Meditace

Vzhledem ke specifičnosti taoistické praxe je obrácení se do nitra podstatou zaměření a spojuje se zejména s meditací. Společně s rituály byla meditace a stále zůstává jednou z primárních forem taoistické praxe. Taoisté často odkazují na meditaci jako na "tichou praxi" (jinggong - ťing-kung) a chápou ji jako vztahující se ke kultivaci vrozené povahy. Existuje pět hlavních typů taoistické meditace.

  1. Apofatická nebo kvietistická meditace, která vychází z různé taoistické terminologie
  2. Vizualizace (cunxiang - cchun-siang)
  3. Přijímání potravy (fuqi - fu-čchi)
  4. Vnitřní pozorování (neiguan - nej-kuan)
  5. Vnitřní alchymie (neidan)

Taoisté také vyvinuli specifický typ praxe pro ženy, známý jako "ženská" alchymie" (nüdan - nü-tan), který byl nejprve systematizován v pozdním císařském období. Historicky vzato se tyto metody objevily během různých období a jsou často spojeny se specifickými pohyby. Apofatická meditace se poprvé objevila v průběhu klasického období a zejména v rámci linií vnitřní kultivace. Vizualizace a přijímání potravy se poprvé objevily v průběhu raného středověku a jsou především spojeny s Nejvyšší čistotou. Vnitřní pozorování se objevilo během pozdního středověku pod vlivem buddhistické meditace vhledu a je především spojeno s klášterním systémem dynastie tchang. A konečně vnitřní alchymie se také objevila během pozdního středověku a má spojení s Kompletní dokonalostí, tzv Jižní školou a s dalšími liniemi.

Kromě toho, vnitřní alchymie začlenila mnoho dalších taoistických meditačních metod do většího systému. Obecně vzato zdůrazňuje apofatická meditace prázdnotu a klid (ticho); přijímání potravy zdůrazňuje spojení a čerpání (absorbci) různých energetických vlivů (například sluneční a měsíční čchi); vizualizace zdůrazňuje imaginování různých dimenzí sebe a vesmíru (např. duchů nebo pěti jinových orgánů); vnitřní pozorování obsahuje prozkoumávání „vnitřní krajiny těla"; a vnitřní alchymie se zaměřuje na výcvik s cílem kompletní psychosomatické transformace. Apofatická meditace a vnitřní alchymie jsou nejčastěji praktikované meditace.

(Podle: Daoism A Guide for the Perplexed - Louis Komjathy 2014)

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz