I

I-ťing (Yijing) - "Kniha proměn", čínská klasická kniha, která je tradicí připisována císaři Fu-si, jenž je považován za vynálezce osmi trigramů a některých hexagramů, které tvoří základní kostru této knihy. Zbylé znaky mají pocházet od krále Wena. 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz