2. Vnitřní úsměv rozpouští trápení jeho přijetím

Taoistické meditační metody (nej-kung) nezřídka používají na rozpuštění emocí, mentálních projekcí (představ), soudů a navyklého nebo vynuceného vnímání srdce-mysli více zaměření záměru nežli čchi-kung. Jedna z nejpopulárnějších a nejefektivnějších metod, které se na západě ujmuly, je vnitřní úsměv, přenesený do dvacátého století Oblakem, taoistickým poustevníkem na Dlouhé bílé hoře v severovýchodní Číně prostřednictvím Mantaka Chii.

Vnitřní úsměv je meditativní srdeční tmel, který spojuje sedm Oblakových formulí nesmrtelnosti. Každá formule začíná a končí spontánní praxí vnitřního úsměvu. To je standardní praxe wu-wej naprosté jednoduchosti.

Vnitřní úsměv je založen na taoistickém principu, že velice hutné a rezistentní obyčejné srdce-mysl poskytuje autentický základ nesmrtelnosti. Je to jiný způsob, jak říci, že trápení a odpor ke změně uvnitř člověka je skrytý dar – duchovní esence vlastní spásy. Vnitřní úsměv je metoda na odkrytí tohoto daru. Vnější úsměv naznačuje čínskou představu o tváři, která ukazuje na člověka, který ovládá svět. Takže usmívající se tvář běžného srdce-mysli má sklon působit nebo manipulovat lidi a situace.

Vnitřní úsměv je metoda rozpouštějící tyto falešné vnější vrstvy srdce-mysli a otevření spontánní duchovní radosti vnitřního srdce (ling) asi nejlépe překládaného jako duše. Ling je často zmiňováno v Lao-c´-ově textu z 5. století př.n.l. Vnitřní úsměv rozpouští podmíněné vzory srdce-mysli, takže neruší duši ve vyjádření její vůle. Tímto způsobem umožňuje osudu, aby byl snadno naplněn. Vnitřní úsměv pomáhá navodit stav, ve kterém zapomenete na malé já a postupně rozpustíte hutné fyzické tělo do pole čchi, kde funguje jako rozšířenější energetické tělo, vyšší bytost na vyjádření lingu.

Vnitřní úsměv je jednoduchá a praktická metoda kultivace taoistického tchung (tong), definovaného jako stav nepodmíněné otevřenosti a vše-pronikajícího velkého ducha - ta-šen. Úsměvem a nepodmíněným přijímáním každého aspektu sebe všechna polarizovaná vnímání já jednoduše zmizí (rozplynou se).  Hranice mezi sebou a ostatními se postupně rozpouští. Pocit míru a jednoty samovolně vyvstává otevřením vnímání hlubšího neduálního vědomí ležícího v základu všeho tvůrčího napětí jin-jang.

Vnitřní úsměv byl původně vyučován pouze s jinovou fází, systematicky se zaměřující na srdce, bezvýhradné přijetí mozku, páteře, tří elixírových polí (tan-tchienů), pěti vitálních orgánů, jejich kanálů a všech dalších tělesných tkání (Chia 1985). Umožní člověku poprvé naočkovat pocit přijetí, aby snadno pronikl jako jemná, milující a vřelá záře do lidské biologie (základní ťing). Krev, kosti, kůže a páteř jsou naplněny vnitřním úsměvem, dokud nezačnou společně pulsovat. Tento zářící pocit se poté rozšíří k vitálním duchům (ťing-šen), kteří ovládají kanály s proudící čchi a psychologii.

Ve svém vyučování jsem začal přidávat jangovou fázi, to je obrácený směr a vyzařování od srdce, a vlnu úsměvu mimo tělo (Winn 2003). Jangová verze vnitřního úsměvu přijímá vše vně těla, vrstvu za vrstvou: auru, místnost, rodinu, vesnici, nepřátele, vlast; planety, Měsíc, Slunce, hvězdy a temnotu za nimi. Usmívání se navenek do komunity a světa přírody nabízí souvislost nepodmíněné akceptace světového osudu. Adept potom „prolistuje“ tato hlediska rychle, opětné obrácení směru toku přijetí, usmívání se vrstvami vnějšího světa zpět do fyzického těla. Nakonec se tato vlna úsměvu rozpouští zpátky do před-natálního beztvarého oceánu čchi v tan-tchienu.

Vnitřní úsměv je jednoduchá základní praxe, kterou se může kdokoli snadno naučit. Zatímco samo usmívání se je snadné a přirozené, vnitřní úsměv zabere hodně praxe srdce-mysli, aby zůstaly přítomny ve vyšších úrovních kosmického čchi, které se projeví, jakmile je srdeční mysl rozpuštěna do většího pole čchi.

Historický původ vnitřního úsměvu, jak byl přenesen od horského rodokmenu putujících taoistických poustevníků, není jasný. Může být rozvinutím nebo variací sezení do zapomnění (cuo-wang), taoistické praxe vyprázdnění neboli půstu srdce-mysli.

Pokračování

 

 

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz