Symbolické hvězdy

 

Tyto výjimečné hvězdy jsou níže pojmenované podle konkrétního charakterového potenciálu, který může být potenciálně pozitivní nebo negativní pro daného člověka nebo pro ostatní, kteří s ním přicházejí do kontaktu. Účinky budou vždy záviset na mnoha astrologických proměnných např. na kvalitě a kvantitě mistra dne a na dalších elementech, čase a místu horoskopu.

Když vstupují do horoskopu jako roční nebo 10-ti leté štěstí (nebo dokonce měsíční nebo denní), interagují s energií horoskopu během tohoto období. Jejich postavení v horoskopu obecně ukazuje oblast interakce:

Větev roku - signalizuje vliv na prarodiče, rodiče a rodinu v širším slova smyslu.

Větev měsíce - označuje vliv na samotnou osobu.

Větev dne - naznačuje vliv na manžela nebo manželku, nebo na danou osobu.

Větev hodiny - naznačuje účinky na děti, nebo na poslední roky člověka.

 

Hvězda pomoci (Assistance Star)

Hvězda pomoci v horoskopu narození – zde bude pomoc z nečekaných zdrojů díky bohyni Tchien i[1] (Tian Yi). Katastrofální situace se mohou obrátit ve štěstí; je-li ve vašem horoskopu narození, může umožnit popularitu. V ročním štěstí může ukázat na povýšení (prosazení se) nebo na zvýšení majetku.

 

Hvězda filozofie (Philosophy Star) 

Zájem o esoterické a filozofické záležitosti. V natálním horoskopu přidává pracovitou a inteligentní energii, ačkoli může příliš přispívat k domýšlivosti.

 

Hvězda agresivity (Aggresion Star)

Dává základní tendenci k agresivitě, ale může být dobrá nebo špatná v závislosti na ostatních energiích. Často je horší při silném mistrovi dne, ale slabému mistru dne poskytuje více odvahy. Může mít vliv na osobu nebo na její vztahy.

 

Hvězda vyhlídek (naděje) (Prospect Star)

Posiluje potenciál bohatství, ale může být nadměrně silná u silného mistra dne. U slabého mistra dne je hlavně pozitivní podporou.

 

Hvězda dobročinnosti (Benevolent Star)

Charakterizovaná laskavostí, skromností, stabilitou a realistickými vlastnostmi; může být významnou podporou potenciálu horoskopu.

 

Přátelská hvězda (Kidness Star)

Ve většině horoskopů posiluje štěstí v mnoha životních oblastech, např. ve vyhlídkách na sňatek, pokud jde o obtížné události nebo smolné události.

 

Hvězda romantiky nebo Broskvový květ (Romance Star or Peach Blossom)

Ovlivňuje emoce, touhy, charisma, vztahy a manželské štěstí a dokonce i kariérní vyhlídky vlivem charismatu. V některých horoskopech může ponechat osobu frustrovanou ve vztazích a více se zajímají o sexuální dobývání.

 

Hvězda studia (Study Star)

Je to umělecká hvězda doprovázená inteligencí a často je nesobecká v materiálních záležitostech. Když posiluje obdobnou charakteristiku v horoskopu, může ukazovat na přehnaně samotářské chování a je častá u mnichů, jeptišek a poustevníků.

 

Hvězda jízdy na koni (Horse-Travel Star)

„Koňská“ hvězda znamená cestování (tradičně na koni), schůzky v zahraničí, ale také pohyb a změnu. Vyskytuje-li se více než jednou, pak může vytvářet nepokojného člověka.

 

Velitelská hvězda (Commander Star) 

Je o vůdcovských kvalitách (vlastnostech) a v horoskopu narození může ukazovat na autoritu a působivé vystupování. V ročním horoskopu se může projevit jako nezávislost a podnikatelské schopnosti.[1] „Veliká jednota“.

 

Výpočet postavení popisovaných "symbolických hvězd" si můžete provést třeba na tomto odkazu. Po zadání dat a výpočtu klikem na malý obdelníček vedle dat, zjistíte postavení "symbolických hvězd". Jsou vždy uvedeny dole v každém "pilíři" - hodiny, dne, měsíce a roku.

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz