4. Huang-t'ing ching: Vnitřnosti v Knize žlutého dvora

Huang-t'ing ching poněkud více rozvíjí to, co bylo v T'ai-p'ing ching jen stručně načrtnuto. Popisuje božstvo, které ovládá každou z vnitřností, ukazuje jeho barvu, oděv a jméno. Portrét těchto duchů se stává ještě podrobnějším. Kromě toho, Huang-t'ing ching vysvětluje vztah, který spojuje vnitřnosti s ostatními tělesnými orgány a odkazuje na okruh, který viscerální[1] „dech“ v těle sleduje. Proto se říká, že játra jsou obývána zeleným chlapcem, který ovládá duše hun a p'o. Játra jsou také spojena s očima; a dech jater se zvedá, roste (protože se jedná o stoupající dech jara) a nepřetržitě cirkuluje v komunikaci se třemi „ohřívači“, když stoupá, a se slinami, když sestupuje (podle komentáře, je jako stoupající dech, když je oblak a sestupuje, když je déšť).

Srdce má tvar lotosu a je obýváno mladým chlapcem, červeně oblečeným, jménem Tan-yüan, který reguluje tělesnou teplotu a harmonický tok krve. S ústy a jazykem souvisí srdce, které je panovníkem pěti vnitřností.

Plíce mají formu květinového baldachýnu a jsou obývány bíle oblečeným chlapcem, který ovládá dýchání. Plíce navenek odpovídají nosu a dech plic létá ve třech „ohřívačích“.

Ledviny jsou obývány chlapcem černě oblečeným, který řídí humory[2] všech orgánů. Korelují s ušima. Jsou také “králové vody” (tradičně odpovídají zimě a vodě) a řídí dlouhověkost.

V souladu se středem je slezina obsazena chlapcem oblečeným ve žluté barvě, ta řídí trávení potravin a vyloučení odpadu. Vysoký jednu stopu, nakloněný k žaludku; slezina a žaludek spolupracují při trávení potravy. Externě odpovídá obličeji.

K popisu pěti vnitřností je ještě přidán žlučník, „esence šesti fu (ukládajících orgánů)". Žlučník je často připojován k seznamu pěti vnitřností, protože shrnuje a reprezentuje šest fu. Říká se, že je obsazen chlapcem oblečeným do devíti barev a zeleného roucha, který předsedá „síle dechu“ (žlučník tradičně ovládá odvahu a hněv, nebo násilnou povahu). Na vnějším těle odpovídá očím a můstku nosu.

Tito duchové vnitřností jsou obvykle oblečeni do brokátu, nefritu, barevného hedvábí a oděvů vznášejících se oblaků. V rukou drží insignie božské moci, nářadí, kterým mávají božstva popsaná v textech Mao-shan, např. zvonem z tekutého zlata nebo ohně, talismanovými texty tygra, nebo tygra a draka a létajícím drakem nebo nefritovou standardou.

 

 [1] Viscerální: útrobní, týkající se vnitřních orgánů orgánů trávicího ústrojí, žaludku, střev, močových orgánů, plic aj. lat. viscera vnitřní část těla, vnitřnosti (Velký lékařský slovník)

[2] Humor: nálada, rozpoložení.

 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz