Je dosažení poháněno egem, duší nebo oběma?

Michael Winn

U většiny lidí existuje přetahování. A to mezi hmotnými osobními potřebami jejich ega a vzdáleným vnitřním šepotem duše. Radil jsem po tři desetiletí jako duchovní učitel tisícům studentů. Jaká byla otázka číslo jedna a hlavní příčina zmatku?

Který hlas budu následovat, abych nalezl svou správnou životní cestu?

Snadné se zeptat, ale obtížné k odpovězení. Jaká část psychiky pokládá tuto otázku? Nasloucháme hlasu bezprostřední účelnosti nebo hlas nezměrné budoucnosti nebo vyšší já slibující duchovní odměnu? Partneři, rodiče, přátelé, významné náboženství, velká věda, ekonomická nezbytnost, duchovní průvodci a předkové všichni znějí současně.

Lidé jsou oprávněně zmateni, protože to, co slyší „slyší“ je bouřlivý nesouzvuk protichůdných hlasů v jejich hlavě vítající království opičí mysli. Ještě větší zmatení vytváří mnohé příběhy v knihách a filmech (= hlas kultury) o lidech, kteří mají peníze, slávu a nádherné sexy partnery, ale jejichž životy jsou prosáklé alkoholem nebo drogami – pomatené komplikovaným rozvodem. Zdá se, že mají málo štěstí ega, které, jak člověk předpokládá, přichází s pozemským štěstím.

Víme také o „duchovních typech“, kteří bojují s financemi, kteří vypadají bledě a oslabeně, a nevyzařují blaženost nebo nevytváří hmatatelné příspěvky k životu společenství. To nejsou podnětné modely, dokonce ani, když cítí puzení k postupu směrem k vnitřnímu stavu meditativního míru. Takže sledování pozemských výhod versus duchovní odměna se může jevit jako nepolapitelná hra na skořápky, nehledě na to, který hlas posloucháte.

Ego versus duše dobře debatované ve staré Číně

Tento konflikt mezi následováním praktického hlasu egoistického uspokojování pozemských potřeb versus hlas volající po probuzení naší duše není nový. Není unikátní pro naši kulturu. Starověcí taoisté diskutovali tuto záležitost po tisíce let. Tradičně to mělo formu debaty o tom, co kultivovat dříve: pozemský osud (ming) nebo původní přirozenost (xing).

Stoupenci pozemského osudu (známí jako Jižní škola vnitřní alchymie) vyzývali nejprve ke kultivaci sexuální a na tělo zaměřené energie, k položení odolného základu a vyrovnání drah jinu a jangu pro pozdější duchovní postup. Dneska zastánci této cesty mohou začínat zdravotní a bojovou formou čchi-kungu – tchaj-ťi. Mohou vyhledávat dokonalého romantického partnera. Ten posílí jejich tělo a dodá energii psychice.

Původní přírodní lidé jsou ze severní školy, většinou taoistické slavné sekty Dračí brány Quanzhen (Dokonalé čistoty). Zaměřují se přímo na kultivaci esence, která přežije smrt. Na sex hledí jako na rozptýlení. Směřují přímo k nesmrtelnosti, ale dovolují – druhotně – že dovršení pozemského osudu a kultivace tělesného zdraví má poté nějakou hodnotu.

Pokud chcete mít výborný přehled o této diskuzi v Číně, přečtěte si na mém webu kapitolu od Fabricia Predagia v Daoist Scholars Illuminate the Way. Považuji Predagia za jednoho z nejlepších současných akademiků neidan-gong (vnitřní alchymie). Jeho web https://www.GoldenElixir.com obsahuje vynikající překlady textů vnitřní alchymie.

Predagiova kapitola Osud, životní síla nebo bytí? (Destiny, Vital Force, or Existence?)

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz