Sedm taoistických formulí nesmrtelného já 2. část

jak je vyučuje Michael Winn

 

https://www.healingtaousa.com/tao_alchemy_formulas.html

 

Přípravná praxe

 

Očista, uzemnění a soustředění pomocí různých forem čchi-kungu (meditace jako pohyb). Příklady:

  • Oceánské dýchání na otevření tan-tchienu,
  • Pět zvířat a šest léčivých zvuků na očistu orgánů.
  • Chi Nei Tsang (hluboká masáž orgánů) na detoxifikaci.
  • Železná košile a vnitřní dýchání čchi a zakořenění do země.
  • Léčivá láska na dobití, harmonizaci a duchovní vedení sexuální energie.
  • Tchaj-ťi-čchuan, pa-kua-čchuan další vnitřní bojová umění na čistění a vyjádření vnější čchi protékající používáním tělesného pohybu,
  • Prvotní čchi-kung (duchovní tchaj-ťi) pohybová ceremonie na navrácení toku čchi k jejímu původu ve wu-ťi (nejvyšší neznámo).

 

1. Formule vnitřní alchymie

1a. Vnitřní úsměv na vyzařování srdeční přítomnosti duchovního těla do fyzického těla-mysli a většího těla lidskosti a přírody. Možná nejjednodušší a tudíž nejvážnější praxe ze všech se používá na integraci vnějšího života s vnitřní meditací.

1b. Mikrokosmická oběžná dráha na obsažení a uložení čchi energetického těla. Je to dynamická meditace vytvářející vyvážený tok jinu-jangu, věčného zlatého světla kroužícího kolem páteře a hrudníku. Také je známá jako "malé nebeské kolo" nebo "embryonální dýchání", tato meditace vyrovnává prenatální čchi (z nebe) a postnatální krev (ze Země, těla a předků) a stabilizuje celý tok jinu-jangu protékající meridiány.

1c. Fúze pěti elementů 1. harmonizuje pět fází toku čchi (wu-sing). Praxe Fúze 1. přetvoří negativní emoce na pozitivní, na ctnostný tok čchi. Harmonizuje pět šen, biologickopsychologických inteligencí osobního já. V této praxi se těchto pět duchů životně důležitých orgánů, také známých jako "vnitřní bohové", roztaví na esenci a přirozenou ctnost (te) na perlu původní čchi (juan-čchi) v břišním kotli (spodní tan-tchien).

1d. Fúze pěti elementů 2. a 3.  Perla aktivuje jin-jangovou pulsaci osmi kosmických sil (I-ťingový trigram energie), která vtéká do osmi mimořádných cév lidského těla. Tyto hluboké energetické kanály tvoří plán nebo matrici našeho osobního energetického těla a zásobuje dvanáct obvyklých meridiánů čchi.

Když je těchto osm duševních energetických kanálů aktivováno, společně otevřou makrokosmický oběh (neboli "velké nebeské kolo") a mohou léčit na velmi hluboké úrovni. Rychleji a daleko efektivněji než akupunktura nebo byliny při léčení chronických nemocí. Tato praxe otvírá hluboké pole uvědomění čchi mimo tělo, proto má svou reputaci při probouzející duševních síl (známých jako osm siddhi v podobné indické tradici).

 

2. formule vnitřní alchymie 

2. Vnitřní sexuální alchymie neboli menší osvícení kchan a li (vody a ohně). Tato praxe předpokládá jakousi dovednost v taoistickém externě sexuálním kultivačním umění zadržení spermatu u mužů a částečném zmírnění menstruačního cyklu u žen. (Podívejte se na domácí studijní kurs Tao sexu). Metoda kchan a li "duchovního sebe-styku" spojuje v těle původní ohnivou a vodní čchi. Rozpouští osobní rozštěpení mysli a těla (a z něho vyplývající nemoci) propojením a sjednocením všech mužských a ženských duševních fragmentů v dolním břišním kotli (v pupečním centru), v našem těžišti.

Když se v břiše vypařuje původní ohňová a vodní čchi, vytváří původní čchi, která rozpouští hluboké genetické vzory (zákonitosti). Otvírá vnitřní oko a schopnost "vidět" dovnitř svého těla a do podstaty. Tato meditace vytváří pocit duchovního těhotenství, hluboké tělesné blaženosti známé jako utváření "nesmrtelného zárodku".

 

3. formule vnitřní alchymie

3. Alchymie slunce a měsíce neboli větší osvícení kchan a li (vody a ohně). Rozvíjí předchozí úroveň integrace pěti vnitřních esencí osobního já s pěti silami směrů planetárního já - (severu, jihu, východu a západu, setkávající se ve středu Země) v kotli solar plexu.

Síly slunce a měsíce "vaří" planetární esence a jsou spojeny s duchovním narozením "nesmrtelného dítěte" neboli většího elixíru. Je to zážitek našeho znovuzrození vnitřního já – odehrávající se na vnějších polích reality. Rozpustí hranici mezi adeptem a přírodou (včetně lidskosti) a rozpouští mnoho geomantických (feng-šuej) a dědičných zákonitostí, které je potřeba léčit.

 

4. formule vnitřní alchymie

4. Planetární a duševní alchymie neboli největší osvícení kchan a li. Tato třetí praxe vody a ohně integruje pět tělesně-duchovních esencí osobního já a pět planetárních sil společných sluneční soustavě já - (označené symbolem Slunce) uprostřed kotle v srdci. Je to "prožívání astrologie", ve které kosmické síly jsou zaměřeny dovnitř těla, kde neustále fungují prostřednictvím planetárních tónů (hudba sfér).

Zahrnuje například přímý zážitek spřátelení s planetárním duchem Saturnu, vládcem zemského elementu, jádru sjednocení živé podstaty a ovládající astrologické síly projevu. Úspěšná praxe odstraní veškerý strach ze smrti a rozpustí hluboké karmické zákonitosti odporu a zápasů, které zamořují lidskost. Umožní nám zřetelně přijmout a přenášet vnitřní slunečný logos neboli způsob poznávání, dozrání naší vnitřní moudrosti neboli nesmrtelného já.

 

5. formule vnitřní alchymie

5. Hvězdná alchymie neboli uzavření (utěsnění) pěti smyslů.  Sjednocuje pět šen, pět proudů osobního vědomí, které fungují prostřednictvím našich smyslů, s pěti silami kolektivního hvězdného já. Tělo hvězdné mysli může být viděno ve čtyřech čtvrtinách kruhu stálic na noční obloze, původně označených symbolicky heraldickými zvířaty (černou želvou, červeným fénixem, zeleným drakem a bílým tygrem).

Pátá část, kvintesence, je purpurová Polárka ve středu oblohy, která s Velkou medvědicí Velkého vozu označuje průběh ročních období, jak jejich klika otáčí jakoby rukou kosmickými hodinami. Tyto osobní a hvězdné esence se spojují v horním tan-tchienu, v kotli v hlavě. Je to proces naší vnitřní moudrosti dosahující hvězdný logos, nebeskou úroveň nesmrtelnosti.

Čistý otevřený prostor spojující tři kotle splyne. Stabilizuje nebeskou osu a aktivuje to,  co Lao-c´ nazývá "velkým tónem".  Hluboký mír a rozmanité duchovní kvality se kontinuálně manifestují z tohoto aktivovaného jádra a vyzařují ultrazvukovou vibraci do našeho fyzického bytí. Náš duševní vzor expanduje svůj vědomý osud zahrnujíc rozměry života mimo fyzickou úroveň. 

 

6. formule vnitřní alchymie

6. Alchymie nebe a země neboli setkání nebe a země. Tato praxe integruje původní nebe neboli já - s pozdějším nebem (zemí) - fyzickým já. Já zde identifikuje sebe, zde se dvěma rozměry, které současně existují a spolutvoří: "beztvárnou formu" naší existence a "skutečnou formu" našeho bytí. Tyto dva polární rozměry našeho většího já - provozují kosmický sex. Spojují se za účelem znovu -otevření vchodu k jejich původnímu stavu neboli "původnímu já". Tento původní stav neboli prvotní nebe je nazýváno chun-tun - původní chaos - jednota, která předcházela "velkému třesku" prasknutí kosmického vajíčka.

Tři Původní (san jüan) nebe, země a lidství jsou shromážděni ve třech tělesných kotlích, jako původní ťing, původní čchi a původní šen. Tento třítónový harmonický akord rezonuje se základním neboli původním tónem času a prostoru.  Uvědomění se pak stabilizuje v osovém centru, kde nyní může být zakotvena naše skutečná vícedimenzionální přirozenost.

Symbolizuje ji tónální dvojitý vír otáčející se vyšší rychlostí, než je rychlost světla v prázdném prostoru. V něm se spojí naše vnitřní nesmrtelná moudrost přítomnosti, kvintesence lidského hloubání v centru kosmického anuloidu (duchovní černá díra). Musíme vstoupit do těchto dveří, abychom dokončili svou cestu návratu k Původu.

(Poznámka: tento kurs je vyučován jednou za dva roky; nahrávky se veřejně neprodávají. Považuji za podstatný přímý přenos této subtilní úrovně).

 

7. formule vnitřní alchymie

7. Spojení člověka a tao. Tento stupeň je integrací šesti předchozích úrovní vědomí do zážitku současného žití v přítomném momentu ve všech dimenzích, od fyzického lineárního času k duchovnímu času věčnosti. Tento stav nemůže být pro druhé plně poznán nebo pojmově nadefinován. Z mého omezeného záblesku z tohoto stavu bych řekl, že jde o zážitek žití plně ve wu-ťi - nejvyšším neznámu – které definuji jako božskou přirozenost bez vládnoucího boha.

Toto je skutečné dosažení autentického neboli nesmrtelného já, permanentní stav milosti známý jako wu-wei - "nenucený čin" nebo "spontánní akce bez jednání". Vytvoření (ze zjevného) a návrat do beztvarého původu se bezproblémově navzájem naplní. Věřím, že dosažení této sedmé úrovně je spontánní a odehraje se když vnitřní vůle našeho vnitřního nesmrtelného mudrce dosáhne kompletní připojení k tao. Nejsem zatím kvalifikovaný k jejímu učení a upřímně nejsem si jist, jestli je to naučitelné. Může se udát jenom přímým přenosem z tao na zralého a chápavého adepta.

 

Osm větví velkého tao

Taoistická tradice se často sama sebe popisuje jako osm klasických větví, vycházejících z devátého, osového kmene tao. Různí spisovatelé popisují těchto osm větví různě. Zde je má oblíbená verze:

1) Nej-kung, který zahrnuje sedm formulí vnitřní alchymie (nej-tan-kung) a další formy meditace. Ticho uvnitř ticha mysli je zdrojem, který prolomí do pohybu života v ostatních sedmi větvích.

2) Čchi-kung, který také zahrnuje tchaj-ťi čchuan, pa-kua čchuan a všechny posvátné tance. Pohybová meditace jako na tělo zaměřená metoda rozvíjející vnitřní přírodní zákonitosti.  

3) Taoistická filozofie – nauky I-ťing: kosmologie, astrologie, numerologie, fyziognomie (čtení z obličeje), palmisterie, věštění a použití těchto principů v libovolné přírodní vědě.

4) Léčivé - zdravotní umění: akupunktura, tuiina, hluboká orgánová masáž, moxa.

5) Sexuologie: fang-č' (ložnicová umění), lékařská a duchovní.

6) Feng šuej: bydlení (domov, kancelář) a mrtví (hroby).

7) Výživa pěti prvků a herbologie..

8) Krásné - expresivní umění čchi: hudba, zpěv, kaligrafie, malba, sochařství, vypravěčství (dnes film a divadlo).

 

Přeložil: Jaroslav Holeček 2013

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz