F

fang-čung-šu (fangzhongshu) – „ložnicové umění“; souhrnný pojem pro všechny sexuální techniky, které vedou k realizování taa a k dosažení nesmrtelnosti.

fej-šeng (feisheng) - „vzlétnutí vzhůru", pojem označující dosažení ideálního cíle religiózního taoismu, nesmrtelnosti ve fyzické podobě. S mnoha postavami taoistických nesmrtelných (sien) je spjata oblíbená představa jejich vzestupu na nebesa jako projevu konečného vysvobození a vstoupení do stavu nesmrtelnosti. Obvykle se vykresluje jako obraz, kdy za bílého dne, mnohdy za přítomnosti svého učedníka-pokračovatele, se světec vznese v tělesné podobě na nebesa nebo na ně odletí na drakovi či bílém jeřábovi. 
(V.Ando - Malá encyklopedie taoismu)

feng – vítr

Fu-si (Fu Xi) 2852 - 2737 př.n.l. – připisuje se mu kromě dalšího uvedení akupunktury do praxe a výroba devíti typů jehel pro její potřeby. Kromě toho sestavil osm trigramů, které daly vznik I-ťing, Knize proměn.

fu-čchi (fuqi), "polykání čchi", jedna z metod praktik pěstování života (jang-šeng); nazývá se též pojídáním čchi, š' -čchi (shiqi). Cvičenec se při ní koncentruje na jemné a pomalé dýchání a představuje si, že prostřednictvím dechu vstřebává do sebe esenci vesmíru a země, slunce a měsíce, která pak v něm vyživuje a ozdravuje vnitřní orgány (cang-fu). To mu pomáhá dosáhnout dlouhověkosti jako předpokladu k pozdějšímu konečnému dovršení taoistické cesty, dosažení tao (te-tao). Polykání čchi rovněž slouží jako příprava k vyšším stupňům cvičení, jako je embryonální dýchání (tchaj-si). Může být kombinováno s omezením příjmu potravy (pi-ku) či pitím vody obsahující zpopelněné talismany (fu-Iu). Nejstarší dochované písemné památky o praktikách fu- čchi pocházejí ze 2. století před n. l.


 


 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz