Kvalita elementů

DŘEVO

Příznivé:

 • Lidé dřeva dokáží měnit zdroje na produkty, idee na zisky a věří, že expanze nebo růst vyřeší problémy.
 • Jsou velmi družní a jsou obvykle obklopeni dalšími lidmi.
 • Mají dobré verbální schopnosti.
 • Jsou extrovertní a rádi činnosti dokončují.
 • Vždy se dívají do budoucnosti.

Nepříznivé:

 • Mohou mít prudkou povahu.
 • Pociťují znechucení, když druzí lidé nenaplňují jejich standardy.
 • Mohou být rozptýlení, rozšiřování sebe a svých zdrojů je rozmělňuje.
 • Obtížně projevují skryté emoce a často trpí pocitem nedostatečnosti.

 

VODA

Příznivé:

 • Lidé vody dobře komunikují, jsou mírní a starostliví.
 • Nejsou přímočaří a dávají přednost poddajnému, mírnému a nepřímému způsobu komunikace.
 • Vodní lidé jsou dobří na obou stranách komunikace, v poslechu i v mluvení.
 • Mohou využívat svou emocionální citlivost k ovlivňování lidí.
 • Věří své intuici a k dosahování úspěchu používají pružnost a vytrvalost.

Nepříznivé:

 • Jsou přístupní strachu a obavám.
 • Mohou být značně ovlivněni druhými lidmi a prostředím.
 • Mohou být snadno ovlivněni emocemi a musí zvládat tuto oblast svého života.  

 

KOV

Příznivé:

 • Umí organizovat druhé k dosažení cílů a záměrů.
 • Jsou soustředění (cílevědomí), emocionální, intuitivní, sebevědomí a agresivní v prosazování cílů.
 • Dokáží mít extrémní elán při sledování cíle.
 • Kov může být úspěšný v každém povolání, a může motivovat ostatní k dosažení společných cílů.

Nepříznivé:

 • Kov má tendenci být samotářem, k izolaci a často ustupuje (uzavírá se do sebe).
 • Jsou tvrdohlaví a řízeni vnitřní vírou, správnou nebo špatnou.
 • Když nastanou problémy, obrátí se při hledání odpovědi do sebe, nespoléhají na ostatní.
 • Nesdělují dobře své vnitřní pocity.
 • Jsou náchylní k smutku, depresi a osamělosti, což může ovládat jejich život.
 • Pokud se stanou pružnějšími a otevřenějšími, budou rozvíjet věrné přátelství a užívat si života.

 

OHEŇ

Příznivé:

 • Změna je převládajícím tématem lidí ohně.
 • Jsou to vůdci, motivátoři a přebírají kontrolu.
 • Charismatičtí, velmi samostatní a prudcí (vášniví).
 • Pokud se nic neděje, vznítí jiskru, aby něco vytvořili.
 • Dobrodruhové a vždy hledají něco nového.
 • Touží být středem pozornosti.
 • Jsou dobří řečníci a myslí a jednají rychle.

Nepříznivé:

 • Často skáčou dříve, než se podívají kam.
 • Nejsou-li pozorní, mají sklon být špatnými posluchači.
 • Ohniví lidé mohou být nádherní, plní vášní a dělají život vzrušujícím, ale někdy jsou pro ostatní příliš prudcí.
 • Mohou být nadměrně upovídaní a vyžadovat pozornost.
 

ZEMĚ

Příznivé:

 • Čestnost a upřímnost bývá převládající vlastností.
 • Mají tendenci být stabilní a nepohybují tak rychle jako ostatní, ale to, co jim chybí v rychlosti, tvoří s důsledností a dlouhou životností.
 • Neradi ztrácí čas velkými programy nebo nápady, místo toho se prokousávají reálnými situacemi.
 • Dobří jsou v řízení a organizaci, mohou jim být svěřeny realizace plánů.
 • Nejsou příliš emocionální, ale jsou vnímaví.

Nepříznivé:

 • Mají tendenci k ustaranosti, ve skutečnosti se mohou trápit nejen směřováním svého života, ale vším ve vesmíru.
 • Silné soustředění může vést k cílevědomosti, což překáží všestrannosti a schopnosti zvládat více faktorů současně.
 • Očekávání, že zbytek světa nahlíží na život jako oni.
 • Zemské typy mohou být tvrdohlavé a rigidní.
 • Na změny reagují dobře, pokud jsou pomalé a postupné, náhlá změna je znepokojuje.

 

Přeložil: Jaroslav Holeček z: https://www.healingtaousa.com/ZiPingWeb/ziping-reading.html

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz