4. kapitola - Přehled praxe vnitřního úsměvu

Joyce Gayheart, chlácholící v Číně neklidnou pandu - malého medvěda.

 

Bývalý student trochu moc vážného zenového buddhistického učitele se přišel naučit taoistický vnitřní úsměv. Před několika lety jeho skupinu velmi přísného zenu sezení navštívila Thich Nat Hanh, slavná vietnamská buddhistka. Povšimla si jejich vážných tváří a řekla jim: "Když sedíte, usmívejte se."  To je rozzlobilo. Ale ona se začala smát a okamžitě opustila tuto skupinu.

Nejlepší způsob naučení se vnitřnímu úsměvu, který jsem objevil začíná vnějším úsměvem. Použijte to, co už znáte, je to snadnější. Je nutné v každém případě začínat vnějším úsměvem, protože většina lidí ve skutečnosti nemá přístup k vnitřní úrovni svého srdečního ducha. Ten je ještě nevědomý. A tak ho začněte napodobovat, později to zvládnete!

Někdy nám v usmívání se zabraňuje napětí kolem úst. Jednoduché hlazení koutků úst prsty vně podél "linky úsměvu" tváře může spustit reflex úsměvu. Matky mohou tuto techniku použít na uklidnění nervózního dítěte, které vytrvale pláče. Když hladíte jeho ústa – lícní linie úsměvu, spustí to reflex úsměvu a přestane plakat.

Naše osobnost je obvykle fragmentovaná - to je to, co nazýváme obyčejnou myslí ega. Ego je jenom částečně vědomé, částečně uvědomělé, navrstvené kolem jádra bytosti ve všech druzích podivných a zamotaných forem. Ego samo je podle taoistické hlubinné psychologie jako pytel různých "vůlí" nebo inteligencí (šen), které navzájem bojují o převzetí naší identity. Jedna chce dělat to, další chce jíst, třetí chce souložit nebo získat peníze, nebo nabýt sílu.

V různých etapách našich osobních vztahů, v různých časech dne nebo v různých obdobích života, všechny tyto různé hlasy soupeří mezi sebou. Taoisté nazývají tyto vnitřní hlasy tělesnými duchy, ťing šen. Nejlepší strategií na jejich harmonizaci je začít s vnějším úsměvem, a začít pracovat na cestě dovnitř vytvářením kontaktu a shromažďováním různých společných fragmentů nás samých do té doby, než se dostaneme do svého skutečného centra. Pak se můžeme usmívat svým způsobem zpátky ven všemi mnohobarevnými vrstvami sebe sama.

 

První návod K úsměvu „rozcvička“

Každý teď prosím pouze předstírejte úsměv, umístěte velký vnější úsměv na svou tvář. Hodláme zachytit vnější úsměv a zaměřit ho dovnitř sebe. Toto ráno jsme dělali smích od plic. Úsměv je úplně odlišná energie nežli smích. Úsměv neaktivuje břicho, úsměv pochází více ze srdce a obličeje. Dokonce, i když falšujete vnější úsměv otočením koutků úst nahoru, aktivujete celý komplex svalů a žláz.

Jestli přichází jenom z vaší tváře, pociťujete "no, musím se opravdu usmívat, je to společensky správné, je to politicky korektní". Jste jako politik - volte mě, mějte mě rádi, darujte proto nějaké peníze. Vnější úsměv je často manipulace.

Přesuňte se prosím dolů ze své tváře a začněte s laděním svého srdce. Nemám na mysli fyzické srdce. V čínské medicíně se někdy tvrdí, že máme pět srdcí. Každý z tělesných duchů, vnitřních vitálních orgánových inteligencí (někdy nazývaných vnitřní bohové, protože jsou tak mocní), když pohnete všech těchto pět, aby se usmívali - začnete se dotýkat vnitřního srdce, původního ducha. Ten je tím, co se usmívá každým z pěti bohů vitálních orgánů.

Ale původní duch je u většiny z nás schovaný docela hluboko, je tím, co nazýváme vnitřní pozorovatel. Nikdy nemluví, a tak ho neznáme. Je jenom abstrakce. Tak začneme vyvoláním dostupnějšího ducha srdce. Původní duch a srdeční duch jsou odlišní, ale vzájemně blízcí. Vyvolejte čistotu svého vnitřního dítěte.

Žádejte vnitřně, aby si váš srdeční duch rozpomenul na sebe jako na fyzické dítě, když bylo volné od světských zátěží. Může to být uschované velmi hluboko, ale vibrační vzor je ještě přítomný ve vašem poli čchi, společně se všemi dalšími životními zkušenostmi. Toto je jeden způsob, jak zpřístupnit čistý vnitřní pocit úsměvu - že jste ho kdysi zažívali každým okamžikem.

 

Vyvolejte srdečný duchovní vnitřní úsměv jako malé dítě.

 

Jestli cítíte, že ho nedokážete vyvolat, hrajte si s nějakým dítětem, abyste znovu získali kontakt s pocitem původní čchi a ducha. To je důvod, proč jsou děti tak neodolatelné; udržují paměť našeho "ztraceného" (to je potlačeného) původního ducha. Fotografie: SONJA BOZIC

Starověcí Číňané považovali ducha fyzického srdce za císaře této pozemské tělesné oblasti, protože "on" dává život a krev a ohnivou jangovou energii ostatním bohům orgánů, kteří byli považováni za jeho ministry. Vodní oblast ducha ledvin byla jeho císařovnou.

Rozšiřujte v těle teplý pocit svého srdečního ducha celou cestu dolů do ledvin. Představte si srdce-manžela poskytujícího manželce vřelé objetí. Dvě minuty tiché praxe.

Nyní se začněte mračit. Velký těžký zamračený pohled, hluboce se zamračte, otočte koutky úst dolů, aktivujte vnitřní zamračení. Ihned pocítíte stažení a napětí tváře. Srdeční oheň se ochlazuje a možná i vychládá. Po chvilce intenzivně zamračeného pohledu, se začnete cítit směšně, pro toto všechno vědomě způsobené napětí, že se budete muset usmívat a uvolnit to. Tak teď nechejte uvolnit toto zamračení.

 

Vnitřní zamračení

Chrlič na Notre Dame v Paříži.

 

Někdy mi lidé říkají, že „se nemohou usmívat“ jsou právě příliš podráždění a napjatí. Tak jim odpovídám: "dělejte vnitřní zamračení, jděte tak hluboko, jak dokážete. Zpravidla je zamračení unaví a začnou se usmívat. To je účinek jin – jang, jdete do jednoho extrému, a přejde to na opačnou stranu. Láska se stává nenávistí, nenávist se stává láskou.

Tao, cesta, přirozená cesta, je neustálým nalézáním harmonie a vnitřní úsměv je čistou harmonií, protože opravdu ničemu nevnucuje. Obsazuje prostor mezi extrémy, a tak se jin a jang cítí podporovány jeho přítomností. 

Opravdový úsměv se nevnucuje ničemu a nikomu. Je jenom sdělením: "přijímám, otevírám své srdce, přijímám, co jste a vše, co je". Nepožaduje, aby někdo cokoli udělal. S opravdovým vnitřním úsměvem se usmíváte, ať vám nitro vašeho těla, nebo vnější svět úsměv vrátí nebo nikoli.

S vnějším úsměvem se můžete cítit donucení nebo provinilí, protože někdo se na vás usmíval a pociťujete povinnost se na oplátku usmívat. S vnitřním úsměvem tady neexistuje žádný náznak "já vás nebudu mít rád, jestli se také na oplátku neusmějete". Tak si teď uvědomte, jestli pociťujete čistý neutrální úsměv, nebo jen dojatý úsilím či proviněním nebo nějakou jinou emocí.

Je to velmi vysoká duchovní praxe používání vnitřního úsměvu na spojení veškerých svých vnitřních biologických inteligencí se všemi subtilními energetickými tělesnými úrovněmi. Tato subtilní těla vás spojí s větším kolektivním duchem, který je sdílený každým člověkem jako duch lidství. Toto otevření vyšších subtilních těl se odehrává při cvičení sedmi formulí vnitřní alchymie.

Ale nejprve musíme položit základy ve fyzickém těle. Začínáme základním vnitřním úsměvem. Odpočiňte si na chvíli od rozcvičky v usmívání. Dovolte, abych Vám podal krátký přehled, jak budeme prakticky postupovat.

 

 

Pět hlavních tělesných cest pro úsměv

Abychom se ujistili, že celé naše fyzické já je obsaženo v procesu úsměvu, chystáme se projít tělem systematicky. Uvedu hlavní část cesty, po které se budeme usmívat. Původně jsem vyučoval jenom tři: hlava a orgány, páteř a zažívací ústrojí. Po desetiletích praxe jsem objevil, že úplnější je pracovat s pěti hlavními fyzickými cestami:

 

Každý člověk má tři mozky

1.   Seřadíme a otevřeme tři mozky - horní mozek, srdeční mozek a mozek břicha. Chystáme se usmívat dolů každým z nich. Jsou ve skutečnosti všechny jedním, ale mají rozdílné funkce. Tyto tři mozky – nejnižší mozek, střední a horní – mohou být popsány jako náš sexuální mozek přežití, náš limbický nebo pocitový mozek a náš mozkový myslící mozek. Tyto tři mozky jsou zahrnuty v mozku hlavy jako nízký mozkový kmen, komplex žláz středního mozku (hypofýza, šišinka, hypotalamus) a horní přední mozek. Potřebujeme, aby se všechny tři mozky usmívaly společně, stejně jako tři části uvnitř hlavního mozku. Začneme v hlavním mozku, očima aktivujeme proces úsměvu.

 

Pět duchů vitálních orgánů

2.   Usmíváme se do pěti vitálních orgánů a jejich inteligencí neboli duchů. Můžeme pracovat v různém pořadí, ale nejjednodušší je začít „tvořivým cyklem", pěti fázemi-elementy používanými v pěti zvířatech a šesti léčivých zvucích. V tomto případě začínáme srdcem - shromážděním jeho jangové čchi, pak slezinou, plícemi, ledvinami a játry.

 

Pět vitálních orgánů jsou pouze fyzický "domov", kde žijí duchové vitálních orgánů. Energeticky všech pět typů toku čchi funguje prostřednictvím jednotného tělesného pole čchi a jeho meridiánů. Nejsou omezené na fyzický orgán, které se mají usmívat jako kontaktní místa nebo brány zpřístupňující vyšší přítomnost pěti inteligencí těla.

 

Páteř a nervový systém

3.   Usmíváme se do nervové soustavy, usmíváme se do páteře. Páteř září jako zlatá silnice s mnoha postranními cestami propojujícími nervovou soustavu těla.

 

Šest vnitřností a sexuální orgány

4.   Usmíváme se do šesti vnitřností, které zahrnují zažívací ústrojí (žaludek, tenké a tlusté střevo, anus) a sexuálních orgánů (měchýř, penis a varlata, lůno a vaječníky, prsní žlázy). Ty jsou jako tmavé kobky v našem těle, kam se vůbec nikdo neusměje. Sexuální orgány mohou být také zpřístupněny páteřní cestou, jakmile je křížová kost energeticky otevřena nahoru.

 

Cesta úsměvu jícen-žaludek-anus (nalevo).

Cesta vnitřního úsměvu mesencefalon-mícha a míšní kapalina-křížová kost-sexuální orgány (napravo). Všechna tři schémata jsou původní metodou vnitřního úsměvu z Awaken Healing Energy of the Tao od Mantaka Chii. Aurora Press, 1983.

 

Buňky, pojivové tkáně, kůže a kosti.

5.   Usmíváme se do všech spojovacích tkání (fascií), kostí, krve, buněčných jader, kůže a všeho dalšího.

 

Po těchto pěti krocích můžeme buď rozpustit pociťování fyzického těla a zůstat přítomní v tomto prostoru, nebo rozpustit hranice mimo tělo, a začít pracovat s kolektivními subtilními energetickými poli. Tento proces rozšiřuje adeptovo energetické tělo mimo fyzické tělo do našeho společenství, planet a do kosmu.

Existuje nekonečný rozsah možných alchymistických praxí z pohledu subtilního těla. Ty jsou organizovány jako progresivní trénink, který integruje vnitřní úsměv s ostatními metodami, použitím sedmi alchymistických formulí provázejících adepta oceánem možností.

Tento základní proces usmívání se do všech pěti hlavních biologických úrovní zajistí, aby bylo ustaveno uvědomění si toku čchi v každé části fyzického systému. Poselství úsměvu je všude stejné: "akceptuji tě - tělo a mysli, v jakémkoliv stavu jsi, dokonce i když se cítíš mizerně nebo jsi dysfunkční".

Nepokoušejte se cokoli měnit nebo zlepšit své cítění. Jenom se vnitřně více zpřítomněte, a tato vnitřní přítomnost je přirozeně přátelská a přijímající. Váš úsměv je druhem vnitřního objetí, ale nevybírá si, co obejme.

Uvažujte o alternativním přístupu, který je vědomě nebo nevědomě používaný mnoha lidmi hledajícími úlevu. Mohou mít karcinom, artritidu, bolesti v kříži, možná jsou emočně nebo mentálně přetížení nebo trpí čímkoli z obrovského množství jiných nemocí. Mohou zjistit, jak mluví vnitřně ke svému problému, "něco je s tebou špatně, potřebuji se tě zbavit, zabít tě léky nebo vyříznout operací, protože jsi nemocný nebo slabý a stahuješ dolů mé zdravé, dobré části".

Myslíte si, že nemocné "části" těla nebo psychiky se spraví tím, že jim řeknete: "uzdravte se nebo půjdete pryč?“ Ne, my nepoužijeme tento přístup, který využívá na změnu strach. Strach funguje, a může nastat změna; ale někdo strachem trpí.

Místo toho se usmíváme a přijímáme své slabé a silné stránky stejně, zevnitř. Tělo a psychika jsou považovány za jeden kompletní celek. Vnitřní úsměv může ovlivnit naši součást, která se cítí přetížená nebo nemocná, aby se uvolnila a rozpustila přehradu, fyzickou nebo duševní, která ji izoluje od celku. Potom může přijmout léčivý tok čchi, který samovolně vzejde ze zdravých aspektů celku.

 

Vnitřní úsměv je svou vlastní odměnou

Už jste někdy si někdy všimli, že jste rádi nablízku lidem, kteří se chovají přirozeně? Cítíte se dobře, cítíte se přijímaní, je to prostě lidsky přirozené. Stejné je to uvnitř vás. Neuvědomujeme si kolik soudů a vnitřních zamračených pohledů posíláme po celou dobu na nějakou součást svého těla. Vytváří to rozpor mezi tělem a psychikou, který ve skutečnosti neexistuje. Účinný způsob, jak opravit tento špatný zvyk soudit a nenávidět sami sebe, je neutrální úsměv na ně.

Úsměv by měl vyzařovat téměř neutrální přijetí, s příjemnou kvalitou včetně vřelosti. Zahrnutá kvalita napovídá, naznačuje subtilní energii, že když tělesná "část" nebo tělesná inteligence vyhoví vašemu úsměvu, jenom když si vybere, aby ho přijala, bude to přátelské setkání a láskyplná přítomnost, která nemá naprosto žádné soudy a žádná očekávání.

Vnitřní úsměv je odlišný od náboženských učení, podle kterých bychom měli být soucitní, musíme být dobří, protože to ustanovil Bůh nebo proto, že se nedostaneme do nebe, když nejsme dobří. V této dobrotě je obsažen subtilní soud. Oznamujete: "sekejte dobrotu, a když nebudete dobří způsobem, jak já rozhodnu, jste špatní a bude následovat trest ".

Lidé přijímající dobrotu nebo soucit pocházející od takovéto náboženské osoby, se mohou nevědomě cítit posuzováni dárcem. Je zde nevyjádřené očekávání, že příjemce vyjádří lásku zpět k dárci, nebo pochválí jejich soucit, a pokud ne, že je nějak nižší nebo možná dokonce zatracený. Dárce není opravdu dobrým pro základní příčinu dobroty. Je zde nevědomá naděje, že příjemce se připojí nebo přinejmenším přijme náboženský systém víry, který inspiroval akt dobroty nebo soucitu.

Vnitřní úsměv je svou vlastní odměnou, bez ohledu na to, zda je přijat nebo nikoli, nebo je na něj reagováno nebo ne. V taoistickém myšlení vnitřní úsměv má pravdivou Te neboli ctnost. Ctnost neobsahuje mravní nadřazenost, označuje autentičnost a přirozenou sílu. Naše přirozená síla vyvstává zevnitř našeho autentického (původního) já a vyjadřuje funkčně sebe sama.

 

Taoistické květové esence na emoce

Předtím než vstoupíme do hlubšího úsměvu, dám vám všem kapku alchymistické květinové esence. Je to ve skutečnosti 72 květinových esencí slisovaných do jednoho elixíru, vyrobený mou manželkou Joyce Gayheart. Pojmenovala ji Božský elixír lásky. *) Květiny pracují na subtilní energetické rovině, zvláště v emočním těle, způsobují uvolnění. Jedna kapka poskytuje vibraci do vaší emoční nervové soustavy.

Dejte si ji pod jazyk – obsahuje nějaký alkohol, používá se brandy jako konzervační prostředek, ale nemyslím si, že to vás potěší. Nebo ji můžeme kápnout na temeno hlavy. Všichni se teď podobáte malým ptáčkům, jak vám trčí jazyk z úst! Jestliže dáme kapku této květinové esence pod jazyk, absorbuje se rychleji do systému.

Teď jenom seďte a nechejte jeho vibraci prosvítat svou emoční nervovou soustavou. Můžete si představit všechny ty květiny, jak ve vás rozkvétají. Ham, ham, cítíte ty okvětní lístky, jak lechtají vaše břicho? Teď vás mám závislé na jejím elixíru, dodám reklamu a řeknu vám, že si můžete objednat elixír na webu HealingTaoUSA.

Pravda je, že je náročné na lidskou práci dát do jedné formule 72 květinových esencí, že je to opravdu jen její práce lásky k těm, kteří jsou ochotni přijmout tento dar. Také vyvinula osm zvláštních květinových esencí Tao elixíry jen pro vnitřní úsměv a další pro taoistické praxe jako oběžnou dráhu, sexuální praxi, uvolňování šesti léčivými zvuky, atd. Používám všechny ve svých kursech, protože jsem pozoroval, že se s nimi lidé přesunují mnohem rychleji do svého energetického těla.

Tyto obrazy květin otvíracích se uvnitř jako okvětní lístky naší psychiky, jsou obrazy z přírody, která tradičně byla taoisty používaná v jejich meditacích. Oceňují přírodu, protože jejich celá kosmologie je o rezonování s kvalitou toku čchi v přírodě, stromech, horách, řekách, oceánech, planetách a hvězdách. A tak začneme svou cestu do vnitřního úsměvu vytvořením milého přirozeného prostoru uvnitř nás samotných, jako vonící květiny v květu.

Poznámka: mnozí se snadněji naučí postup a pocítění vnitřního úsměvu spíše poslechem, nežli čtením. Informace pro ně: nabídka nahrávky průvodce praxí vnitřního úsměvu je k dispozici na konci kapitoly 7.

-------------------

*) Tyto květinové esence již Healingtaousa.com nenabízí. Joyce Gayheart zemřela v roce 2008.

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz