wei Boyang) – 2 st.př.n.l, významný taoistický mistr, jemuž je připisován nejstarší alchymistický traktát, nazvaný Čou-i cchan-tchung-čchi, což lze nepřesně přeložit jako "Trojí shoda mezi cestami Nebes", Podnebesí a Člověka anebo Trojí shoda cest I-ťingu, taoismu a alchymie. Toto dílo se zabývá především transmutací kovů a výrobou rumělky, sloužící k výrobě elixíru nesmrtelnosti. Ústřední myšlenkou díla je, že v alchymistické peci lze urychlit přirozenou přeměnu. Je interpretováno jako dílu jak vnější, tak vnitřní alchymie a lze v něm i nalézt symbolický popis taoistických sexuálních praktik.

 

wu-šu (wushu) = čchi-kung

 

wu-ťi (wuji) - "nemající hranice"; nekonečné, nepodmíněné, nemající vlastnost, prapočátek, beztvaré a nepoznatelné, kam se vše navrací.

 

wu-tou-mi-tao - Cesta pěti měřic rýže, taoistická sekta, kterou založil (kolem roku 142??) Čang Tao-ling.

 

wu-wej (wuwei) - "nečinění", taoistický pojem o nezasahování do přirozeného běhu věcí nebo možná lépe řečeno jednání prosté každé žádostivosti a sobectví. Postoj taoistického světce.
Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz