O taoistické vnitřní alchymii

Interview s Michaelem Winnem

Empty Vessel

 

Empty Vessel: Mnoho lidí je zběžně seznámeno s taoistickou praxí, jako je tchaj-ťi-čchüan, čchi-kung a čínská medicína. Ale existuje ještě celý další aspekt taoistické práce, která se často označuje jako vnitřní alchymie. Možná bychom mohli na začátek říci, co to vnitřní alchymie ve skutečnosti je.

Michael Winn: To je moje nejhlubší zájmová oblast, kterou zkoumám posledních osmnáct let. Tak jsem se dostal k taoistické praxi. Používal jsem hlavně kundaliní jógu a meditace původem z Indie. Byl jsem představen Mantaku Chiovi učitelem, u kterého jsem začínal studovat. Učitel tchaj-ťi se rozhodl opustit přednášku poté, co Mantak Chia řekl, že nejrychlejší způsob, jak se naučit vnitřní aspekty tchaj-ťi, je nejdříve se naučit obíhat svou čchi mikrokosmickou oběžnou drahou. Tak jsem se rozhodl přerušit svou výuku tchaj-ťi a šel jsem do čínské čtvrti, abych poznal, kdo je to Mantak Chia.

 

Myslím si, že většina lidí, kteří v naší zemi cvičí tchaj-ťi ani neví, že mají mikrokosmickou oběžnou dráhu.

To je pravda. Mikrokosmická oběžná dráha by měla být skutečně spíše základem, než vyvrcholením praxe. Tak jsem se seznámil s Mantakem Chiou a on začal hovořit o nesmrtelnosti. Do této doby jsem vždy slyšel o osvícení, nikdy jsem ale neslyšel někoho mluvit o nesmrtelnosti. Byl jsem dost skeptický, ale dráždilo to moji zvědavost. Rozhodl jsem se zkoumat hlouběji a pokračoval jsem ve svém cvičení kundaliní mnoho hodin denně. Měl jsem nějaké velmi silné kundaliní zážitky a poznal jsem, že existují takové věci, jako je subtilní tělo.

Dosáhl jsem již jistou úroveň vědomí a myslel si, že vše, co je třeba dělat, je pokračovat v kundaliní józe a nakonec se dostanu někam jinam. Ale ve skutečnosti jsem doopravdy nevěděl, kam jsem se vydal.  Používal jsem model čaker, kdy se snažíte dostat nahoru a někam z temene.  Očekával jsem, že andělé sestoupí a vezmou mě na zbytek cesty nebo něco takového. Chia okomentoval moji kundaliní jógu.  Řekl, že jsem „ohřívač místnosti“. Dále řekl, že má čchi vychází z mé hlavy ven ušima a temenem a nerecykluji ji. Povšiml jsem si, že mé nadledvinky začínají oslabovat a začínala mi být zima. To bylo tím, že jsem se snažil tvrdě drancovat své fyzické tělo ve prospěch těla subtilního.

Od té doby jsem studoval u mnoha lidí, ale Chia mi dal pevný základ vnitřní alchymie. Jeho učitel byl taoistický poustevník jménem Bílý oblak, který zřejmě dosáhl úrovně breatharian v horách kdesi v severní Číně. Když Japonci začali bombardovat Čínu, sešel dolů z hor do vesnice a začal opět jíst se zdejšími vesničany. Nakonec se přestěhoval směrem k Hongkongu a stal se poustevníkem ve zdejších kopcích.

Vlastnil sedm alchymistických návodů, sedm stupňů vnitřní alchymie a přenesl tyto návody na Mantaka Chiu. Začal jsem je studovat zároveň s tchaj-ťi. Postupně jsem přestal s kundaliní jógou, protože taoistická praxe byla snadnější a více zakotvená (uzemněná). Jakmile je získáte, jde všechno snadno. Celý důraz na snadnost apeloval na mě. Když jsem začal praktikovat tchaj-ťi, železnou košili čchi-kung a vnitřní alchymii, stal jsem se silnějším, zakotvenějším a to mne ohromilo.

 

Další termín, který se často užívá, je nesmrtelnost, ta může být získána mnoha různými způsoby.

Začal jsem zkoumat rozdíl mezi osvícením a nesmrtelností. Uzavřel jsem to tak, že mnoho učitelů ve skutečnosti vyučuje osvícení, které se podle mne zabývá spojením mysli s vesmírem určitým způsobem. Ale domnívám se, že nesmrtelnost rozpouští hranice mezi myslí a tělem a vesmírným tělem-myslí. Skutečná integrace těla je obtížný úkol. Řečeno jednoduše, jedna věc je otevřít třetí oko a mít vizi vesmíru a další věc je integrovat všechny tři tan-tchieny s wu-ťi, což alchymisticky představuje integraci ťingu, čchi a šen. Mnohé praxe osvícení rozvíjejí pouze šen.

Váš osobní šen ("duše" v západním myšlení) může expandovat a spojit se s "velkým šen" ("duchem" na kosmické úrovni), ale to neznamená, že jste přetvořili své záporné emoce, ukončili touhu po sexu nebo po dětech, upustili od posuzování druhých, nebo vyléčili své nemoci. Ve skutečnosti tato expanze šen může dokonce zesílit vaše nižší já. Nesmrtelnost v mé definici je integrací ťing, čchi a šen ve formě wu-ťi, Nejvyššího neznáma.

V podstatě zde neexistuje žádná hodnota napojená na tělo. Můžete rozbíjet tělo, abyste získali osvobození nebo získat osvobození nebo překročení. Je to OK podle tradičního indického nebo buddhistického hlediska. Z hlediska taoismu to není OK. Já jsem přešel k Tao, protože si uvědomuji, že mé tělo je nejen pro mě duchovně důležité, ale že většina západních lidí si cení svého těla.  Můžete kultivovat tělo a přinést ducha do něho spíše, než se zbavit těla, abyste mohli jít někam jinam. Myslím si, že proto Číňané dávají tak silný akcent na dlouhověkost, protože kultivace a očištění šen, ducha skrytého uvnitř těla, dlouho trvá.

Alchymistická pravidla, která jsem začal studovat, měla tři různé úrovně: nižší, vyšší a nejvyšší osvícení vody a ohně (Kchan a li). Tyto praxe pronikají do různých polí polarizace jin a jang čchi na rozpuštění ťing a vytvoření původní čchi a jüan šen. Učíte se, jak shromáždit menší a větší elixír, esence svého vědomí destilované z "vaření" ťing, čchi a šen mikrokosmu a makrokosmu. Tak vytváříte jangové energetické tělo.

Nižší voda a oheň se označuje jako sexuální alchymie, jako dvojice esencí vnitřního muže a ženy ve fyzickém těle. To vytváří výjimečně léčivé a blažené pole jüan-čchi, které se používá na rozpuštění blokací ve všech meridiánech, hlavních kanálech a tan tchienech, právě tak jako na vyčištění životně důležitých orgánů, nervů, lymfatického oběhu, kostí, morku a krevního oběhu. Otevřete vnitřní oko v každém tan tchien a naučíte se ovládat svou "rodinu" vnitřních duší. Pokud obdržíte (přijmete) přenos tohoto pravidla, další pravidla se nezřídka spontánně rozvinou také.

Vyšší Kchan a li se nazývá alchymií Slunce - Měsíce, jelikož pár sluneční a měsíční esence rozpustí hranici mezi osobním energetickým tělem a energetickým tělem planety Země. Meditujeme v pravém jádru planety, v jeho centrálním tan tchien a vchodu k původnímu šen bytosti Země. Spojíme svou osobní vnitřní duši s planetárními duševními silami pěti směrů (sever, jih, východ, západ a střed).

Největší Kchan a li se nazývá duchovně-srdeční alchymie, protože otevírá přímý vztah mezi osobním, srdečním (niterným) šen a velkým šen Slunce (neboli slunečním logosem v západním pojetí). Tato praxe zbavuje strachu ze smrti a rozpouští karmické, genetické a planetární vlivy  osobní astrologie. Učíme se naslouchat planetárním tónům (zvukům) a centrálnímu zvuku protékajícího toku Sluncem. Utěsnění smyslů (hvězdná alchymie) souvisí s horním tan tchien, Polárkou a černou dírou v centru tohoto vesmíru. Setkání Nebe a Země a unie člověka s Tao, jsou závěrečná pravidla. Tyto poslední tři recepty (pravidla) spojují se třemi úrovněmi nesmrtelnosti za osvícením. Tradičně měli Číňané zakázáno učit tuto metody veřejně, aby nepadly do špatných rukou a nepřinesli hněv Nebe.

Domnívám se, že věk utajování již skončil. Tvrdý trénink odfiltruje nehodnou a seriózní polovinu. Součástí mé snahy po reinterpretaci je učit tyto taoistické metody přístupné pro lidi ze západu. Většina Číňanů má jazykové potíže při vyučování západních lidí v této subtilní praxi. Terminologie je matoucí a obtížná. Termíny používané taoistickými alchymisty jsou podobné těm, které používá čínská medicína, ale jejich význam se často liší.

Když jsem začínal, bylo velmi málo dostupného v angličtině. Teď už je toho k dispozici mnohem více, ale není vždy dobré, když nemáte recepty a učitele. Dodnes ještě nerozumím mnoha informacím o vnitřní alchymii. Myslím, že jsme někde uprostřed přenosu technologií, že vnitřní alchymie bude ožívat jako populární nauka vědomí v dalším století. Na veřejnost se už dostal jistý počet knih o vnitřní alchymii. Ty ji víceméně popisují, ale ve skutečnosti neučí postup.

To je problém. Některé z nedávno vyšlých knih, jako Průvodce po Taoismu (Shambhala) od Evy Wong, nabízí vynikající celkový přehled, ale nic o tom "jak to udělat". Když jsem začínal, jediná dosažitelná kniha byla Charles Lukova Taoistická jóga. Ta popisuje praxi, ale překlad je nejasný, takže nemůžete ve skutečnosti cvičit podle této knihy, pokud již nevíte, jak tyto vnitřní procesy dělat. Yan Xin, slavný učitel z pevninské Číny, potvrdil jednomu z mých studentů, že recepty Kan a li, které učím, jsou autentické. Jeho alchymistická praxe používá odlišnou metodu vnitřního ohně a vody, ale v podstatě je stejná.

 

Myslíte, že je možné naučit se alchymistickou praxi z knihy?

Myslím, že je to velmi obtížné, pokud nemáte nějaké předpoklady. Já mám samozřejmě napsaných více knih o čchi-kungu s Mantakem Chiou a pro něho, ale nepublikovali jsme žádné knihy o vnitřních alchymistických receptech. Publikovali jsme knihy o šesti léčivých zvucích, sexuální praxi, dýchání kostní dřeně, železné košili, tchaj-ťi, mikrokosmické oběžné dráze a další. To vše je jenom pokládání základů. Pouze Fúze pěti elementů začíná prozkoumávat část některých alchymistických procesů, s několika technikami stáhnutými z praxe Kchan a li.

Ve vnitřní alchymii oddělíte svoje šen (ducha), čchi a ťing (tělesnou esenci), kvůli rafinaci a znovu je smísíte dohromady na čistou duchovní esenci. Základním předpokladem je, že vědomí obsahuje substanci nebo esenci, která může být rafinovaná, ztuhlá nebo krystalizovaná. Alchymie urychlí přirozený vývoj nebo rozvoj této esence.

Je to velmi odlišné od jednoduchého rozšiřování vědomí nebo přesahování fyzické úrovně. Vyžaduje to celistvé multidimenzionální pochopení, jak se vědomí pohybuje mezi subtilním a fyzickým tělem a do myšlení, citů a tužeb. Lokální vesmír je rozlehlý alchymistický kotel, který se dělí na rozdílné hustoty nebo dimenze, které nazýváme tělo, mysl a duch.  Život je proces, kterým se vzájemně očišťují, stávají se jeden druhým, až všechny tři aspekty se vnímají jako jeden.

Teorie jin-jang a pěti elementů tvoří základy celého čchi-kungu a čínské medicíny, a nalézáme ji také ve vnitřní alchymii. Ale tam jsou určené pro exoterní nebo vnější Tao a ezoterické nebo vnitřní (skryté) Tao. Exotericky je známo, že Tao učí, jak se harmonizovat a vyrovnávat svůj tok čchi za účelem dlouhého a šťastného života. Ale to bohužel ještě vede k smrti a v důsledku toho ke strachu z neznáma. Ale učí vás to být v harmonii s postnatálním neboli pozdějším nebem, sférou.

Ve vnitřní alchymii se defakto rozhodujete urychlit proces vývoje a vrátit se do zdroje před svou smrtí. Věřím, že jde o velmi starověké znalosti, o mnoho tisíců let starší, než 3500 let staré lékařské texty nebo školy, které oživily vnitřní alchymii ve třetím století n. l. Myslím, že jsou to starší vědomosti než I ťing nebo psané symboly. Vnitřní alchymie je velmi hluboká vzpomínka na to, jak jsme se původně sami regenerovali a znovuzrozovali. Existují narážky na starší zlatý věk, kdy duch a hmota, duch jin a jang spolutvořily bez boje nebo pocitu odloučení.

 

Když čteme taoistické texty, dočteme se o dosahování nesmrtelnosti, o rafinaci ťing na čchi, na šen do Tao a o lidech majících zázračné síly. Myslíte si, že se tyto záležitosti ještě dnes stávají?

Mohu mluvit jen z vlastní zkušenosti. Měl jsem zážitek v roce 1981, který mě ještě stále pobízí na cestě vnitřní alchymie. Byl jsem v Africe zaměstnaný jako válečný korespondent. Měl jsem za úkol pro Outside magazine strávit noc uvnitř královské komory ve Velké pyramidě. Právě jsem dokončil určitou misi v Etiopii, když jsem náhle velmi onemocněl. Měl jsem horečku, nevolnost, závrať a průjem dohromady.  Myslel jsem si, že se projevila recidiva hepatitidy, tak jsem šel do nemocnice, ale řekli mi, že jsem v pořádku. Podivně jsem se necítil nemocný, ale současně jsem měl všechny tyto symptomy. Mé tělo jen bylo vzrušené a přehřáté. Tři dny jsem seděl a blouznil a viděl jsem všechny druhy hvězdných tvarů (forem) a vize spirál. Musel jsem se stále sprchovat, jak jsem byl horký.

Nakonec tyto tvary (figury) připlavaly do zorného pole. Byl jsem docela překvapený a nevěděl jsem, co si mám myslet. Když jsem se podíval blíže, viděl jsem, že to je velmi starý čínský muž, v rouchu (říze), s dlouhým bílým tenkým vousem, v meditaci. Vypadal starý 2000 let. Jak vplouval do mého zorného pole, tak jsem pokračoval v jeho pozorování. A byl jsem zvědavý, o koho jde. Náhle z jeho spodního tan tchien vyšel laserový paprsek, který zasáhl moje spodní tan tchien.  Vlna energie vyrážela mým tělem a explodovala vrcholem temena jako velký mrak ve tvaru houby. Pršel dolů a teplo a symptomy zcela ustaly. Jenom jsem ležel v dokonalém štěstí a blaženosti. Potom ten chlápek zmizel.

Rád bych věděl, kdo tento čínský chlapík byl. Nevěděl jsem tehdy o taoistické nesmrtelnosti. Nyní věřím, že to byla návštěva taoistického nesmrtelného, kterou asi přivolal (indukoval) můj ohnivý stav, jako druh očisty dříve, než jsem vstoupil do velké pyramidy. Měl jsem skutečně intenzivní zkušenost s Velkou pyramidou, ale to je další příběh. Jde mi o to, že bytosti, které dosáhly stav nesmrtelnosti existují. To je má zkušenost. Mám teorii, že to jsou bytosti, které dosáhly, které sídlí na rozhraní mezi wu-ťi, prázdnotou a oblastí kosmického nebo velkého šen. Mohou působit i z této úrovně, ačkoli to zřídka dělají, protože vibrace zde jsou velmi hrubé a pro ně nepříjemné. Později jsem měl kontakty s dalšími bytostmi, které byly pravděpodobně nesmrtelné.

 

Domníváte se, že dokonce i v této moderní době, že možné dosáhnout tohoto stupně?

Ano, domnívám se, že to je rozhodně možné. Jinak bych neplýtval svým časem na cvičení alchymie a učení lidí. Můj závěr je, že na osobní úrovni jde o záležitost, kterou má nejvyšší smysl se zabývat, protože je to jediná věc, která vás může uspokojit. Nemůžete si sebou vzít své peníze nebo pověst, své děti nebo dům nebo cokoli podobného.  Sebou si můžete vzít jenom svou esenci. A jestliže nejste sjednoceni, nemůžete si vzít ani fragmenty své esence ve smrti.  Do té doby, než se integrujete (sjednotíte), nevlastníte ani sebe, jste jenom dočasnou složeninou různých duší.

Na kolektivní úrovni, jestliže dokonce i jedna současná lidská bytost dosáhne nesmrtelnosti, otevře pro každého dveře  k následování. Věřím, že kosmicky vylomí úzký průchod v inkarnačním koloběhu. Existuje příliš mnoho šen, uvězněných uvnitř našeho ťing, naší fyzické tělesné substance, a uvnitř samého pozemského těla. 

V moderní době se objevili další nesmrtelní. Tradice krija jógy byla iniciována nesmrtelným jménem Babadží, který se náhle manifestoval (projevil) železničnímu inženýrovi jménem Lahiri Mahasaja v roce 1861. Zajímavé je, že první krija dané Babadží (a zpopularizované Jóganandou na západě) je mikrokosmická oběžná dráha. Nenajdete žádné odkazy na tuto meditaci oběžné dráhy ve Védách, Upanišadách nebo v pozdější tantrické literatuře. Sídlil Babadží s taoistickými nesmrtelnými na střední úrovni, což ho nutilo rozšířit oběžnou dráhu praktikovanou v Indii jako základ nesmrtelnosti? Další otázkou je vztah mezi reinkarnací a nesmrtelností.

 

Taoisté pohlížejí na proces smrti úplně odlišně od jiných cest, které věří v reinkarnaci. Podle mého pochopení taoismu není pravda, že se každý člověk reinkarnuje. Jestliže nemáte zkultivovanou esenci, není žádná esence, která by se zde reinkarnovala. Ta je místo vás více nebo méně recyklována do Tao nebo do nediferencovaného vědomí.

Toto komplikuje celou otázku, co vlastně představuje lidského tvora. Je to jedna z nejobtížnějších věcí k porozumění. Starověké texty hovoří o nekonečném toku čchi mezi Nebem a Zemí, ale nikdy jsem neviděl žádný odkaz na reinkarnaci stejného fyzického lidského tvora. Na pochopení taoistického hlediska musíte přijmout přítomnost vícenásobných vnitřních tělesných duší, někdy nazývaných "vnitřní bohové vitálních orgánů."

Nejpopulárnější verze popisuje tři čchun neboli nebeské duše, které přebývají v játrech, sedm pcho nebo pozemských duší, které sídlí v plicích, šen v srdci, č‘ nebo duch v ledvinách (ťing)  a myšlenkový záměr (smysl) nebo i se projevuje slezinou. Toto je pět hlavních skupin duší, které texty popisují. Často texty poskytují rozporné popisy. To je případ, kdy  potřebujete alchymistické recepty k správnému pochopení. Strávil jsem hodně času rozvíjením vztahu, kdo jsou, což znamená, kdo jsem já, a jak oni fungují ve mě, nebo spíše jako já.)

 

To je také velmi nezvyklé stanovisko. Většina lidí si představuje spíše jednotlivou duši nežli soubor duší.

Ano, je to trochu zvláštní myslet na sebe jako na bytost řízenou výborem (komisí). Trvalo mi nějaký čas přijmout tuto ideu, ale nyní vidím, že to je běžný lidský proces. V určité chvíli slyšíte jednu z těchto duší vyjadřovat své myšlenky nebo city hlasem, který nazýváte vnitřní řečí. Jestliže posloucháte pozorně, začnete rozlišovat jeden hlas, který chce, abyste udělal toto a další hlas, který chce udělat něco jiného.  Mohou se přít mezi sebou. Jestliže máte jedinou duši, podle standardního křesťanského náhledu, jak můžete mít dva hlasy?

 

Nebo tři či čtyři nebo pět.

Ano. Myslím si, že jeden z hlavních úkolů vnitřní alchymie je zorganizovat, uspořádat neboli řídit náš duševní tým. Je to soubor pozemských a nebeských duší žijících pod společnou střechou člověka. Jejich úkolem je radit se. Mají různé programy, různé touhy a dokonce různé vůle. Naším současným úkolem je uspořádat je a fungovat společně. To ostatně znamená, že je musíme nejen integrovat, lokalizovat uvnitř své osoby, ale také je opět spojit s větším Nebem a pozemskými dušemi, z kterých povstaly.

Mnoho praktiků čchi kungu se učí zacházet ze svou vlastní nebo jinou lidskou čchi, zvláště při bojovém umění zaměřeném na sebeobranu nebo léčitelé, kteří se soustřeďují na pole někoho dalšího. Jistě, tato dovednost v ovládání čchi je nezbytná na počáteční a prostřední úrovni. Postupně začnete vstřebávat princip, že manipulace čchi musí plynout ve shodě s jistými vyššími principy Tao. Jestliže získáte přílišnou kontrolu, je tok čchi omezen vaším egem. Tehdy vyvstává učení ctností.

Tím vzniká otázka, kdo řídí naše čchi? Jestliže si myslíte, že to je vaše ego, tak které ego? Jestliže si nejste vědomi vícenásobného osobního šen, můžete si myslet, že kultivujete své čchi, ale může jít jen o malou skupinu vnitřních duší, které pověříte ovládáním ostatních duší. Tak se vaše čchi může cítit silnou, můžete svému protivníkovi dát nakládačku nebo napumpovat (energií) pacientovu ledvinu, ale nebudete cítit celistvost neboli pokoj. Nešťastné hlasy jsou od šen, které jsou potlačeny. Případně se vaše cvičení čchi vyčerpá proto, že si nejste vědomi tohoto odporu. Budete vnímat „uváznutí“ a to dokonce, i když se vaše úroveň kultivace čchi zdá být mnohem vyšší, nežli u obyčejných lidí.

 

Než najdete cestu k integraci šen?

Ano. Vysoká metoda vnitřní alchymie je cvičit své vnitřní duše k dosažení rovnováhy jin čchi a jang čchi. Cvičení své vnitřní duše k dosažení rovnováhy jin čchi a jang čchi je vysoká metoda vnitřní alchymie. Když jin a jang vnitřní duše splynou, jüan šen neboli původní duch začne žít uvnitř vás. To je pučení nesmrtelného zárodku.

 

Mluvíte o skupině duší nebo komisi. Myslíte si, že existuje něco jako nadduše, která na všechny a na všechno dohlíží?

Ano, to je skutečně funkce lokálního šen, které pobývá v srdci-mozku. Ale vaše osobní srdce šen není opravdu nadduší do té doby, než se sloučí se srdcem velkého šen neboli kosmického já. Alchymistické předpisy vás vedou postupně na tento stupeň. Osobní srdce šen ovládá tok čchi do dalších osobních duší, právě tak, jako fyzické srdce ovládá tok krve do životně důležitých orgánů. To je naplánováno vaší astrologií, vaší karmou, vaším elementárním vzhledem. To je to, co vám dává osobní charakter, vaší osobnost.

 

Co se s nimi stane při smrti?

Já to chápu tak, že všechny tyto duše, ať čchun, pcho, ťing šen, srdeční šen nebo i, jsou všechny nesmrtelné; žádná z nich ve skutečnosti neumírá. Proto jsou označovány jako "vnitřní bohové". Ony se jen odštěpí při smrti od těla a pokračují po svých samostatných cestách, pokud nesplynou do větší identity. Tudíž neumírají. Osobnost umírá, protože zde není nikdo, kdo by je udržel pohromadě.

Duše pcho se vrátí na zemi, kde bude žít v nízkých astrálních sférách země dokud "nepodepíše nový kontrakt" a nepřidruží se k nějaké nové kombinaci duší sbíhajících se k vytvoření člověka. To je podle mne důvod, proč se taoisté nezaměřují na minulé životy nebo reinkarnaci, protože nemá smysl zkoušet sledovat nějakého jedince tímto způsobem. Shromáždili jste celý rezervoár pcho duší a celý rezervoár čchun duší různých šen. Všechny jsou harmonickým sloučením těchto šen v současnosti. To je znovuzrození jejich původního šen ve fyzickém čase a prostoru. Toto spojení duší Nebe a Země v člověku se zdá být hlubokým vyrovnáním s Tao.

 

Takže ti lidé, kteří mají vzpomínky z minulých životů, si mohou pamatovat život někoho jiného.

Když vstoupíte do pozemského času, dostanete novou dávku pcho duší, které se hodí k novému tělu. Tak se stáváte jejich vzpomínkami, jejich dědičnými vzpomínkami.

 

Takže lidé, kteří mají vzpomínky z minulých životů, by to neměli brát příliš osobně,  nebo na mém místě považovat se za Solalu, který v minulosti žil v Číně a podobně.

Nejen, že nejste Solala, může to být jenom být fragment nějaké bytostí, která existovala a nyní se spojila do tohoto týmu, který je nazýván Solala. Samozřejmě čas sám je iluzí; minulost a budoucnost jsou jen různé rozměry přítomnosti.  Všechny události existují současně z hlediska kosmického já, Velkého Ducha  ("ta šen"), v něm neexistují žádné minulé životy. V něm jsou jenom jiné životy dějící se současně.

K získání zkušenosti sama sebe jako této multidimenzionální bytosti, potřebujete integrovat své osobní vnitřní duše v jedno, a to bude přirozená a snadno znovuotevřená komunikace s vaším Otcem, Velkým šen. Váš Velký duch žije všechny životy současně, jako protiklad k osobnímu srdečnímu šen, které zažívá naše místní životy nebo místní realitu.Jestliže jsme všichni již nesmrtelní, proč máme prodělávat ohromné množství práce na dokončení tohoto procesu?

Ale to nejste vy, kdo je nesmrtelný, jsou to vaše vnitřní duše. Při smrti se vaše duše rozdělí, všechno se rozpadne a vy tam nemusíte dále existovat. To vytváří zmatek ve vesmíru, jestliže nedokážete integrovat. Takže v podstatě proč šen obtěžuje vtělení je hlavně pokus obnovit jeho chybějící fragmenty. Proto si připadáme neúplní. To je důvod, proč máme hlad - sexuální, emoční, v různých podobách.  Zkoušíme hledat a shromažďovat ostatní a integrovat se s ostatními částmi, které zde byly fragmentovány a roztroušeny v předešlých vtěleních.

Můžeme říci, že lidská inkarnace je proces vymyšlený Velkým duchem jako způsob obnovy a opětovného spojení malých duší, které uvázly venku jako hmota, jako ťing šen. Hmota sama není nic jiného než duch, který se ještě nevrátil domů či odmítá se znovu spojit s beztvarým aspektem ducha. Na západě se na to nahlíží jako na roztržku mezi silami Temnoty a Světla. Tao ale neupřednostňuje jang před jin, objímá oboje a tak odhaluje původní nedvojnou povahu.

Taoistická alchymie je jednou z metod urychlení proudu vzhůru od ťing, přes čchi k šen, k urychlení vyváženého toku mezi jin a jang čchi v každé úrovni. Jϋan čchi se vynořuje z wu-ťi, které nemá polaritu. Ale nemůžete skočit přímo do wu-ťi; budete postrádat moudrost a budete chtít zůstat zde. Vaše menší nebo osobní šen vás stáhne zpátky, pokud se necítí kompletní. Tak začnete na osobní nebo tělesné úrovni, potom postupně začnete pracovat až na planetární a potom hvězdné úrovni souhry jin - jang až do té doby, než se budete cítit kompletní na všech úrovních.

Existuje populární iluze, podpořená indickým transcendentalismem, že všechny věci jsou mája a směřují zpět do ducha. To by ukončilo proces tvorby. Tento duchovní názor vedl k mužské dominanci, využívající povaze, k anti-ženské kultuře. Domnívám se, že fyzické (tělesné) možná začalo jako zkoumání duchem, ale nyní je stabilním stavem. Tao není jen mávnutí kouzelnou hůlkou a ukončení všeho utrpení a tělesných problémů.

Proč? Protože duch miluje hmotu. Šen miluje ťing. Jsou na sobě vzájemně závislí. Celý tento fyzický vesmír může být místem, kde duchovní narkomané přicházejí získat svou fyzickou závislost. Dokonce, i když "překročíte" nebo rozpustíte svoje osobní ťing zpátky do wu-ťi, další šen se postaví do řady na vaše místo, v očekávání fyzického vzrušení.

Přesto věřím, že se něco nového vyvíjí, co je hybridem ducha a hmoty, ve kterém méně husté fyzické tělo nebo světelné tělo bylo standardem. Taoistické pátrání po fyzické nesmrtelnosti ponechává vstup k praktickému uskutečnění tohoto nového těla. Myslím, že toto nesmrtelné tělo, které se vyvíjí, není jen návratem k původu, zpět do lůna wu-ťi, které zrodilo naše šen.

Tao bude manifestovat touhu ducha, který má význam pro trvání formy na Zemi, ale ve formě, která je v bližší komunikaci s beztvarým duchem nebe. V taoistických termínech, ustavičné milování mezi pozdější nebeskou sférou a prvotní nebeskou sférou je narození celé nové sféry neboli nebe. Tato informace ke mně původně přišla v meditaci, ale později jsem slyšel, že tato myšlenka také existovala v Číně. Termín používaný pro toto nové nebe byl Sung Tchien (song tien). To přidává vzrušující dimenzi k denní meditaci a mému vyučování vnitřní alchymie.

Ale tento proces není jedním s transcendujících témat. Skutečně naplňuje hmotu duchem a integruje je. Hmota znamená na osobní úrovni tělo. Myslím, že všichni jsme přišli s tělem a domnívám se, že taoisté mají báječný postoj ke kultivaci nejen ducha, ale i těla. Jsem taoista, protože to cítím jako nejvyváženější a nejšťastnější.

 

Víme, že mnozí lidé přicházejí k taoismu nebo k taoistické praxi kvůli zdraví nebo energii. Potom slibně pokračují dalšími úrovněmi, ale ne vždycky.

Lidé přicházejí do dílen Léčivého taa nebo do našich letních útočišť v Big Indian v New Yorku ze dvou hlavních důvodů: Za prvé, že se chtějí léčit a doplnit si energii. Za druhé, že zkoumají svou sexualitu ve vztahu k duchovnu. A samozřejmě jednou, když se dostanou hlouběji, pochopí, že to není ve skutečnosti o sexu nebo o doplnění čchi. Ve skutečnosti jde o kultivaci (rozvoj) celé bytosti. Ale sexuální a emoční energie jsou dvěma největšími zdroji lidského zmatku. Takže pokud dokážete integrovat tyto energie a duše, které vytvářejí zmatky, které jsou konflikty sexuálními a emocionálními, potom se váš život stane mnohem snadnější.

Jedna z knih, kterou jsem psal před patnácti lety - Taoistické tajemství lásky: Kultivace mužské sexuální energie, se ve skutečnosti nedostává k rozvoji aspektu sexuální energie. Je to jenom pokus zastavit lidi ve vyčerpávání nevědomými sexuálními návyky.

Učím vyšší úroveň sexuální alchymie jako součást Kchan a li neboli „nižší praxe vody a ohně“. Tato metoda vám ukáže, jak přivést energie jin a jang ve svém těle k tomu, aby se spolu milovaly. Je to o opravdovém nalezení duchů těla jin a jang a přimění je mít to, co nazýváme samo-obcováním. To je to, co vytváří původní čchi. Polarity jin a jang se uvnitř sejdou a to vytváří jüan čchi. "Vytvořením" myslím posílení toho, co máte osobně k dispozici.

Je velmi důležité si to vyjasnit, protože je v textech hodně zmatků. Lidé studují jin - jang a pět elementů, teorie čchi, ale není dost učeno o jϋan čchi. Myslím, že je mnohem užitečnější si myslet, že existují tři síly, a ne jenom dvě. Jϋan čchi je aktivní a existující třetí síla v každé chvíli. Tento třetí rozměr fyzické reality je většinou polarizován na energie jin a jang. Cílem alchymisty je postupně časem zvýšit poměr jϋan čchi, které zůstane stabilní a existující zde, v této dimenzi. To je to, co umožňuje původnímu šen vsáknout do tělesného. Jϋan čchi, neboli původní čchi je něco jako extra vůdce, silnice nebo cesta, po které lze pohodlně cestovat a je stabilním domovem zde na zemi.

 

Jak jste již dříve zmínil, součástí vaší práce bylo prezentovat vnitřní alchymiii způsobem, aby byla použitelná pro západního člověka, bez mnoha rituálů a čínských náboženských ozdob.

Ano, přebral jsem esenci starověkých taoistů až do dvacátého prvního století. Sedm alchymistických předpisů je již "holé" jádro praxe. Nemyslím, že potřebujete vyvolávat "lu", jak to dělá sekta Mao, nebo vyjmenovávat seznamy stovek božstev, nebo používat zvláštní mantry a talismany na jejich ovládání. Můžete vědět, že jde o metodu rodokmenu.  Michael Saso, jezuitský kněz, který konvertoval a stal se taoistickým knězem, se to učil a říkal mi, že je to účinné. Ale také říkal, že zbyla jen hrstka lidí, kteří to znají. Je to komplikované pro člověka ze západu; nejspíše byste se museli naučit čínsky. Osobně jsem se rozhodl, že svůj čas raději strávím praxí nej-kungu nežli učením se hovorové čínštině.

Mé alchymistické podání pracuje s polaritami čchi v přírodě a s přirozeným šen, které řídí přirozený tok čchi. Můžete přímo čepovat energii se Slunce, Měsíce a hvězd, sopek, vody, větru a deště. Všechno to jsou přírodní síly a všechny jsou reprezentovány mikrokosmicky uvnitř vašeho těla. Můžete rezonovat s těmito vnějšími silami do svého těla a dělat celou tuto práci přímo uvnitř svého těla, bez vyvolávání nějakých jiných specifických božstev, než jsou přírodní šen, duchové, kteří kteří žijí ve vás a jsou spojeni s přirozeným duševním stavem, který řídí tělo tohoto vesmíru. Duchové nepobývají v nějakém fyzickém prostoru. Proto je možné spojit celý vesmír duchů "uvnitř" mikrokosmosu svého těla.

Nemám žádný problém s lidmi majícími spojení s náboženskými božstvy nebo zvláštními průvodci nebo čímkoli podobným. Často se ukazuje, že lidé udržují jakékoliv svazky, které chtějí. Základem je, v čem spočívá účinnost metody. Jak pracují různé úrovně polarity - vody a ohně, jin a jang? Jak uchopit esenci a otevřít záhadnou bránu, "skryté doby" nebo nadčasového stavu a vstoupit do ní?

Toto je v podstatě co předpisy učí. Jaký je postup redukování pěti elementů na tři síly, slučování vody a ohně, narození a pěstování původní esence? Přirovnáním je vnitřní dítě nebo zlatý zárodek. Ale to je v podstatě jen nové vědomí, které má jistou substanci, a ta potřebuje být hlídaná a chráněná do té doby, než je dost odolná, aby měla svůj vlastní život. 

Je dobře pro člověka ze západu zkoumat a moci pozorovat, že tyto vnitřní procesy se objektivizovaly v nějakém smyslu do tisíce let studia. Šen je subjektivní kvalitou zážitku. Můžete nahlížet na čchi, jako na jazyk užívaný šen pro objektivní komunikaci. Vnímání čchi je proces učení mluvy univerzálním jazykem, který vám dovolí komunikovat se stromy a zvířaty, s rostlinami, a s planetami.

 

Co můžete doporučit lidem, kteří si přejí se pustit do vážné alchymistické cesty?

Nuže, je hodně lidí, kteří v současnosti studovali mikrokosmickou oběžnou dráhu. To je základ. Ale nemyslete si, že jste osvícení, když jenom sedíte a obíháte energií v kruhu. Otevření mikrokosmické oběžné dráhy je opravdu elementární záležitostí! Stanoví určité cesty, abyste mohli začít s hlubší kultivací postupem k čchung mo (chong mo), průraznému neboli hlavnímu kanálu.

 

Tudíž pro lidi, kteří nikdy nic nedělali, to je dobrá pozice na začátek.

Ano. Dalším stupněm je fúze (spojení) pěti elementů. Myslím si, že by se měli také naučit léčivé zvuky na vyčištění emoční nerovnováhy. Jedna z mých oblíbených meditací, je jednou z nejjednodušších - vnitřní úsměv. To skutečně spojí vašeho ducha s energetickými kanály těla a s fyzickým tělem. Můžete pracovat dvacet čtyři hodin denně, pokud přičleníte taoistickou praxi snění.

Ve Fúzi pěti elementů se naučíte jak absorbovat energii a pro začátek ji roztavit na perlu a otevřít všech osm mimořádných kanálů. Mikrokosmická oběžná dráha zpřístupní jen dva z nich.


Jsou to všechny části integrované do vašeho výborěru?

Vytvoří to cesty, na kterých mohou fungovat a tak s nimi můžete komunikovat. Tímto způsobem začnete rozvíjet vztah s vaším osobním šen. Poté, co jste se naučili Fúzi pěti elementů, se naučíte shromažďovat tyto energie dohromady a můžete dojít k obrácení procesu tvoření. To je skutečný klíč k vnitřní alchymii. Není to jen o tom, jak zažít proud čchi, ale vlastně o návratu po cestě, po které jsme přišli. Začíná to rozpouštět hutnost fyzického těla na velmi hluboké úrovni.

Mnoho lidí by mohlo meditovat o představě rozpouštění, ale taoistické cvičení je druhem práce zevnitř ven. Vezmete jinové a jangové energie na velmi hluboké úrovni hlavního kanálu a začnete je neutralizovat, což vytváří laskavé jϋan čchi. Toto původní čchi má rozpouštěcí účinek a ve skutečnosti vytváří více prostoru mezi molekulami těla, více prázdnoty.

 

Souhlasil byste s tím, že tato práce může trvat dlouho a vyžaduje vysokou úroveň odevzdání, ale že se to bohatě vyplatí?

Tato cesta je svou vlastní odměnou. Považuji ji za ohromné dobrodružství. Měl jsem stovky, možná tisíce podivuhodných zážitků, které bych chtěl jednou popsat ve svém časopise. Nyní jsou tyto efekty čchi a tyto komunikace mým běžným procesem.

Například minulý rok jsem byl na vrcholu šest hodin, celou noc sedě v meditaci. Cítil jsem se na křižovatce rozhraní do nové a velmi hluboké dimenze sebe. V tom stejném okamžiku začalo praskání a bouchání všeho dřeva v domě. Byl jsem příliš ponořený, moje tělo po tom nemohlo  pátrat. Později manželka našla trhliny ve všech dřevěných sochách v domě a trhliny ve dřevěných schodech. To mě velmi překvapilo. Vzal jsem to jako zprávu od prvku dřeva, potvrzení, že má expanze do hlubší úrovně raného nebe se zrcadlí zde v pozdějším nebi.

Alchymie mě obdarovala bohatým niterným životem a současně vedu i bohatý vnější život. Miluji všechny formy meditace a prozkoumal jsem mnoho rozmanitých metod, ale podle mě se žádná z nich neangažuje do vícenásobné úrovně reality tak hluboce, tako taoistická vnitřní alchymie. V ní je dvojnásobně bohatá souhra mezi tokem čchi a hrou šen v mém niterném a vnějším životě.

Jedna z hlavních předností praktikování alchymie, kterou jsem pozoroval u svých studentů je jejich větší jasnost a stabilita. Necítí se být ovládáni vnějším prostředím. Když kultivujete své vnitřní dítě, vnitřní vědomí, jste schopni zažít a být svědkem toho, že vnější rušivé vlivy vás nenutí reagovat. Vaše osobní šen je obecně šťastnější a projevuje se to jako druh osobní blaženosti.

Mnoho praktiků posílí svou telepatii, a stávají se zdravějšími. Hojí se jim mnohem rychleji zranění a málokdy onemocní. Paradoxně se člověk cítí více lidským, více vědomým si nejistoty udržení ducha ve svém fyzickém těle. Protože stále měníte ťing na čchi a na šen a opět zpět, nikdy se necítíte omezeni fyzickým tělem. Necítíte žádné přilnutí k jakémukoli stavu.

Vaše fyzické tělo se může cítit jako doslova plovoucí v ohromném oceánu čchi. Jak vás alchymistická praxe učiní vnímavějšími, uvědomíte si, že celý proud čchi je formován nekonečným polem kolektivní inteligence, starými národy nazvané šen. To směřuje praxi k trvalému uvědomění, že toto kolektivní šen je to, co opravdu jste.

Taoistická alchymie je jednou z nejstarších forem hlubinné ekologie. Je to praktický způsob, jak ctít přítomnost všech inteligencí nebe a země, a spojit je s bytostmi, které žijí v naší vlastní lidské formě. Když se tyto tři poklady zharmonizují, když je uvědomění spojí do prosté esence perly, vyvstane jasný a radostný pocit. Tři tan tchien se roztaví do jediného pole elixíru. V tomto okamžiku se vnější vesmír stává vnitřkem vašeho těla.

Přeložil: Jaroslav Holeček

https://www.healingtaousa.com/vessel_interview.html

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz