Lotosová meditace

Lotosová meditace pomáhá vyrovnat ledvinovou a srdeční energii, které jsou životně důležitou součástí sebeléčení. Vyvážený tok vodní a ohnivé energie výrazně pomáhá v proměně nahromaděného stresu v mysli a v těle k dosažení pohody.

V rybníce se několik lotosů spojuje v trsu, zakořeněném v bahně. Při této meditaci si představte srdce jako červeně kvetoucí lotos a osrdečník (tepelně-regulační blánu, která obklopuje srdce) jako plovoucí list lotosu. Představte si ledviny jako cibulky se stonky spojenými s plovoucím listem a květem lotosu. Představte si kořeny natahující se z ledvin dolů nohami do bahna země.

Pomocí této představy vnímejte různé vlastnosti energie ve svém těle. Pociťujte podpůrné spojení teplé červené energie srdce a zlaté energie přicházející shůry ze Slunce a z vesmíru. Podobně vnímejte chladnou, modrou vodní energii ledvin a osvěžující modrou vodní energii ze země.

  1. Sedíte vysoko a dýcháte do tan-tchienu, na který nahlížíte jako na rozkošný, rozkvetlý lotos. Spatřujte ho jako rozkvetlý červený květ se žlutě-zlatými okvětními lístky ve středu.
  2. Pozorujte plovoucí list, stopku a kořeny. Listy lotosů plavou na povrchu vody. Pozorujte stopku sestupující kořeny do bahna. Pociťujte kořeny pronikající do dna rybníku, celý průběh od ledvin směrem dolů. Kořeny přijímají z mokré země jenom potřebné množství výživy.
  3. Vyciťujte harmonii ohně a vody. Plovoucí listy a květ otevřený Slunci, aby nasával paprsky udržující život. Slunce je zdrojem ohnivé energie. Země udržuje nezbytnou vodu. Oceňujte tuto životodárnou harmonii sil ohně a vody, jangu a jinu, muže a ženy.
  4. Spojte představu se svým srdcem a ledvinami. Při pokračování dýchání do tan-tchien se rozpínejte a stahujte, dívejte se dovnitř do svého srdce a do ledvin. Ledviny jsou kořeny zpřístupňující vodu. Srdce je otevřený lotos přijímající do sebe sluneční dar ohně. Páteř je zdravý a ohebný stonek propojující obě energie.
  5. Vdechujte do srdce a vydechujte do ledvin. Slaďte dýchání tan-tchien: Vdechujte do srdce, přitahující teplo ze Slunce; pociťujte, že teplo sestupuje temenem hlavy a mísí se s láskou, radostí a štěstím v červeném srdečním lotosu. Jak pomalu vdechujete, vtahujete tuto láskyplnou, horkou srdeční energii pomalým vdechováním dozadu do místa proti srdečnímu centru v páteři (bod wing mezi lopatkami, nebo mezi T5 a T6). Potom vydechujte horkou energii dolů do stonku lotosu - páteře do chladných ledvin, ohřívejte je láskyplným teplem srdce. Když duševně směrujete srdeční energii dolů páteří, můžete emocionální harmonizující účinek posílit nehlasným výdechem se srdečním zvukem "hááááá" (z meditace kosmických léčivých zvuků). 
  6. Vdechujte do ledvin a vydechujte do srdce. Spatřujte ledviny jako výživné cibulky lotosu s kořeny, které se natahují dolů nohami a chodidly do bahna, zpřístupňují konejšivou vodní energii země. Když vdechujete do ledvin, tak pociťujte, že kořeny vtahují chladnou, konejšivou a výživnou modrou vodní energii nahoru chodidly do ledvin. V ledvinách pociťujte jemný, pokojný pocit mísení s chladnou, konejšivou vodní energií, která se filtruje nahoru nohami. Když vydechujete, můžete nehlasně tvořit ledvinový zvuk "čúúúúúú" a odesílat toto konejšivé posílení jemnosti, ochlazení, namočení modré ledvinové energie nahoru stonkem - páteří bodem wing do vděčného, šťastného srdce.
  7. Pokračujte několikrát střídáním dechu tímto způsobem. Červené světlo z temene hlavy do srdce a do ledvin; modré světlo z "bublajícího pramene" až do srdce.
  8. Uvolnění. Nyní jenom pohybujte usmívající se myslí tam a zpět mezi srdcem a ledvinami podél spojovacího míšního "stonku"; nezatěžujte se dechem. Vyrovnávání se děje automaticky. Usmívejte se do lotosu v jeho dokonalosti a nádheře. Usmívejte se s vděčností do ledvin, páteře a do srdce. 
Lotosová meditace je velmi uklidňující. Přirozeně, čím více je cvičena, tím je realizace vnitřního ticha snadnější.
 
Podle Mantak Chia: Energy Balance through the Tao, přeložil J. Holeček (2015)

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz