5. kapitola - Návod k meditaci vnitřního úsměvu 2. část

Krok 6a: Usmívejte se, rozpusťte celé fyzické tělo

Poznámka: Když s cvičením začínáme tak po kroku 6a (jinová praxe) normálně pokračujeme krokem 6b (jangová praxe). Později si můžeme zvolit jedno nebo druhé. Nebude nezbytné dělat obě cvičení. Ale dokud je „nitro“ méně vědomé nežli „vnějšek“, je dobré nejprve získat silný základ v jinové praxi vnitřního těla.

Umožněte pocítění celého těla usmívajícího se jako celek. Usmíváte se současně do inteligencí ovládajících všechny biologické systémy: do tří mozků, orgánů, páteře, všech vnitřností a do pohlavních orgánů, kostí, krve a masa. Hluboký vnitřní pozorovatel, kterého nazýváte "sebou" se usmívá do mnoha vnějších "tváří" těla, a ony odpovídají zpětným úsměvem. Tichá praxe, jedna minuta.

Teď požádáme tělesné inteligence, aby nás přesunuly do dimenze nejbližší fyzickému. Přesuneme se z hlubokého přijetí svého fyzického těla do hlubokého přijetí čistého energetického těla skrytého uvnitř nás. Toto energetické tělo udržuje a obsahuje vhodné fyzické předlohy našeho fyzického těla.

Buďte si vědomi zlatého vejce na vrcholu temena. Rozšiřte ho na zlaté světelné vejce, které zahalí vaší auru a tělo. Pociťujte své fyzické tělo sedící uvnitř tohoto vejce, usmívající se na něj. Dýchejte do něj pocity hlubokého přijetí, jak kdyby to byla vaše nová kůže. Zlaté energetické vejce se usmívá zpátky na vás. Tichá praxe, třicet sekund.

Nyní obrátíme používané pořadí úsměvu. Usmívejte se a pociťujte jak se kůže, vlasy, svaly a maso fyzického těla začínají rozpouštět a vypařovat do čistého pociťování energie, světla nebo zvuku. Pociťujte, že úsměv vyzařující zevnitř je duchovně tak silný, jako vnitřní slunce, že se zvyšuje frekvence tělesné tkáně, což ji mění na světelnou energii. Jak se váš tělesný povrch začíná rozpouštět, jeho světlo vtéká do zlatého vejce, které vás obklopuje. Pociťujte, jak se stáváte postupně světlejší. Tichá praxe, dvě minuty.

Usmívejte se a postupně pociťujte, jak se současně začínají rozpouštět kosti, vnitřní oceán krve a kapalin, vnitřnosti a pohlavní orgány, páteř a pět vitálních orgánů. Pokračujte v tomto procesu hlubokého úsměvu, dokud nezmizí každá vrstva vašeho fyzického těla. To vám nakonec může pomoci usmívat se do všech svých 80 bilionů buněk, a pocítit jejich proměnu na světelné body, které se sloučí do vašeho energetického těla ve tvaru vejce.

Pokud vás to láká a budete to chtít, můžete se rozhodnout a rozpustit zlaté energetické vejce sebe sama do tmavého černého oceánu beztvaré čchi  a sedět v této neutrální temnotě, usmívající se a naslouchající vysoké vnitřní zvukové vibraci. Tichá praxe, dvě minuty.

Nyní přesuňte ohnisko zaměření svého vnímání na energetické vejce, na obal svého energetického těla s mnoha meridiány, nebo do tmavého otevřeného prostoru další dimenze, ze které energetické tělo povstává. Máte ještě fyzické tělo, ale to je v jiné dimenzi, a jen nejasně vnímatelné z vašeho aktuálního vibračního stavu.

Vaše mysl je samo vejce, udržující potenciál stávání se libovolným tvarem, jakoukoli tělesnou zkušeností. Dočasně rozpustilo svou vazbu na hustou pevnost svého těla, ale je to pokračující proces. Stále pulsujeme tam a zpět mezi fyzickým a energetickým tělem. Mohou se vyskytovat aspekty nás samých - které odolávají rozpuštění na energii, které uvázly na ztotožnění se s tělesnou přirozeností.

Jestliže to platí pro vás, soustřeďte se na část těla, které vám dělá největší problémy. Pociťujte, že jste uvnitř této tmavé, necitlivé nebo vzdorující oblasti, možná oblasti bolesti. Z hlubokého, neutrálního vnitřního prostoru uvnitř této odolné oblasti se usmívejte do této oblasti těla, koupejte ji svým bezvýhradným přijetím. Vyzvěte ji, aby se rozpustila s vámi během vašeho rozšiřování, aby se k vám připojila, když se přesunete do zlatého světla energetického těla a mimo něj. 

Existuje-li ještě nějaká vaše součást, která se stále nechce spojit s energetickým tělem, můžete přijmout, že chce být samostatná a uvolněná z vašeho vědomého pole. Nabídněte ji tuto volbu. Dovolte ji, aby se uvolnila způsobem, který si přeje.

Nabídněte rozpuštění se do země, nebo do nebe, nebo do jednoho z pěti elementů. Může být nemocná nebo s toxickou čchi, kterou nedokážete proměnit na využitelnou energii, a tak je lepší pro všechny, jestliže je uvolněna zpět do přírody, která ji bude ráda recyklovat. Tichá praxe, dvě minuty.

Pomalu se přesuňte zpátky z energetického těla do fyzického. Je to snadné, jen se usmívejte do svého pocitu hustoty (pevnosti). Jak se znovu vynoří pocit určitého těla, pociťujte jak čchi z energetického těla krystalizuje v pupečním centru na zlatou perlu. Pozorujte, jak se fyzické tělo cítí.

Můžete mít pocit větší lehkosti, pokoje a většího přijetí nového centra hluboko uvnitř integrujícího všechny tělesné inteligence a tkáně. Otevřete pomalu oči, umožněte jim usmívat se, pokojný pocit zůstává hluboko uvnitř vás, dokonce, i když smyslové vnímání místnosti a barev a lidí začnou naplňovat vaši mysl novými obrazy a pocity.

Umožněte hlubokému pocitu úsměvu vyzařovat ven očima. Rozhlédněte se kolem po místnosti a usmívejte se na další lidí kolem sebe. Spojte vnitřní úsměv s vnějším úsměvem, a umožněte jim splynout dohromady.

 

Krok 6b: Úsměv, rozpuštění mimo tělo

Naší strategií je začínat vnějším úsměvem. Nejprve ho promítneme do těla, a tím se setkáme se skutečností, že vše v našem těle je živé, tedy je to také naše psychika. Tyto duchové těla se mohou usmívat zpátky z každé části naší fyzické tkáně. Tato fáze výcviku vnitřního úsměvu je jinovou praxí, rozpouštíme se vnitřně a zůstáváme velmi vnímaví ke všemu, co vyvstává, bez promítání nebo rozšiřování energetického těla ven. Je to úsměv postupující do jádra našeho srdečního ducha a dovnitř tohoto, našeho původního ducha.

Ale jakmile začnete rozpouštět iluzorní tělesně-myšlenkové hranice uvnitř struktury těla, uvolní to zvýšené množství čchi a jejím přirozeným instinktem je proudit a připojit se mimo lidské tělo, a do našeho většího kosmického energetického těla. Jinová praxe usmívání se hlouběji a hlouběji do těla-mysli vždy vytvoří v nějakém okamžiku vlnu čchi, která se chce rozšířit dostatečně daleko, za naší kůží.

To iniciuje jangovou fázi praxe vnitřního úsměvu. Dovednost při zvládání této fáze vnitřního úsměvu je známá jako jangová praxe. Předpokladem je, že jsme alespoň částečně integrovali svou původní přirozenost jinovou praxí. Jinak by byl náš úsměv zpátky ven identický s jakýmkoli povrchním vnějším úsměvem.

Jakmile zvládneme jinovou i jangovou fázi, jsme připraveni zvládnout třetí dovednost, známou jako praxe wu-wej. To obvykle nastane pouze poté, co skutečně integrujeme jinovou a jangovou fázi vnitřního úsměvu a sloučíme je do našeho původního ducha. S wu-wej neboli nenucenou praxí, se náš původní duch současně usmívá a přijímá všechny jinové a jangové aktivity těla-mysli, uvnitř i vně kůže.

Ale wu-wej je většinou čirá abstrakce, hezká slova, do té doby, dokud ve skutečnosti používáme jinovou a jangovou praxi vnitřního úsměvu na zažití svého původní já jako konkrétní reality. Je to bod vyšších alchymistických formulí, ve kterých se původní duch postupně stává stále skutečnějším. Ale je užitečné mít plán praxe, i když jste jenom začátečník.

 

Úsměv do své aury

Začneme jangovou praxi tím, že jakoukoli čchi jsme uvnitř probudili, usmíváme se s ní navenek do energetického pole bezprostředně kolem těla, do zlatého vejce. Ke stabilizaci zpravidla pomáhá dýchání kůže společně s kvalitou úsměvu, vydechování čchi póry kůže ven do vejce a vdechování čchi ve zlatém vejci zpátky do sebe. Dýchání kůže ji udržuje uzemněnou, takže není jenom představou v naší hlavě. Tichá praxe, jedna minuta.

 

Úsměv do místnosti

Nyní to samé dýchání nechejme zesílit pulsujícím úsměvem a pociťujme, jak se rozpíná za naši nejbližší tělesnou auru a postupně naplňuje prostor kolem nás. Tichá praxe, jedna minuta.

Můžeme nasměrovat svůj vnitřní úsměv kamkoli vně našich hranic kůže, kamkoli si zvolíme. Je to možné, protože čchi je medium nesoucí náš vnitřní úsměv. Veškerý místní tok čchi, znamenající naše osobní energetické tělo, je vyživován univerzálním polem čchi pulsujícím do nás každým okamžikem. Můžeme vědomě obrátit tuto čchi vtékající do našeho fyzického těla jednoduše nasměrováním své lokální vlny úsměvu, aby proudila mimo nás. Přitom ji můžeme zaměřit kamkoli v čase a v prostoru.

Nepleťte si tento vnitřní proces úsměvu s prostým přemýšlením o něčem mimo tělo. Vnitřní úsměv zachytil naší tělesnou inteligenci a substanci a splynul s nimi, a proto vstupujeme do univerzálního pole čchi.  Myšlení je formou čchi, ale ta postrádá substanci neboli ťing, který obsahuje tělesná inteligence.

 

Úsměv k příteli

Takže pojďme rozšířit pulsující úsměv za svou auru, mimo místnost. Usmívejte se na celý dům nebo domov. Jste-li doma, vyberte si v jiné místnosti oblíbené křeslo, ve kterém rádi sedíte, nebo postel, nějaký objekt do kterého jste investovali hodně své čchi. Ať se váš úsměv stane způsobem poděkování nábytku za podporu, otevřete se pocitu čchi usmívající se zpátky do vás. Tichá praxe, třicet sekund.

Usmívejte se na člena rodiny nebo na dobrého přítele, bez ohledu na to, jak daleko jsou právě teď. Vyberte si někoho, koho opravdu milujete, u koho máte pocit blízkosti a s kým se cítíte příjemně. Když se na někoho na dálku usmíváte, posíláte zprávu jeho podvědomí, že ho přijímáte takového, jaký je, bez posuzování, stejně jako když jste se usmívali do svého těla a přijímali všechny jeho části bez nějakého posuzování. Můžeme dokonce zaměřit úsměv na jejich srdečního ducha nebo na další vnitřní duchy a oni se mohou usmívat zpátky na nás. Tichá praxe, jedna minuta.

 

Úsměv na obtížný vztah

Budeme se teď zabývat někým, s kým máte potíže. To může být dokonce osoba, kterou považujete za svého nejhoršího nepřítele. To znamená, že podvědomí duchové, vaše základní osobnosti vzájemně spolu nevycházejí. Usmějme se a zeptejme se svých vnitřních duchů, jak bychom mohli kontaktovat tuto obtížnou osobu na stejné vnitřní úrovni. Jenom se usmíváme, jako kdybychom říkali: "třebaže v něčem nesouhlasíme, v jádru tě zcela přijímám".

Vždycky se na tuto osobu usmívejte v této hlubší úrovni (hladině). Může to být spolupracovník, šéf nebo někdo ve vaší rodině. Usmívejte se na ně, vyzařujte tento pocit míru a přijetí jejich vnitřní inteligence. Můžeme použit vnitřní úsměv jako pomůcku na uhlazení příliš obtížných vztahů.

Tento druh vnitřního úsměvu není manipulace. Jste opravdu upřímní, vaše vnitřní srdce říká, že ho přijímáte, rádi byste měli přívětivý a uvolněný, pokojný vztah. Jejich osobnost to nemusí slyšet kvůli konfliktu s vámi.

Ale energeticky to mohou slyšet, takže podvědomí to může překládat na změnu v jejich osobnosti. Jen vezměte nejobtížnější vztah, který máte a ptejte se, jaká část této osoby nebo který duch nebo vitální orgán by mohl být opravdu v rozporu s vámi, a usmívejte se na něj. 

Existuje nějaká hluboká část, dokonce vašeho nejhoršího nepřítele, která s vámi není v konfliktu. Může vás to dokonce spojit při usmívání se do ducha orgánu v sobě, se kterým zápolíte. Každý člověk podvědomě chce mír a harmonii. Udržování hlubokého napětí zkracuje náš život, užírá kvalitu našeho života. Usmívejte se k svému nepříteli a buďte otevření pro objevování, je také vaším vnitřním přítelem. Může se usmát zpátky na vás. Tichá praxe, dvě minuty.

 

Úsměv na místní komunitu

Teď pojďme rozšířit naše soustředění, ať se rozpíná. Můžeme se usmívat na své domovské město (vesnici), na svou místní komunitu. Můžeme se usmívat na svou zemi, národní komunitu. Mají kolektivní, živé vědomí, které můžeme kontaktovat vnitřním úsměvem, a cítit je usmívat se zpátky na nás. 

Tichá praxe, jedna minuta. 

 

Úsměv na jakékoli globální společenství

Dále se pojďme zkusit usmívat na globální lidské společenství, což může pomoci vyřešit rasová a politická napětí. V tomto smyslu je vnitřní úsměv druhem účelově zaměřené modlitby, ale velmi neutrální modlitby, která se modlí za vzájemné bezvýhradné přijetí mezi všemi bytostmi. Jakmile je založena úroveň vnitřního respektu, cokoli může být vyřešeno. 

Můžeme se usmívat na jakékoli kolektivní globální společenství, společenství zvířat, stromů, delfínů, či motýlů, k jakému společenství se cítíte přitahováni, usmívejte se do jeho kolektivního srdce. Buďte otevření pro zpětný úsměv k sobě.

Tichá praxe, jedna minuta.

 

Když se usmíváte na přírodu, můžete obdržet zpětný úsměv od "zeleného člověka" nebo dalších přírodních duchů. Nemějte strach, když je jejich úsměv trochu chladný nebo neosobní, protože to nejsou lidé.

 

Úsměv do srdce Země

Můžeme pokračovat s touto vlnou úsměvu do ještě do větší vzdálenosti. Pojďme zkusit usmívání se do srdečního ducha planety Země, úsměv hluboko dovnitř Země. Můžete si zvolit úsměv přímo dolů pod svá chodidla do středu Země. Nebo možná dáte přednost rozšiřování do prostoru jako astronaut, takže můžete vidět celou planetu najednou, krásnou modrou perlu zavěšenou v černém vesmíru.

Úsměv, obrovský úsměv, přijímající planetu za to čím, a jaká je. Tento druh planetární inteligence je tak rozsáhlý, že je to, pro nás malé lidi, to nejtěžší k pochopení. Ale zůstaňme jednoduše otevření pro přijetí úsměvu s velmi hlubokou vibrací vracející se do nás. Tichá praxe, jedna minuta.

 

Úsměv na Měsíc, planety, vesmír

Nyní se usmívejte do vesmíru, do ducha Měsíce, do ducha dalších planet. Pozorujte je plovoucí kolem ve vnitřní vizi a pouze naprosto přijímejte jejich kosmické funkce, přírodní a astrologicko-duševní funkce. Usmívejte se do jejich individuálního nebo kolektivního srdce a buďte otevření pro pociťování zpětného úsměvu. Tichá praxe, jedna minuta.

 

Úsměv na Slunce a hvězdy

Nakonec se usmívejte dokonce ještě dál, na Slunce a další hvězdy za ním. Naše lidská mysl je nedílnou součástí jejich pole čchi. Kamkoli přesunete svou pozornost, mysl je již tam, protože vaše mysl je všude, kde je pole čchi. Používáme Slunce a hvězdy aby pouze navigovaly postupný pocit rozšiřování do nekonečného pole čchi. Rozšiřujte se, jen pokud je vám to nyní příjemné.

Jak se usmíváte, berete na vědomí bezhraničné pole čchi, rozšiřující se napříč vesmírem a za něj. Vždy jsme s ním ve spojení, součástí univerzálního pole, my lidé jsme jednotlivé body vědomí vetkané do tohoto obrovského moře vědomí. Takže pokud jedna část pole, malinký člověk na Zemi, začne s úsměvem, odesílá vlnu, která je okamžitě přenesena vesmírem na vzdálený konec tohoto pole. Podle fyziky zní okamžité cestování časem nemožně.

Přesto je to možné, protože rychlost vědomí je vyšší, než rychlost světla.  Viditelné světlo je jenom částicemi - fotony, svazkem energie fyzicky se pohybujícím polem rychlostí 300 000 km za vteřinu. Vědomí je celým polem, a tak jeho proces komunikace je okamžitý. 

Nic, včetně vaší vnitřní usmívající se vlny vědomí čchi ve skutečnosti nikam necestuje. Když se usmějete, jste již tam, protože čas, prostor a energie jsou jedno s vědomím. Univerzální pole vědomí (původní duch) si je vědom neustále sám sebe a celistvosti času, prostoru a inteligence.

Rodíme se jako součást univerzálního pole vědomí. A tak když se usmíváme do všech krásných hvězd, do obrovských kosmických inteligencí žijících ve středu spirálovitých galaxií s miliardami hvězd, dosáhneme je okamžitě. Nebude to vnitřnímu úsměvu trvat světelné roky, aby sdělil náš usmívající se pocit přijetí. Je to okamžité! Usmívejte se na hvězdy a buďte otevření hvězdám usmívajícím se okamžitě zpátky na vás. Tichá praxe, dvě minuty.

 

Usmívejte se do temného oceánu za hvězdami

Stejně tak snadno můžeme umožnit vlně vnitřního úsměvu proudit za hvězdy, galaxie a černé díry.  Můžeme se usmívat do samotného pole čirého prostoru, tmavé sametové části noční oblohy, která je právě ryzí, tmavou energií, ryzím potenciálem, čekajícím, až se napojíme.  Pamatujte si, že může vypadat jako prázdná nicota, ale ve skutečnosti je "otevřeným prostorem" naplněná nenarozenou čchi, jako gravidní kosmické lůno, připravené ke zrození budoucích galaxií a životních forem. Toto kosmické lůno obsahuje prvotní semena vašich budoucích myšlenek, citů a pocitů – všechno čekající „na stažení“, jako kosmické interaktivní vzory, které použijete k modelování své identity.

Ve skutečnosti to znamená, že se můžeme usmívat do dalších dimenzí. Existují neviditelné dimenzionální hranice, které mohou zadržet velké částice, ale vpustí usmívající se vědomí. Pojďme se nyní usmívat do inkoustově černého prostoru, do duchovních oblastí, kde můžeme přijmout vedení, nebo zprávy, nebo cokoli, čemu jsme otevření.

Pamatujte si, že usmívání se je právě způsob, jak zachytit své vnitřní srdce a zaměřit ho kamkoli potřebujeme na vyzáření celkového bezpodmínečného přijetí. Jak se usmíváme do dalších dimenzí svého já, staňme se otevření zpětnému přijetí tohoto bezpodmínečného přijetí úsměvu. Když se projeví toky energie úsměvu dalších dimenzí v naší lokální mysli, mohou se zformovat do hlasu, obrazu, pocitu, myšlenky nebo vnímání. Tichá praxe, pět minut nebo déle.

 

Dopřejte si pocítění zpětné vlny úsměvu.

Děkujte všem těmto aspektům vesmíru, které se jednotlivě usmívají zpátky na vás nebo nějakým způsobem reagují na váš úsměv. Nyní jsme vyzařovali vlnu úsměvu z našeho středu těla do centra univerzálního těla mimo nás. Je na čase, abychom následovali zpětnou vlnu tohoto vnitřního úsměvu.

Když odešlete usmívající se vlnu do hlubokého centra vesmíru nebo jakkoli daleko se usmíváte, můžete očekávat odpověď z vesmíru zpátky. Pociťujte tento zpětný úsměv jako kolektivní vlnu, vlnu úsměvu cestující polem čchi za hvězdy, Slunce, za planety, Měsíc, skrze Zemi a celý její ohromný souhrn rostlin, zvířat, úsměv plynoucí zpátky k vám, zpátky do místnosti, kde jste, zpátky do vaší aury a do fyzického těla.

Nevadí, jak daleko se usmíváte.  Možná se usmíváte na planety, na hvězdy nebo možná se usmíváte jenom na psa na druhém konci města. Na tom nezáleží, jen pociťujte, jak se vaše vlna úsměvu vrátí k vám, k vašemu tělu v této místnosti, kde sedíte.  Pocitem, že je hodně prostoru uvnitř je možné přijmout vlnu úsměvu čchi, rychleji vyčistit vnitřní prostor těla a uvolnit ho.

 

Shromážděte vlnu usmívající se čchi ve svém těle

Nechejte vlnu vstoupit hluboko do svého těla. Pociťujte své vnitřní srdce a vnitřní rodinu tělesných inteligencí otevřených pro přijetí tohoto toku - vlny úsměvu z většího pole čchi. Naplnění touto čchi nám umožní soustředění do spodního tan-tchienu, našeho vnitřního oceánu. Shromážděte ji do žhoucí zlaté koule čchi. Usmívejte se a spočiňte myslí v tomto spodním energetickém centru, zdroji energie za vaším instinktivním břišním mozkem. 

Teplá, žhoucí koule čchi je váš duchovní aspekt těla, jeho čiré energetické já, krystalizace nebo esence všech vesmírných vibrací energie, na které jste se usmívali na své cestě. Když se koule čchi nebo perla stane stabilní, teplou a pulsující, cítíme se bezpečně uvolnění od hutnosti svého těla a pociťujeme přesun centra našeho života do těla energetického.

 

Poznámka: u mnoha lidí stimuluje naučení se pocítění vnitřního úsměvu snadněji poslech zvukového záznamu, než čtení. Odkaz na zvukový záznam postupu (anglický).

 

 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz