Úvod: Co je vnitřní úsměv

Vnitřní úsměv je jednoduchá a snadná taoistická meditace jak žít s otevřeným srdcem. Můžete ji praktikovat v klidném posezení nebo při zaneprázdnění každodenními aktivitami. Vnitřní úsměv nás vyzývá - v sériích „dětských krůčků usmívání se" - přijmout nepodmíněně každý aspekt svého těla, mysli a ducha.

Vnitřní úsměv spojuje naše biologické, psychologické a duchovní já praktickým způsobem. Vynalézavě se zmocňuje síly skryté v našem přirozeném popudu k úsměvu. Nepokouší se cokoli upevnit, neboli nevyžaduje nějakou naši součást nebo měnit ostatní. Spoléhá se na sílu mimoverbální komunikace společně s jasným myšlenkovým záměrem "tvořivě nalézat" harmonii skrytou uvnitř všeho.

V parafrázi Lao-c´-eho, vnitřní úsměv "nic nedělá, a přesto nezůstává nic, co nebylo uděláno". Vnitřní úsměv kultivuje spontánní povahu našeho vnitřního srdce přijímáním všech životních zážitků na jejich nejhlubší úrovni. Může to znít trochu abstraktně. Naše západní myšlení vyžaduje podrobnější rady. Co dělá vnitřní úsměv praktickým?

Co ho dělá praktickým, je vnitřní síla úsměvu kultivující naši "čchi" – subtilní dech prostupující od přírody naše tělo, mysl a ducha. Tento niterný účinek vnitřního úsměvu je velmi posílen různými druhy čchi-kungu (qigong). Co to je čchi-kung? Doslova to znamená "dovednost se subtilním dechem". Je to starověký proces umožňující (jinové) a povzbuzující (jangové) subtilní energii protékat harmonicky naším životem.

Čchi-kung byl původně známý ve starověké Číně jako jang-šeng (yang-sheng), neboli "pěstování života". Jeho metody obsahují jak ticho (klid) meditace, tak pohyb života. Jeho umění je nejznámější kvůli svým jednoduchým, jemně léčivým tělesným pohybům.

Starověké principy čchi-kungu jsou „prarodiči“ dobře známého bojového umění, tchaj-ťi-čchüan (taijiquan). V Číně je tchaj-ťi-čchüan docela mladé, jen asi 800 let! Toto obrovské časové rozpětí nám dává přestávku na zamyšlení se nad povrchností moderních znalostí o lidské povaze.

Co by mohlo být snadnější, než jednoduše se usmívat? Můžeme se to opravdu učit jako cvičení, jako dovednost? Mnoho lidí, kteří praktikují vnitřní úsměv, zažívají bezprostřední klid a ticho. Dalším to otevře vnitřní vyhlídky duchovního blaha. Někteří praktici zažijí spontánní "zázračné" vyléčení z psychologických problémů nebo nemocí.

Ačkoli je vnitřní úsměv jednoduchý, je schopností, která se časem zdokonaluje a nakonec vede k hluboké duchovní realizaci. Někteří lidé zabředají do chronického "vnitřního mračení se", stavu opačnému vnitřnímu úsměvu. Ti mohou potřebovat zvláštní pomoc, která je nabízena v této knize. Je důležité povšimnout si velkého rozdílu mezi vnitřním úsměvem a obyčejným "vnějším úsměvem". Později o tom napíši více.

Odkud pochází úsměv? Měli bychom se ptát Leonarda da Vinci, který namaloval Mona Lisu? Někteří učenci si myslí, že je to jeho autoportrét, přestrojený za ženu, posilující záhadu jejího úsměvu. Náš popud k úsměvu je jistě v jádru mysteriem. Ale klíč k zapojení tohoto záhadného úsměvu může být nalezený tím více laikem, nejen významným umělcem.

Vnitřní úsměv Mony Lisy

 

Měli bychom si na začátku povšimnout, že usmívání se, je energeticky velmi odlišné od smíchu. Existuje rčení "smích je nejlepší lék", a smích jistě uvolňuje napětí, je dobrý pro tělo v různých směrech. Podle čínského lékařství, jestliže se někdo směje příliš často nebo příliš hlasitě, má možná nadbytek srdeční čchi a jde o nevědomý pokus ji uvolnit. Smích je více vzdouváním břicha na vyrovnání emočního uvolnění, než usmíváním se.

Úsměv je subtilnější nežli smích, je to niternější a trvalejší zážitek. Kdo se trvale usmívá, není navíc považován za neomaleného, není to „podezřelý“ vnější úsměv. Usmívání se je méně o emocích, které jsou naší reakcí na vnější životní události, a více o subtilním pocitu. Vnitřní úsměv kultivuje tento pocit na vyšší úroveň, zaměřuje na duchovní radosti, které povstávají z vnitřní duše a vyzařují ven, jako subtilní přítomnost.

 

Usmívající se vnitřní srdce našeho energetického těla

Díky starověkým mistrům tao přecházejících tradicí po tisíce let, nyní známe tajemství vnitřního úsměvu skryté ve vnitřním srdci. Vnitřní srdce není fyzické srdce, a není emoční či pociťující srdce. Existuje "třetí srdce", právě tak jako existuje "třetí oko". Toto vnitřní srdce je branou přímé zkušenosti toho, co se nazývá "duše", západního konceptu, který úspěšně uniká veškeré definici. 

Starověcí osvícení mistři nám dali velmi specifickou mapu cesty vnitřního úsměvu do našeho těla. Vyvstává jako vlna vnitřního oceánu našeho neznámého a nenarozeného já. Předtím, než jemně zašplouchá na pláž vnějšího světa, prochází mnoha subtilními vrstvami tělesně-myšlenkového vědomí, které široce zmapovali. 

Tato zmapovaná síť energetických poledníků a sfér psycho-duchovních esencí skrytých uvnitř našeho fyzického těla je známá adeptům tao jako energetické tělo. Vnitřní úsměv je metodou probuzení a harmonizace našeho energetického těla. Jak v něm vzniká vlna úsměvu, mohou být bez námahy řízeny „volně plynoucí“ naše hluboké sexuální, emocionální a duševní modely, které jsou v podstatě zamrzlou energií.

Schopnost tohoto usmívajícího se dítěte plavat pod vodou úplně bez všeho strachu z utonutí je příbuzná naší vrozené schopnosti usmívat se a plout v moři naší původní energie jüan čchi (yuan chi).

 

Usmívající se mohou rozpustit energetická schémata, ve kterých se mohou uvnitř sebe cítit uváznutí nebo zamrzlí. Usmíváním můžeme dosáhnout rozpuštění schémat, která mařily další formy terapie, jestliže je to uděláno se správným zaměřením.

Vnitřní úsměv je jemný nástroj, ale je tak hluboce subtilní, že může efektivně zkoumat hlubiny našeho nevědomí, kterých dosahuje jen málokdo. Může rozpustit schémata bez zápasu, jelikož nepodporuje rozvratnické postoje (já proti nim) nebo pokusy "zabíjet" nemocnou energii. Jestliže napadnete své problémy, vzdorují dokonce ještě tvrději.

Vnitřní úsměv pracuje s přijímajícími aspekty naší bolesti nebo dysfunkce z vnitřku. Probouzí se náš hlavní pocit jednoty, a aktivuje vnitřní vůli našeho srdce. Vnitřní úsměv je příčinou spontánní proměny nemocné energie. Usmíváním se skutečně pouze osvobozujeme vnitřní vůli naší uváznuté energie, aby byla funkční a svobodná.

Vnitřní úsměv je jenom prvním krokem na úžasné cestě k zážitku svého opravdového já a k jádru "multi-verze“ – vícedimenzionální velké přírodní jednoty.

Doufám, že se připojíte k rostoucímu celosvětovému společenství hledačů přirozené pravdy. Tao nabízí praktický způsob získání svobody potřebné k zažití všech úrovní reality. Doufám, že posílíte láskou a důvěrou vnitřního úsměvu natolik, jako já sám.

 

Michael Winn

Asheville, North Karolina

Spring Equinox 2003

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz