Slovník

Zdroje:

Lexikon východní moudrosti, Votobia 1996

Vladimír Ando - Malá encyklopedie taoismu, Libri 2010

Fabrizio Pregadio - The Encyclopedia of Taoism, London: Routledge, 2008

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz