Apofatická meditace

Apofatická meditace je doložena poprvé v klasických taoistických textech, kde se vyskytuje pod různými názvy. Například „objetí jednoty“ (baoyi - pao-i), „ochrana jednoty“ (shouyi - šou-i), „půst srdce-mysli“ (xinzhai - sin-čaj), „sezení do zapomnění“ (zuowang - cuo-wang) atd. V současném taoismu, kde praxe často přičleňuje vnitřní dimenze alchymie, se obvykle nazývá „tiché sezení“ (jingzuo - ťing-cuo), také překládané jako „klidné sezení“, „tichá meditace“ nebo „sezení v tichu“. Apofatická meditace zdůrazňuje prázdnotu a ticho (klid); to je spokojenost bez myšlenkových koncepcí a duality. Jednoduše vyprazdňuje srdce-mysl od všech emocionálních a intelektuálních obsahů.

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz