Důležité body

 
  • Slezina, játra a srdce jsou orgány s nejpřímějším vztahem ke krvi.  Slezina filtruje krev (modifikování složení krve), játra krev uchovávají a srdce ji pohání. Každý problém spojený s krví bude zahrnovat alespoň jeden z těchto orgánů.
  • Játra a ledviny jsou blízce příbuzní.  Jejich kanály se na mnoha místech kříží. Játra uskladňují krev, ledviny uskladňují esenci. Obě tyto substance jsou jinové a považují se za schopné vlivu na reprodukční funkce.
  •  Srdce (horní ohřívač) a ledviny (spodní ohřívač, voda) na sebe vzájemně dohlížejí a vzájemně na sobě závisejí. Duch srdce a esence ledvin spolupracují na ustavení a udržování lidského vědomí.
  • Zažívací funkce sleziny je propojena s distribučními funkcemi jater. Disharmonie mezi nimi přináší rozličné zažívací potíže. Transportní a zažívací funkce sleziny (nazývané také střední čchi) závisí na síle jangu ledvin.
  • Ačkoli plíce řídí čchi, musí dříve, než je vytvořena původní čchi, promíchat plicní čchi s esencí z ledvin. Plíce řídí čchi, játra čchi rozšiřují a ledviny jí poskytují základ.

 

acupuncture.com přeložil Jaroslav Holeček

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz