Sedm předpisu sedmi knih taa - 1.předpis

 

SPLYNUTÍ PĚTI PRVKŮ

 

Tento předpis doslova kombinuje oddělené energie pěti prvků do harmonického celku. Meditace má obzvláště mocný filtrující a očišťující účinek na nervový systém člověka.

 

Země je matkou všech prvků. Veškerý život vzniká z jejího tvořivého lůna. To spojuje ostatní 4 prvky čínské kosmogonie s mateřskou Zemí. Tak jsou kov, dřevo, voda a oheň vtahovány zpět do země a zde se jemně povaří. Každý prvek se pročistí, ale ne tak, aby se prudce roztavil, a že by ztratil integritu a rozložil se na popel.

 

Tento předpis se považuje za velmi tajnou metodu taoistické meditace. V čínské filozofii odpovídá každý prvek jednotlivému orgánu. Země odpovídá slezině, kov plícím, voda ledvinám, dřevo játrům a oheň srdci. Pět prvků na sebe navzájem působí třemi odlišnými způsoby: vytvářejí, překonávají a hrozí. Cyklus vytváření nebo tvoření probíhá takto: dřevo se spaluje a tvoří oheň, popel se rozkládá a mísí se se zemí, kde se rodí a dolují kovy, které se rozpuštěním mění na vodu (tekutinu), která vyživuje stromy a rostliny. Cyklus překonávání neboli ničení probíhá takto: kov řeže dřevo, voda hasí oheň, dřevo proniká zemí, oheň rozpouští kov a vodu přerušuje a odřezává země.

 

Životní cyklus má také své odpovídající prvky: narození odpovídá dřevu, růst ohni, dospělost zemi, žně kovu a skladování vodě. U klimatu odpovídá vítr dřevu, horko ohni, vlhkost zemi, sucho kovu a chlad vodě. Jejich odpovídající emoce (zlost, radost, soucit, smutek, strach) se mísí do jednoho harmonického celku a zvyšují morálku a povzbuzují laskavost, jemnost, správnost, zdvořilost a humor. Předpis pěti prvků kombinovaný do jednoho zahrnuje míšení jinu a jangu k dosažení vyššího stavu tělesné harmonie a krásy. Dávná alchymistická formule SOLVE ET COAGULA (Rozpouštěj a srážej) odpovídá druhému stadiu v meditačních formách. V tomto stadiu si uvědomíte velké užití pěti prvků, které už existuje ve vašem těle a které jste možná studovali, ale nepochopili zkušeností. Splynutí prvků vám poskytne takovou zkušenost.

 

V tomto stadiu se odehrává pročišťování celého těla. Může dojít k velké plynatosti a pohybu střev s velmi černou, zapáchající stolicí.


Musí se otevřít dalších 6 zvláštních drah, dohromady celkem 8. První dvě tvoří koncepční a řídící kanál. Další, kterému je nutno se věnovat, je čchung-maj.

 

Čchung-maj neboli průrazná dráha začíná v podbřišku v bodě chuej-jin a pohybuje se nahoru po dvou liniích do středu mezi bradavkami, kde se rozšiřuje k ramenům, a pak se spojuje u klíční kosti. Odtud pokračuje nahoru k obličeji, protíná ústa, pohybuje se k bodu mezi očima, a pak nahoru na vrcholek hlavy.

 

Další trasa průrazné dráhy začíná u jung-čchüan (uzemnění k zemi), postupuje nahoru po vnitřní straně nohy ke stehnu a spojuje se v chuej-jin. Začíná v bodě chuej-jin a probíhá nahoru středem těla, prochází tlustým a tenkým střevem, ledvinami, slinivkou, játry, žaludkem, srdcem, plícemi a středním mozkem k vrcholku hlavy, paj-chuej.

 

Další zvláštní trasou je taj-maj. Tento energetický kanál začíná u žeber a krouží kolem pasu jako stuha. Z toho důvodu se nazývá pásová dráha. Považuje se za pás svazující kanály jin a jang. Tento kanál, když je řádně otevřen, jde spirálou kolem celého těla. Kdybychom se dívali na podlahu, byl by vidět jakoby stuha, odvíjející se proti směru hodinových ručiček nebo zprava doleva a pokračující po délce celého těla, spojující dohromady všechny kanály těla. U žen jde spirála ve směru hodinových ručiček.

 

Třetí zvláštní trasou je jang-čchiao-maj — kladná dráha nohy. Začíná na vnější straně u obou kotníků a stoupá po vnější straně nohou, vnější straně stehen. Ze stehen jde nahoru ke kyčlím, silnému absorbujícímu energetickému centru, po vnější straně zad a stáčí se přes levé a pravé rameno, která jsou silná absorbující energetická centra, odtud stoupá po krku ke koutkům úst a vstupuje do očních důlků, a pak přes čelo a lebku končí v oblasti meduly.

 

Čtvrtá zvláštní dráha je jin-čchiao-maj čili záporná dráha nohy. Tento kanál začíná u středu chodidel a otáčí se podél vnitřních stran kotníků, zvedá se po vnitřní straně nohou. Prochází z vnitřní strany stehna podél vnějších genitálií a pokračuje nahoru k hrudníku, klíční kosti, hrdlu a nahoru k obličeji k vnitřním koutkům očí. Tyto trasy se skládají ze dvou, jedna na každé straněa mohou se také procházet odděleně.


Pátá zvláštní trasa je jang-wej-maj. Začíná na přední straně vnějšího kotníku a prochází přímo nahoru po vnější straně nohy a pokračuje po boku, kruhem kolem ramene a nahoru po straně krku a tváře, přes čelo a lebku, kde končí v medule.

 

Šestá zvláštní trasa je jin-wej-maj. Začíná na vnitřní části holeně a pohybuje se přímo po přední straně těla, přes koleno, nahoru přes stehno, po straně břicha a hrudníku a nahoru k bradavkám. Odtud se zatáčí dovnitř směrem k hrdlu, kde se připojuje ke koncepčnímu meridiánu.

 

Tak jsou všechny energetické průchody těla propojeny v síti dvou kanálů, 6 zvláštních drah a 24 pravidelných tras odpovídajících orgánům na každé straně. Tyto průchody jsou dálnicemi, silnicemi a cestami energetického proudu tělem.

 

Poznámka: Taoističtí mistři tradičně m l u v i l i o každé ú r o v n i esoterického cvičení jako o „knize" s předpisem,i když, až do současnosti, nebyly nikdy napsány, ale předávaly se pouze ústní tradicí.

 

Z českého překladu Evy Zahradníčkové (Mantak Chia -Tao a léčivá energie)z

Kontakt

Jaroslav Holeček jaroslav.holecek@seznam.cz